Vasárnapi gondolatok


2024. máj.
25
Szentháromság vasárnapja

Pünkösd utáni első vasárnap Szentháromság vasárnapja. Keresztény hitünk egyik legmélyebb és egyben legcsodálatosabb titkába enged betekintést nyernünk. A hívő embert foglalkoztató kérdések sokasága ez. Ki az Isten? Milyen az Isten? Egyáltalán, megismerhetem Őt? Amikor ezeket a kérdéseket megfogalmazom és egyben válaszolni is szeretnék rá, nem szabad elfelednem, hogy először is abból kell kiindulnom, ki vagyok voltaképpen én magam. Önismeretem mélysége a feltétele és biztosítéka a három személyű egy Isten benső életének megismeréséhez. Így van ez különben emberi kapcsolatainkat is tekintve. Másrészt nem szabad elfelednem, a másik emberről annyit tudhatok meg, amennyit ő......

Részletek


2024. máj.
18
Pünkösdvasárnap

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe. Az Egyháznak is a Szentlélek az erőforrása. Éppen ezért csakis a Szentlélek erejében képes megújulni Egyházunk és Szent Gellért Egyházközségünk. A magunk közösségében egyben ezen ünnepen köszönetet és hálát adunk Egyházközségünk alapításáért, amely 1947. május 13-án történt. Immár 77 esztendős nemes örökségünk, amelyre végtelenül büszkék is vagyunk. Honlapunk nyitóoldalán így fogadjuk az ide ellátogatókat: „Isten hozta a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség honlapján. Egyházközségünket  1947. május 13-án hozta létre Isten Szolgája, Dr. Johann Baptist Sproll rottenburgi püspök. Jelenleg mintegy 13 ezer híve van a történelmi......

Részletek


2024. máj.
10
Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetelének ünnepét üljük Húsvét 7. vasárnapján, követve ezzel az anyaország gyakorlatát.  Az olvasmány egyik verse, mely egyben a kezdőének is, érdekes kép is egyben: „Galileai férfiak! Mit csodálkoztok az égre nézve? Ahogy láttátok őt az égbe menni, úgy jön el egykor újra.” (ApCsel 1,11)  – Megszólítás, kérdés és válasz. Mintegy jelezve, hogy Isten engem is megszólít, kérdéseimre és kételyeimre megnyugtató választ ad. Alapvetően ez az igazán fontos. A bennem lévő kérdések és kételyek? Benne, a feltámadt és mennybe ment Jézus Krisztusban választ, azaz értelmet kapnak. A szentlecke biztató és reményt keltő......

Részletek


2024. máj.
04
Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja a szeretet elsőrendűségét hirdeti. A szeretet a legnagyobb a világon. Egyben pedig a hívő embernek a legnagyobb felismerés, hogy Isten a szeretet. Magam törekvése pedig, hogy az Isten kínálta szeretetet a lehető leghitelesebben közvetítsem mások felé, úgy ahogyan én megélem. Cselekedeteim  legfőbb értékét is adja egyben, mennyire van átitatva a magam szeretetével. Az olvasmány fontos üzenete: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató.” Biztatás és bátorítás mindannyiunk számára, hogy mi magunk is ezen az úton induljunk el. Csakis ez őriz meg az óriási kísértéstől, amelyet előítéletnek nevezünk. A......

Részletek


2024. ápr.
28
Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapjának olvasmánya Szent Pál apostol belső útjának fontos állomását mutatja be megtérését követően. Barnabás volt az, aki kezességet vállalt és kiállt mellette. A keresztszülők, bérmaszülők egyéni felelősségét is megtestesíti ez a történet. Szent János apostol a szentleckében ismételten a szeretet fontosságát hangsúlyozza. Keresztény hitünk tanítása szerint a legfőbb parancsolat: szeressük Istent és embertársainkat. Szeretetünket elsősorban tetteinkkel igazoljuk. Az evangélium Jézus Krisztus gyönyörű tanítását tartalmazza. Közösségben maradni Krisztussal, a kegyelmi élet alapja. A hasonlat értelmében olyan szőlővesszőhöz kell hasonlítanunk, amelyik a szőlőtőből, Krisztusból, szívja erejét. Egyben Neki köszönheti bőséges termését. Kezdőének:......

Részletek


2024. ápr.
20
Húsvét 4. vasárnapja - Jó Pásztor  vasárnapja - Hivatások világnapja

Húsvét 4. vasárnapja – Hivatások világnapja Az emberiségnek szüksége van hivatott vezetőkre, ők a nyájnak jó pásztorai. Azért imádkozunk, hogy Isten adjon a világnak lelkiismeretes vezetőket, akik az igazságosság és a béke útján vezetik a rájuk bízottokat. Ma különösen is imádkozunk papi hivatásokért, hogy Krisztus lelkületével gondoskodjanak a hívek üdvösségéről.  Az olvasmányban ismételten Péter apostol tanúságtételéről hallhatunk. Ez a tanúságtétel nem mentes a kritikától sem. A főtanács vezetőinek és a vének szemére veti, hogy Krisztust, mint szegletkövet, elvetették. Önjelölt messiások lépnek színre, akik a maguk bölcsességét és üdvösségét kínálják. Végük a pusztulás!......

Részletek


2024. ápr.
06
Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja

„Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.” (Szent Faustyna Kowalska: Napló 300) Most különösen is helytálló Fausztina nővér napló bejegyzése. Húsvét 2. vasárnapján az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük.  Szent II. János Pál egész pápaságában központi helyet foglalt el az Isteni Irgalmasság gondolata. Már megválasztása után két évvel, 1980 adventjének kezdetén kiadta második, Dives in misericordia (Irgalomban gazdag Isten) kezdetű enciklikáját, mellyel mintegy programot is adott: „Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától, s minél inkább elveszíti a világ eszméinek hatására az irgalom szó értelmét, az Egyháznak......

Részletek


2024. márc.
30
Húsvétvasárnap

Húsvét vasárnap mind az ünnepi szentmise könyörgései, mind az elhangzó olvasmányok a feltámadás hitének fontosságát emelik ki.  A személyes találkozás a feltámadt Jézus Krisztussal alapvetően megváltoztatja a tanítványok életét. Ez egyben húsvét titkának lényege. Erre világít rá az olvasmány. A válaszos zsoltár arról az örömről szól, amely a hívő ember öröme húsvétkor. A szentlecke tanítása iránytű is egyben. Mit tekintsünk fontosnak életünket illetően. Mire törekedjünk. Az evangéliumi részben Szent János apostol, mint személyes tanú, a látás, mint megtapasztalás fontosságát emeli ki. Látta és hitt. Mit látott? Az üres sírt. Ennek látványa azonban......

Részletek


2024. márc.
30
Húsvét vigíliája

  Kedves Híveim és Barátaim! Az alábbiakban néhány gondolatot hoztam el nektek a vigíliai ünnep szertartásával kapcsolatosan. Továbbá pdf-ben a liturgiában helyet kapó olvasmányok találhatók meg. Kezdés előtt: Nagyszombaton az Egyház nem ünnepel. Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A tabernákulum és az oltár egész nap megfosztva áll. A nagycsütörtökön elhallgatott csengők és harangok, a néma orgona mind a világ megváltásáért életét adó Jézus gyászolja. Aki az utolsó elveszettet is meg akarja menteni és elmegy érte a halálba. A mostani szertartás már Húsvéthoz tartozik. Húsvét vigíliája a Szent Három......

Részletek


2024. márc.
15
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Élet és halál – Találkozás Jézussal A szentmise kezdőéneke örök emberi kérést fogalmaz meg. Keressük az igazságot. A zsoltáros Istent kéri föl, hogy szolgáltasson igazságot számára. Érdekes, hogy amíg a magam igazságát, igazát keresem, sohasem találom meg. Amennyiben pedig Istent kérem erre, rám talál az igazság, benne a valóság is. Ne feledjem sohasem! A könyörgés fohásza egyben felhívás a szeretetben való életre. Azzal a szeretettel fordulok mások felé, amellyel önmagamat is szeretem.  Az ószövetségi olvasmány, Jeremiás próféta könyvéből, a szívünkbe írt törvényről szól. Ez pedig nem más, mint a szeretet kettős parancsa.......

Részletek