Gondolatok


2024. ápr.
13
Húsvét 3. vasárnapja

A tanúságtétel vasárnapja A tanúságtétel (görög: martürion, latin: testimonium) eredetileg jogi fogalom. A Szentírásban pedig ennek vallási tartalmával ismerkedhetünk meg. Az olvasmány annak a Péter apostolnak tanúságtételéről szól, aki félelemből még megtagadja Jézus Krisztust. A feltámadottal való többszöri találkozása merőben megváltoztatja őt. Most bátran tanúságot tesz hitéről. „És ennek mi tanúi vagyunk.” – milyen erő van ebben a mondatban. A szentlecke arról a lehetőségről szól, amelyet kiútnak nevezünk. Bármilyen mélyre essünk is bűneinkben, lehetőségünk van újrakezdeni, talpra állni. Ez is húsvét örömhírének ajándéka számunkra. Az evangélium azokról az emmauszi tanítványokról szól, akik......

Részletek


2024. márc.
29
Nagypéntek

   A nagypénteki liturgia Urunk szenvedésének és halálának a megünneplése. Ez az istentisztelet egészen más, mint a többi, amelyet az egyházi év során ünneplünk.  Ezért hadd vezessem be egy pár szóval.    Urunk kínszenvedésének és halálának napján nincsen szentmise. A mai napon a keresztáldozatra, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. Ma nem az öröm, kerül előtérbe, hanem az a drága ár, amivel Urunk Jézus megszerezte nekünk az üdvösséget. Ezért hallgatnak a harangok, ezért ölt piros színt a liturgia.    A mai nap szertartása erőteljes, a lényegre figyelmeztető jelképeket használ. A csendes bevonulás után......

Részletek


2024. márc.
28
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje

Baráti szeretet Nagycsütörtök fényében Mindig is magával ragadott a Szent Háromnap liturgiája, hiszen annyi csodálatos és mély üzenet, tanítás van benne. Egyben bőséggel kínálja kincseit mindazoknak, akik kérnek belőle. S amióta lelkipásztorként szolgálok, számomra ezek a liturgiák a csúcspontot is jelentik egyben. Az utolsó vacsora egyik megrendítő történése, amikor Jézus kendőt köt és sorra megmossa az apostolok lábát.  Nem tesz kivételt, hiszen az áruló Júdás is részese e nemes és baráti tettnek. „Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: Megértettétek, hogy mit tettem veletek?… Példát adtam......

Részletek


2024. márc.
23
Egy csütörtöki és pénteki nap margójára

Ezen a héten, 2024. március 21-én, csütörtökön, viszonylag korán elindultam Stuttgartból. Az első megálló Biberachban volt. Személyes dolgaimon túl idős és beteg testvéreket is felkerestem, hiszen közeleg húsvét ünnepe. Így jutottam el többek között Schlachter Feri bácsihoz és kedves feleségéhez, Böske nénihez. Amikor megérkeztem, meg is kérdeztem Feri bácsit, hogy hányat kell még aludnia? Már csak kilencet – volt a válasz. Ugyanis 2024. március 30-án, azaz Nagyszombaton, Feri bácsi 100. születésnapját ünnepli. Ezt követően tovább folytattam utamat. Weingartenben, a szokásos Weingarteni délutánok keretében, keresztúti ájtatosságra és szentmisére gyűltünk össze. Meglepő módon nagyon......

Részletek


2024. márc.
23
Virágvasárnap - az Úr szenvedésének vasárnapja

A virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulásra emlékeztet. Csatlakozzunk mi is a lelkes tömeghez, köszönjük meg Dávid Fiának, hogy eljött hozzánk az Úr nevében, és elhozta közénk Isten országát. Az olvasmány arról szól, hogy a Messiás az Úr szenvedő szolgája lesz. Nem menekül el a szenvedéstől, hanem elébe megy, mert bízik az Úrban, hogy megsegíti és nem vall szégyent. A szentlecke az egyik legmélyebb teológiai tanítás. Krisztus szolgai alakot vett fel és kiüresítette önmagát. Ezzel mintegy követendő utat is mutat a ma embere számára. A teljesítmény nélküli celebek korában, őket......

Részletek


2024. jan.
08
Karácsony valódi üzenete! - Szentlélek templom - Szatmárnémeti - 2023. december 25.

Bár 10 éve, hogy elkerültem Szatmárnémetiből, a Szentlélek plébániáról, mindig örömmel és szeretettel követem egykori híveim életét. A közösen megélt 15 esztendő örökre szövetségessé tett bennünket. Mindig nagy örömmel fogadom, amikor hírt adtok magatokról. Így aztán tudtam, hogy már hónapok óta készültök a karácsonyi előadásra. Arról is tudtam, hogy vasárnapról vasárnapra összegyűltetek, próbáltatok, készültetek. Profikká lettetek! Mintegy százan készültetek, s az alábbi videó felvétel önmagáért beszél. A templom zsúfolásig megtelt, mint a régi szép időben. Ezt most ti értétek el, magatok és plébánosotok támogatásával. Nyilván nagyon nagy köszönet Pfeifer Tibinek (a középsőnek),......

Részletek


2023. dec.
26
Pascal első karácsonyi ünnepe közösségünkben

Minden év Karácsony ünnepén újra éljük a tanítást és az örök üzenetet. „Szeretet az Isten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.” (1 Jn 4,16b) Az Isten emberré lett, hogy a betlehemi Kisded, Jézus Krisztus születése által bennünket magához emeljen. Ezt az üzenetet vittem szívemben Karácsony ünnepén Heilbronnba, ünnepi szentmisénkre. Meglepetés várt! Egyrészt a megjelentek magas létszáma, másrészt pedig Kóbia Pascal, a mi hősünk és példaképünk, első megjelenése az egy évvel ezelőtti sikeres szív transzplantációt követően. Álljon itt Pascal tanúságtétele: Az alábbi képen a Kóbia testvérek: Bernadett, Pascal és Kristóf. Valamint......

Részletek


2023. dec.
08
Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 40,1-5.9-11) Készítsük az Úr útját a magunk és embertársaink szívében! „Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.” Egy hang kiált: „Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt mindenek. Igen, az Úr......

Részletek


2023. júl.
16
Megkésett születésnapi köszöntő

Tempfli Magdolna néni Friedrichshafenből június hónapban ünnepelte 90. születésnapját. Sajnos a családi ünnepen nem tudtam részt venni, így aztán maradt a telefonon keresztül történő köszöntés. Megtettem ugyan, ellenben ígértem, hogy amint lehetőségem lesz és a közelbe visz utam, felkeresem. Dolgaink azonban sohasem úgy alakulnak, ahogyan eltervezzük őket. Másként, s ez így van jól. Unokája, Wieland Tünde napokkal ezelőtt hívott és mondta, hogy a nagymama megbotlott, elesett, kórházba került, műteni kell. Természetesen kerestem az alkalmas időt, hogy személyesen is találkozzunk. Aztán július 13-án elérkezett a kedvező nap is. Miután Weingartenben megvolt a hivatalos......

Részletek


2023. máj.
07
Anyák napja - Stuttgart - 2023. május 7.

A mai napon Stuttgartban a délutáni szentmisét követően a közösségi teremben gyűltünk össze, hogy közösségünk gyermekei Tóth Márta és a gyermekek szülei vezetésével és segédletével az alábbi előadás keretében az édesanyákat és nagymamákat köszöntsék.  ...

Részletek