Gondolatok


2020. febr.
21

Növekedj befelé…   Amikor gyermek voltam, mindenképp nagy akartam lenni. Mikor azt kérdeztem, mit kell tennem, hogy naggyá nőjek, azt mondta anyám: „Sokat kell enned és aludnod!”   Amikor kamasz lettem, még mindig nagy akartam lenni. Mikor azt kérdeztem, mit kell tennem, hogy naggyá legyek, azt mondta apám: „Sokat kell tanulnod!”   Most, hogy felnőtt vagyok, sőt, mi több: lassan fürtjeim fehérbe csavarodnak, most is nagy akarok lenni. A vágy még most sem aludt ki bennem. Ma is egyre azt kérdem: mit kell tennem, hogy igazán naggyá legyek?   A múltkor egy......

Részletek


2020. jan.
26
A kitartás dicsérete...

Ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni a szervezőknek, a támogatóknak és a jelenlévőknek a segítséget. Imre atya A 45. Stuttgarti Magyar Jótékonysági Bál megnyitójára Kedves Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Stuttgarti Magyar Katolikus Jótékonysági Bálon, amelyet az idén 45. alkalommal rendez meg Egyházközségünk. Tehát egyféleképp jubilálunk. Nem kerek esztendőt, hanem számosat. Itt kinn, az idegenben ugyanis, ez igen nagy szám! Kézenfekvő a kérdés: mitől lett ilyen sikeres ez a rendezvény, s hogyan vált az elmúlt fél emberöltő alatt Nyugat-Európa legnagyobb Magyar Báljává! A válasz egyszerű: kitartással. Szerintem ez a szó megérdemli,......

Részletek


2020. jan.
16

Menj bátran életutadon…   Úton vagy. Mint mindenki. Úton a tegnapból a mába. A mából a holnapba. Menned kell, nem tőled függ, hogy akarsz-e vagy sem. Ez az élet konok rendje!   Mögötted van a tegnap, az az ország, amelyben életed valamikor elkezdődött. Előtted pedig a holnap ismeretlen partjai feküsznek, annak a világnak a körvonalai, amely tárt karokkal vár és neked kecsegtető jövőt ígér.   A tegnap és a holnap között lenni – a mában – nagyon izgalmas. A mának formát, alakot kölcsönözni több, mint boldogító. Ezért soha ne állj meg! Ne......

Részletek


2019. dec.
31

Boldog Újévet!   Az új esztendő első napja sokak számára csupán egy jó ünnepi ebédet vagy pedig a szilveszteri mulatság  utáni „másnapot” jelenti. Ezeknél az embereknél az Újév valóban nem egyéb mint egy – hogy a szót a német nyelvből kölcsönözzem – „átcsúszás”, „átsíklás” a következő esztendőbe. Nem vagyok az élet ellensége, Szilveszterkor magam is szívesen mulatok, nálam is hozzátartozik a szilveszteri családi vagy baráti együttléthez egy jó vacsora és egy pezsgő. Viszont ez valahogyan nekem túl kevés. Inkább azokhoz tartozom, akik az életet mélyebben akarják megélni. Akiknél az Újév – az......

Részletek


2019. dec.
24

A betlehemi csillag Vannak olyan ünnepek az Egyházban, amelyek mondanivalóját azonnal felfogja az ember. Ott van például Jézus megkeresztelkedése. Az ünnep lényege: Jézus a világ elé lép és elkezdi nyilvános működését. Más ünnepekről akármennyit is gondolkodhatunk és beszélhetünk, értelmünk mégis sötétben tapogatózik. Igy van ez a Húsvéttal, Jézus feltámadásának ünnepével. Igazából nem tudjuk felfogni, hogyan válik ismét élővé az, akit keresztre feszítettek, s  egyszer már halott volt. Végül vannak olyan ünnepek, amelyekről azt hisszük, hogy megértettük, pedig csak a felületen mozgunk. Az ünnep titkát soha nem tudjuk egészen megérteni. Csak itt-ott lebben......

Részletek


2019. dec.
02
Leleményes Jézus-várás...

Leleményes Jézus-várás…   Ilyenkor, december elején mindig el szokott jönni hozzám egy pár napra. Két-három napig csak beszélgetünk és élvezzük egymás őszinte, baráti társaságát. Vonata most is pontosan érkezett. Miután szívélyesen papi csókot váltottunk,  mint mindig, most is a sétáló utcának vettük útunkat, pedig minden évben megfogadjuk, most utoljára. Ugyanis a sok karácsonyi vásáros bódé és az előttük tolongó tengernyi sokaság még azt is lehetetlenné teszi, hogy egymás mellett menjünk, nem hogy értelmes párbeszédet folytassunk. Azért én útközben egyre csak dohogtam, s azon panaszkodtam, hogy az adventi idő – Stuttgartban legalább is......

Részletek


2019. nov.
20

Ahhoz, hogy boldog légy…   Három dolgot kell magad és mások számára kérned: egészséget, örömet és jó barátokat!   Három dolog fölött kell uralkodnod: a vérmérsékleted, a nyelved és a viselkedésed fölött.   Három dologt kell művelned: a bátorságot, a jóságot és az emberek iránti őszinte szívélyességet.   Három dolgot kell adnod: minden tőled telhetőt a szegényeknek, egy vigasztaló szót a szomorkodóknak, és egy dicsérő szót azok számára, akik megérdemlik.   Három dolgot kell kerülnöd: a kegyetlenséget, a gőgösséget, és a hálátlanságot.   Három dolgot kell mindig csodálnod: a természet szépségét, a......

Részletek


2019. nov.
13

Egy nagy kórház… Amikor csengettem, hosszú ideig kellett várnom, hogy ajtót nyisson. De türelmesen vártam, mert telefonon előre megmondta: egyedül van és nagyon nehezen jár. Öreg, a 80-as évek elején járó, őszbecsavarodott hajú, idős hölgy nyitott ajtót. Előre akart engedni a lakásba, de megkértem, hogy vezessen, hisz először vagyok nála. Szobájában szép rend volt, de a tárgyakon látszott, hogy az én látogatásomra porolták le és rakták rendbe őket… A szentgyónás és szentáldozás előtt az ilyenkor szokásos kötetlen beszélgetésben elmondta, hogy Magyarországról, a Viharsarokból jött. Itt él már hosszú évek óta… Férje elhalt,......

Részletek


2019. okt.
27

Rokon szívek  Neked is van szíved, és soha ne feledd: a szíved a legértékesebb és a legdrágább kincsed! Talán észrevetted már, hogy szívednek saját nyelve, beszéde és – észérvek nélküli – logikája van. Ne csodálkozz hát, ha néha nem érted, mit akar mondani! Szíved először is egy furcsa „jószág”. Noha semmilyen érzékszerve nincs, mégis tud mosolyogni és nevetni, sírni és panaszkodni, látni és hallani, örvendeni és szenvedni, boldog lenni és fájdalmat érezni, bezárulni és megnyílni, szomorkodni és kivirágozni. Bezárul, ha bánat és csalódás éri. Megnyílik, ha egy barátságos szóval vagy egy meleg......

Részletek


2019. okt.
27

Pár gondolat az Egyház jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Nem a teljesség igényével. Nem is ex cathedra. Azoknak, akik más véleményt is szívesen olvasnak! Lelkipásztori szeretettel, Imre atya Stuttgart, 2019. október 27.   A kép lelőhelye: https://oriah-morzsai.blogspot.com/2013/11/valaszut.html   IV.        5. Kiútkeresés Befejezésül pár kiútkereső gondolat. 5.1. A mai Egyház krízise – szerintem – elsősorban a hit-krízise, ami egyúttal Isten-krízis is. Apa nélküli nemzedék lettünk. A mai nyugati ember nem fogadja el, hogy Isten gyermeke. Elutasítja Istent, mint Teremtőt, mint a mennyei Atyát. Csak azt látszik elfogadni, amit maga konstruál.  XVI. Benedek......

Részletek