Vasárnapi gondolatok


2020. ápr.
25

  ÁPRILIS 26. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA!   Jézus él és nekünk is életet ad! Ezt a gondolatot soha nem felejthetjük el. Életünk sötét óráiban sem, a gyászban sem, a halálban sem. OLVASMÁNY                                    ApCsel 2, 14. 22–28 Krisztus csodáival igazolta istenségét. A legfőbb bizonyíték a feltámadása. Szent Péter nyomatékkal hívja fel erre a figyelmet, hiszen a tanítványok lelkében inkább az maradt meg az Úr jövendöléséből, hogy neki szenvednie kell; a feltámadást nem értették. VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         15. Zsoltár Válasz: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. SZENTLECKE                                             ......

Részletek


2020. márc.
28

+! Kedves Híveim, ha nem tudjátok valamilyen oknál fogva követni Tibor atya szentmiséjét, vagy másutt sincs lehetőségetek szentmisét élőben vagy felvételről megnézni, akkor itt van a vasárnapi igeistentisztelet szövege, amelyet kinyomtatva elolvashattok – egyénileg vagy közösen. Lényeg, hogy – a mai nehéz körülmények között – szentmisén „vegyetek részt”. Lelkipásztori szeretettel, Imre atya Stuttgart, 2020. március 28. IGEISTENTISZTELET NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJÁRA I. BEVEZETŐ RÉSZ   (Előimádkozó: Apa, Anya vagy más): A mai szentmisének így szól a kezdőéneke: Kezdőének: Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és......

Részletek


2020. márc.
21

+! Kedves Híveink, rendkívüli idők rendkívüli megoldásokat kívánnak. Ez a mostani helyzet is ilyen: nem vehetünk közös szentmisén részt. Ezért azok számára, akik igénylik, egy igeistentiszteletet állítottam össze. Arra részt akarnak venni rajta – családjukkal együtt például -, azok nyissák ki ezt az oldalt, és olvassák végig a szertartást. Legyen egy előimádkozó (apa, anya is lehet), egy felolvasó, egy énekes, és vegyenek úgy részt az igeistentiszteleten, mintha a templomban lennének! Végül lelki szentáldozáshoz is járulhatnak a tegnapelőtti cikk leírása szerint. Áldásos vasárnapot kívánok minden kedves Hívemnek különösen azoknak, akik egyedül vannak. Isten......

Részletek


2020. febr.
29

március 1. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg.              Zsolt 90, 15–16 Isten nem a halált akarja, hanem az életet. Jézus ezért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen (Jn 10, 10). Sajnos, a kísértés is bőségben van, s még szomorúbb: bőségben vannak a bűneink is. A nagyböjti idő önmegtagadásai, a keresztút járás, a böjt, a bűnbánat és a szeretet gyakorlása igazítsa lépteinket az igazi élet útján. OLVASMÁNY                                       Ter 2, 7–9. 3, 1–7a Csodálatos az Isten, aki a saját képére és hasonlatosságára teremtette......

Részletek


2020. jan.
16

január 19. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP                    „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm 5, 20) Az emberek érezték bűnösségüket, s a bűnbánat keresztségét kérték Keresztelő Szent Jánostól. Ő boldogan mutatott rá az Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Krisztus megadja a lehetőséget, hogy a bűn helyett a kegyelem uralkodjék életünkben. OLVASMÁNY                                                 Iz 49, 3. 5–6 Isten bennünk is meg akar dicsőülni! Vajon engedjük ezt? Mi is becsesek vagyunk az Úr szemében, mint szemefényére vigyáz ránk. Kincseinket nem tékozoljuk el? Isten erőt ad nekünk is. Nem hagyatkozunk gőgösen a saját erőnkre?......

Részletek


2019. dec.
30

2019. december 29. A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF   Széthulló családokról, kallódó gyermekekről sokat kell ma beszélnünk. A sérült lelkek egy életen át hordozzák a sebeket. S mindez rányomja bélyegét a társadalomra. A mai ünnep azt bizonyítja, hogy a házasság és a család lehet földi mennyország is, ha olyan egység és szeretet uralkodik a családtagokban, mint amilyen szeretet összekötötte Máriát Józseffel és a Gyermekkel. OLVASMÁNY                                        Sir 3, 3–7. 14–17a A szülők Isten helyettesei. Tekintélyük Istentől van. A kincsgyűjtés új lehetőségét tárja elénk Sirák fia könyve: a szülők tiszteletét, az engedelmességet......

Részletek


2019. dec.
12

2019. december 15. ADVENT 3. VASÁRNAPJA Az adventi öröm vasárnapja. „Sötétben járunk, hajnalra várunk” (SzVU 13), Krisztusra, Karácsonyra várunk. A várakozás készületet is jelent. Igyekszünk méltók lenni ahhoz, aki jön és aki velünk marad s a miénk marad. OLVASMÁNY                                               Iz 1, 1–6a. 10 Ami a beteg ember számára a gyógyulás és az egészség, azt hozza az Üdvözítő az embereknek. Ami az öröm a szomorkodónak, ami a szabadság a rabnak, abban részesít bennünket az Úr. A félénknek bátorságot, a vaknak tisztánlátást ajándékoz az Isten. VÁLASZOS ZSOLTÁR                       145, 7. 8–9a. 9bc–10 Válasz: Jöjj el,......

Részletek


2019. dec.
09

2019. december 8. ADVENT 2. VASÁRNAPJA   Az emberiség örök problémája az irigység, a versengés, a gyűlölködés, a békétlenség és a háború. Örök vágy is él az ember lelke mélyén, békét kíván. Ehhez azonban az embernek újra és újra le kell mondania önzéséről, meg kell térnie. OLVASMÁNY                                                     Iz 1, 1–10 Várjuk a Megváltót, akin az Úr lelke nyugszik, s ezért ő hoz bölcsességet, értelmet, jótanácsot, erőt, igazi tudást, és ő győz a gonoszság felett. VÁLASZOS ZSOLTÁR              71, 2. 7–8. 3–4a. 12–13. 17 Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék,*              és teljes béke......

Részletek


2019. nov.
23

november 24. KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP Piusz pápa 1925-ben rendelte el az Egyházban Krisztus királyságának ünnepét. Döntésében a Szentírás tanítására támaszkodott. Izajás próféta megjövendölte a Megváltóról: Messzire kiterjed utalma és országában mindig béke lesz (vö. Iz 9,6). A zsoltárokban pedig azt olvassuk: Uralkodni fog tengertől tengerig és hódolnak előtte a föld lakói (vö. Zsolt 71, 8–9). OLVASMÁNY                                                2 Sám 5, 1–3 Kezdetben a választott nép Istent tekintette királynak. Később azonban Saul személyében nekik is lett földi királyuk. Saul után Dávid következett Isten trónján, aki ígéretet kapott arra, hogy Isten......

Részletek


2019. okt.
31

2019. november 3. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP + Szent András hava +   Minden ember rászorul Isten irgalmára. Neki köszönhetjük létezésünket. Nélküle egy lépést sem tudnánk tenni a tökéletesség útján. Ha pedig elestünk, a bűn útjára léptünk, tőle várhatjuk a megtérés, a kiengesztelődés kegyelmét. OLVASMÁNY                                     Bölcs 11, 22 – 12, 2 Isten szereti mindazt, amit alkotott. Minden teremtményének sorsát szívén viseli. A gyenge számíthat arra, hogy felkarolja. Még a bűnös is bízhat abban, hogy Isten gondol rá. Nem akarja ugyanis, hogy bűnnel a vesztét okozzák. Inkább azt akarja, hogy megtérjen és éljen.  ......

Részletek