Válogatott írások


2020. nov.
24
Szentségimádás Krisztus Király ünnepének előestéjén

Egy szentségimádási óra margójára November 21-én – az 52. Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület keretében – a Stuttgart-i Bruder Klaus templomban is szentségimádásra gyűltünk össze. De nem csak mi, hanem világszerte ezer és ezer hívő. Ez tette különlegessé ezt a szombati napot. „Jöjjetek, Atyám áldottai!” – hangzott a Krisztus Király előestéjén világszerte szervezett szentségimádás mottója. Nagyon különös időket élünk. A koronavírusjárvány miatt személyes kapcsolataink korlátozva vannak, de ugyanúgy behatárolt a mindennapi – egyházi – életünk is. Az ima, a szentmise, a szentségekből áradó kegyelem, a közösség, a lelki feltöltődés sokunknak nagyon hiányzik. Ezért......

Részletek


2020. jún.
02
Újabb püspöki körlevél a koronakrízissel kapcsolatban

  +! Kedves Híveink! Mivel a múlt héten újabb püspöki körlevél jelent meg a koronavírussal kapcsolatban (ezúttal a 22.), és mivel – a régi rendeletek mellett újabbakat tartalmaz, hadd tájékoztassunk benneteket ezekről, hogy tudjátok, mihez kell tartanunk magunkat. A levelünk első részében röviden megismételjük a régi – és még mindig érvényes – rendeleteket, a második részben pedig hozzuk azokat, amelyek ismét egy újabb lépést jelentenek a helyzetünk lassú normalizálódásával kapcsolatban. Olvassátok el tüzetesen, különösen az új egyháztanácsosok és a legátusok figyelmébe ajánljuk, és merítsetek erőt és vigasztalást a jelenlegi helyzetben! Lelkipásztori szeretettel,......

Részletek


2020. máj.
30
Csíksomlyói búcsú - 2020

+! Kedves Híveink, ma van a nagy nap: a Csíksomlyói Búcsú! Ha a járvány miatt nem is lehetünk ott, lélekben ott lehetünk, és az éter hullámain minden programon részt vehetünk. Sőt, minden programba bele is kapcsolódhatunk. Tegyük hát buzgón és lelkesen, s kérjük a Szűzanyát, hogy tekintsen nemzetünkre, egyházközségünkre és családunkra! Lelkipásztori szeretettel, Imre atya   A programok, amelyeken részt lehet venni: https://www.youtube.com/channel/UChrkbh0y4ut-mELoCTRPR_Q   Letölthető liturgikus füzet: https://issuu.com/ofmsajto/docs/programfuzet_punkosd_2020 vagy: http://csiksomlyo.ro/images/programfuzet2020.pdf   Csíksomlyói kegytemplom élő közvetítéseinek időpontjai: Május 29., péntek 18:00 – nyitószentmise és virrasztás 22:00 óráig Május 30., szombat 10:00 – ima......

Részletek


2020. máj.
20
Kompasz Noémi: Ha a kövek beszélni tudnának...

+! Kedves Híveink! Rafael, akiről ez az írás szól különösen is hozzám nőtt. Ez csak természetes, hiszen szüleit, Noémit és Tamást hosszú ideje ismerem. Péntek esténként a szentmiséken már segédkezik nekem, kiosztja a Hozsannákat, mise végén összegyűjti. Rövid időre az oltár mellé is áll. Terike néni, Ági és sokak kedvence a weingarteni közösségben. Köszönöm szépen Noémi írását, amely bepillantást enged abba, hogy is éltek ők és készültek Húsvét ünnepére ebben az esztendőben.  Fogadjátok szeretettel Noémi írását! Tibor atya (a nyitóképen az utolsó vacsora ábrázolása) Ha a kövek beszélni tudnának… Aki legalább egy......

Részletek


2020. máj.
05
Egyháztanácsosok és Legátusok feladata az új helyzetben (bővített!)

+! Kedves Egyháztanácsosok, kedves Legátusok! Amint olvashattátok Dr. Gebhard Füst püspök legújabb rendelkezéseiben, május 9-től – Istennek hála! – ismét ünnepelhetjük közösségi szentmiséinket! Tibor atyával azonnal meg is ragadjuk az alkalmat arra, hogy ezt minden miséző helyünkön meg is tegyük. Tehát május 9-e után visszaáll a miserend, úgy, ahogyan az az Értesítőnkben is olvasható! Szeretettel várunk tehát benneteket a szentmisére! Ha valahol még sem engedélyeznék a német plébániák, ott értesítünk benneteket! A fenti engedélyhez azonban a püspökség és az állami hatóságok egy sereg megszorítást is fűztek. Mivel mi is azon vagyunk, hogy......

Részletek


2020. ápr.
23
Sebestyén Péter atya: Még egy hónap

Sebestyén Péter atya cikkét azért ajánlom kedves Híveimnek, mert nagyszerűen felkészít bennünket a mostani, és a járvány utáni nehéz idők megélésére. Hogyan lehet a megszorító intézkedések ellenére is „egész”, teljes életet élni? Nem különböző lelki praktikákkal, hanem az ún. „lelki élet” gyakorlásával – mondja Péter atya. Mi a lelki élet? – teszi fel a kérdést. Majd így válaszolja meg: Isten élete bennünk. Ezekben a nehéz időkben tehát ezt az isteni életet kell magunkban felfedeznünk és megélnünk. Hogyan? Fel kell emelkednünk Isten „platformjára”. Minden nap „online”–kapcsolatot kell kiépítenünk vele. Ezt tegyük! Lelkipásztori szeretettel,......

Részletek


2020. márc.
20

+! Kedves Híveink! Jóllehet a koronavírus járvány nagy veszélye arra kényszerít bennünket, hogy – legalább is egy ideig – nélkülözzük a közösségben bemutatott szentmiséinket és a szentáldozást, mégsem vagyunk teljesen elhagyatottak. Van ugyanis a kora-középkor óta egy lehetőség, amelyet nem csak a lelki írók, de maga az Egyház egyik legnagyobb zsinata, a Tridenti Zsinat is ajánlott és szentesített, s ez pedig a lelki szentáldozás. Bár fizikailab nem vehetjük magunkhoz az Úr Jézus Testét (és Vérét), de a lelki áldozásnak ugyanolyan lelki hatásai vannak és lehetnek, mint a valódi szentáldozásnak. Ajánlom hát kedves......

Részletek


2020. febr.
25

A NAGYBÖJTI IDŐ Az egész egyházi év csúcspontja az Úr Jézus szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja, mikor is Krisztus halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászerzette. Ezt a nagy titkot, misztériumot ünnepeljük minden vasárnap, de különösen is a húsvéti ünnepkörben. A húsvéti ünnepkör a húsvéti időből, és az azt előkészítő nagyböjti időből áll. Az ősegyházban a nagyböjti idő mindenek előtt a keresztségre való felkészülés utolsó szakaszát jelentette, és a nagyböjti liturgia hangolta és hangolja mai is a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztelendőket, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre......

Részletek


2020. jan.
09
Évközi idő

ÉVKÖZI IDŐ A húsvét ünnepének tavaszi időpontját a zsidó naptárból örököltük, míg a karácsonyé a téli napfordulóhoz, valamint az ahhoz kapcsolódó pogány szokásokhoz köthető. A húsvétot és a karácsonyt övező időszakok, ünnepek – nagyböjt, húsvéti idő, mennybemenetel, pünkösd, valamint advent, karácsonyi idő, vízkereszt – fokozatosan alakultak ki, létrehozva így a majd száznapos húsvéti és a közel másfél hónapon át tartó karácsonyi ünnepkört. Az év jó része, majdnem a fele így e két nagy ünnep vonzásában telik: a liturgia szövegei, az olvasott szentírási szakaszok, a használt szimbólumok, színek az adott időszak titkát, lüktetését......

Részletek


2019. dec.
24

A Karácsonyi ünnepkör   A karácsonyi ünnepkör december 25-ét bevezető és követő időszak. A  megtestesülés misztériumát ünnepli. A II. Vatikáni Zsinat óta ádvent első vasárnapjától a vízkereszt utáni első évközi vasárnapig tart. Karácsony tehát az Úr születésének szent ünnepe. Ezen az ünnepen emlékezik az anyaszentegyház arra a nagy isteni szeretetre, mely elküldte egyszülött fiát a bűnös világba, hogy kiengesztelje a világot az Atyával. De karácsony ünnepéhez kapcsolódóan egy egész sor liturgikus ünneppel és emléknappal találkozunk. Nagyon sajátságos karácsony nyolcada és azok a szentek, akiknek az ünneplésére felszólít bennünket az egyház. Az elején......

Részletek