Hirdetések 2023 Nagyböjtjére és Húsvétjára

Hirdetések 2023 Nagyböjtjére és Húsvétjára
szerkesztő

Hirdetések 2023 Nagyböjtjére és Húsvétjára

  • Legelőször is szeretnék bensőséges nagyöjti időszakot kívánni Nektek. Hamvazószerdával ugyanis megkezdődött a nagyböjti szent idő, Urunk 40 napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete. Ez alatt az időszak alatt több imával, önmegtagadással, az irgalmasság tetteinek gyakorlásával, egy jó szentgyónással, illetve a húsvéti szentáldozással kell előkészülnünk Urunk feltámadásának szent ünnepére. Stuttgartban pedig minden pénteken este 17.30 órakor keresztúti ájtatosság, illetve szentmise. Weingtenben március 9-én és 23-án 17.30 órakor imádkozunk keresztutat, utána szentmise lesz.

Amennyiben valamelyik más részegyházközségben laktok, összegyűlhettek templomaitokban egyszer vagy akár többször is, hogy Urunk szenvedésének keresztútját végig járjatok. A keresztúti ájtatosság szövegét vagy a Hozsannában találjátok, vagy pedig kérjétek tőlünk. Ez esetben fontos, hogy bennünket is értesítsetek, ugyanis erre mindig engedélyt kell kérnünk az ottani német plébániától. Ez pedig a mi feladatunk!!!

  • A szentgyónásotok elvégzésére pedig minden szentmise előtt vagy után szívesen állok rendelkezésetekre. Ne kövessétek azok gyakorlatát, akik már nem ismerik a szentgyónást, s azt hiszik, nincs bűnük. Pedig csak kiveszett belőlük a bűntudat.

 

  • Március 12-én Weingartenben

 

  • Nemzeti Ünnepünket március 12-én tartjuk Stuttgartban! Az ökumenikus istentisztelet 15.00 órakor lesz a Luther-templomban, utána pedig kultúrműsor a Közösségi Házban.

 

  • A Stuttgarti Csendes Napok (lelkigyakorlatok) március 17-én 18.00 órakor kezdődnek. A lelkigyakorlat vezetője Ft. Szmutku Róbert atya Nagybányáról. Aki részt szeretne venni rajta, az iratkozzon fel az Irodán! Részletes leírást is közlünk hamarosan ezzel kapcsolatosan.

A lelkigyakorlat március 19-én a 11.30 órakor kezdődő szentmisével ér véget. Ünnepélyes lezárása pedig egy nagyböjti zenés áhítat/koncert.

 

  • Szentkenet szentségének kiszolgáltatása március hónapban az esedékes szentmiséken, illetve beteglátogatások alkalmával.

 

  • Húsvéti miseprogram:

Április 6-án Nagycsütörtök. Stuttgartban 19.00 órakor szentmise.

Április 7-én Nagypéntek. Weingartenben 15.00 órakor, Stuttgartban pedig 18.00 órakor csonkamise, illetve nagypénteki szertartás.

Április 8-án Nagyszombat. Stuttgartban 20.00 órakor feltámadási szentmise.

Április 9-én Húsvétvasárnap. Stuttgartban 11.30 órakor, Ulmban 15.00 órakor és Weingartenben 18.00 órakor lesz az ünnepi szentmise.

Április 10-én, Húsvéthétfő. Stuttgartban 9.30 órakor német-magyar nyelvű szentmise, majd locsolkodás.

  • Végül különösen nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik márciusban név, illetve születésnapjukat ünneplik, vagy valamilyen más családi eseményről emlékeznek meg. Isten éltesse őket sokáig! Adjon nekik erőt, egészséget és boldogságot szeretteik körében!
  • Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánok minden kedves Hívünknek! A feltámadott Krisztus ragyogja be mindannyiótok életútját!

„A húsvét a vallás ünnepe. A vallás ad híveinek megnyugvást, hitet, föltámadást és mennybéli üdvösséget, nagypéntek pedig adja az emberi dokumentumok dokumentumát, a keresztrefeszítés igazságát, az apostolság tanulságait… Oh, boldogok a hívők, kik ma sírnak, zokognak, de tudják, hogy már holnap este hallelujázni fognak.” (Ady Endre)

Share

Ajánlott bejegyzések