Válogatott írások


2017. jan.
05

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető. Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról, hogy január 6-án már a gnosztikus Bazilidesz (II. század) követői megünnepelték Jézus keresztségét, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték, mely szerint e napon merítettek a Nílus vizéből és megszentelték azt. A III. század során az egyházatyák tisztázni......

Részletek


2016. okt.
27

Főtisztelendő Plébános Atyák! Tisztelt Főkonzul Úr! Tisztelt Ünneplő Hallgatóság! Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján! Először is szeretném megköszönni a felkérést a megemlékezésre. Az 1956-os forradalom 60. évfordulóját együtt ünnepli Magyarországgal az egész világ. Biztató és felemelő, hogy van egy megemlékezés, amellyel mindenki azonosulni tud, nincsenek ellenvélemények és fenntartások. 1956 hőseinek mindenki tisztelettel adózik. Hatvan év távlatából, a szovjet kommunista világrendszer bukása után, immár tisztán kirajzolódik a magyar forradalom és szabadságharc történelmi jelentősége. Az 1956-os forradalom mára igazi történelmi eseménnyé vált. A magyarok nagy része,......

Részletek


2016. júl.
06
Zarándokút Franciaországban: „ Kőbe vésett Szűz Máriák“

2016. május 23 és 30 között a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség újra megszervezte hagyományos éves zarándokútját. A helyek nagyon hamar beteltek, emiatt a szervezőknek nem volt miért aggódniuk. Zarándoklatunkra mindannyiunk különbözőképpen készült fel, nekem az egyik ilyen pillanat az volt amikor kigondoltam a gyertyákra a mintát és azután pedig teljes odaadással ki is díszítettem. Egy rövid bemutatkozás után kiderült, hogy mindannyiunk célja: lelkileg feltöltődni, új barátságokat kialakítani és a régieket felújítani, mindezeket többek közt közös imák és énekek által, és persze új dolgokat felfedezni és ezáltal tudásunkat gyarapítani. Imre atya és Tibor......

Részletek


2016. márc.
24
Nagyheti liturgia

Jelen írással segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik mélyebben szeretnék megérteni mindazt, ami nagyheti liturgiánkban történik. Fogadjátok szeretettel: Nagyheti liturgia  Virágvasárnap (latinul: Dominica in palmis de passione Domini = pálmavasárnap az Úr szenvedéséről). Urunk messiási bevonulását már a 4. sz. végén nagy ünnepélyességgel ünnepelték meg Jeruzsálemben. Az Olajfák hegyén gyűltek össze a keresztények, hosszabb igeliturgián vettek részt, majd estefelé a püspököt körmenetben kísérték végig a városon. A résztvevő gyermekek olajfa- és pálmaágakat vittek. Ez a szertartás keleten gyorsan elterjedt, a nyugati egyházban csak a 8. században vált a liturgia részévé. Eleinte liturgikus-drámai játékokon......

Részletek


2016. márc.
21

A három fa legendája Norvég mese Hol volt. hol nem volt, volt egyszer hegycsúcs. ahol három kis fácska állt és arról álmodozott, mi lesz majd belőle, ha megnő. Az első fácska vágyakozva nézett fel a csillagokra, amelyek úgy szikráztak fölötte, akár a gyémánt. „Szeretnék kincsesláda lenni!” kiáltott fel. „Beborítva arannyal és telve gyönyörű drágakövekkel. Én leszek a legcsodálatosabb kincsesláda az egész világon!” A második tekintetével követte a kis patakot, ami szokott útján csörgedezett a tenger felé. „Jó volna büszke hajónak lenni” – sóhajtotta – „átszelni a viharos tengert, hatalmas királyokat vinni egyik......

Részletek


2016. márc.
14
Programelőzetes március 14 - 20 között

Programelőzetes Március 17-én, csütörtökön, Ulmban 17.15 órakor keresztút, aztán szentmise, előtte gyóntatás, szentmise végeztével beszélgetés a Szent Három Napról. * Március 18-án, pénteken, délután 15.30 órakor Stuttgartban Barátságklub. 17.45 órakor keresztúti ájtatosság, utána esti szentmise, keretében Pénteki Egyetem. Téma: A főbűnök. Utána 19.00 órakor Bibliakör. Téma: Tóbiás Könyve. Előadó: Imre atya. Mindenkit szeretettel várunk! Weingartenben 18.00 órakor keresztút, előtte gyóntatás, keresztút után szentmise, annak végeztével beszélgetés a Szent Három Napról. * Március 19-én, szombaton, Stuttgartban délelőtt 9.00 órától 12.00 óráig Lektorképző. Nemcsak a felavatott lektorokat, de az érdeklődőket is nagy szeretettel várjuk.......

Részletek


2016. márc.
04
Pék Sándor atya elmélkedéseinek írásos kivonata

Az irgalmasság arcai 2016. február 26- és 28. között a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség csendes napokat tartott. A húsvétra való lelki felkészülésben segítségünkre volt Pék Sándor plébános atya, aki a romániai Várad-újvárosból érkezett. Lelkigyakorlatának témáját – Az irgalmasság arcai – ról való elmélkedés adta. A péntek esti szentmise homíliájában első elmélkedését hallgathattuk meg. Megtudhattuk, hogy mi a belső elcsendesedés lényege, és mit nevezünk valójában belső elcsendesedésnek, s miben más ez, mint az a csend, ami hétköznapjainkban körbefon bennünket. Amikor sikerül belülről elcsendesedünk, akkor ez a belső csend egy olyan tudati szférát nyit......

Részletek


2016. márc.
01

Karinthy Frigyes: Barabbás A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és így szólt: – Itt vagyok! Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. – Rabbi, rabbi! – zokogott. És a mester szelíden folytatta. – Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és új törvényt kérek magamra és......

Részletek


2016. febr.
18

Kísértésben Nagyböjt idején tudatosabban figyelünk a kísértőre. A negyvennapos pusztai böjt, lelki előkészület okvetlenül kiugrasztja a nyulat a bokorból, szembesít a kísértésekkel. A kísértő, a sátán, az ördög, nagyszámú démonsereg kíséretében támad minden oldalról. Gondolatainkat, lelki immunrendszerünket, zsigereinket. Máskor is támad, de ilyenkor, mint sötétben, mikor hirtelen fényt gyújtunk, megriad és acsarkodik, szűkölve fogát vicsorgatja. Bevet minden lehetséges trükköt: hízeleg, idézi a Bibliát, komfortzónánkba burkolózva jogainkat hangoztatja, hiúságunkat tömjénezi, cseles érveléssel, csúsztatásokkal kelepcébe csal és palira veszi Istenhez ragaszkodásunkat. Ránk bizonyítja, hogy korrumpálhatóak vagyunk, kényes, féltve óvott érzékeny, gyenge pontunkat veszi célba.......

Részletek


2016. jan.
25

Sírsz… Nagyon szíven ütött és sebet ejtett rajtad az a levél, amit a minap kaptál egyik barátodnak hitt személytől… Tudom, hogy mit érzel, mert magam is voltam már hasonló helyzetben. Azt hittem, hogy valamivel jót teszek, és egyesek– rosszat feltételezve – hátam mögött mégis megszóltak… Nekem is nagyon rosszul esett, de aztán elgondolkoztam a dolgon, és az Úr elé vittem az ügyet. Ő ezeket a gondolatokat adta nekem, amit most Neked is átadok. Először is, a kritika – szóban vagy levélben – tükör. Mindegyikben magadat láthatod. Van, amelyik hűen vissza ad belőled valamit, van......

Részletek