A liturgia olvasmányai


2024. márc.
09
Nagyböjt 4. vasárnapja – Lætare-vasárnap

Nagyböjt 4. vasárnapja az öröm vasárnapja. A szentmise kezdőéneke, Izajás próféta nyomán, örömre szólít fel.  Mi az, ami bennünket, keresztényeket örömre késztet? Ahogyan könyörgésünk fogalmaz, a puszta tény, hogy Isten Jézus Krisztus által magához békítette az emberiséget. Ez, mint feladat és lehetőség, mindannyiunk küldetése és hivatása is egyben. A béke és a kiengesztelődés követeivé kell válnunk. – Az olvasmány világos és biztató üzenete, hogy a babiloni rabság nem csupán a büntetés ideje és eszköze, hanem egyben lehetőség a bűnbánatra és megtérésre. – A válaszos zsoltár egyike a legismertebb zsoltároknak. Olyan emberi érzéseket......

Részletek


2024. márc.
02
Nagyböjt 3. vasárnap

– Olvasmány:A tízparancsolat Isten atya szívénekajándéka. Mint szülő a gyermekét, úgy véd bennünket. Parancsainak tilalmaival segít, hogy boldog legyen az életünk. – Szentlecke: Igaz, amit a közmondás tart: „Isten sem tud mindenkinek a kedvére tenni”. A zsidók olyan Megváltót vártak, aki hatalommal jön el. A görögök pedig a tudósok bölcsességét kívánták tőle. S ehelyett megjelent a keresztre feszített Jézus. Ismerjük fel keresztjében Isten bölcsességét és hatalmát! – Evangélium: Jézus a jeruzsálemi templomban kijelentette: testének lerombolt templomát majd újra felépíti. Az apostolok Jézus feltámadása után vissza is emlékeztek erre. Kezdőének: Szemeim mindenkor az......

Részletek


2024. febr.
24
Nagyböjt 2. vasárnap

Istenélményeink Az istenélmények, a jelenések nagy hatással voltak az Ószövetség embereire, Ábrahámra, Mózesre és a prófétákra. A csodálatos színeváltozás az apostolok lelkében erősítette meg a hitet. Ez a dicsőség vár mindazokra, akik hűségesek Jézushoz és vele hordozzák keresztjüket.  – Az olvasmányban Ábrahám próbatételéről olvashatunk. Igazi dráma, annak minden elemével! Kész a legnagyobb áldozatra is. Ez a fajta készség végül gyümölcsöt terem számára, hiszen neki az Isten akarata volt a döntő.  – A szentlecke a nemzetek apostolának, Szent Pál apostolnak személyes tanúságtételét tartalmazza. „Ha Isten velünk, ki ellenünk?”. Egyénileg mi is ebből a......

Részletek


2024. febr.
17
Nagyböjt 1. vasárnap

„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15) Sokunk számára nagy mértékben felgyorsult az élet. Rohanunk, olykor megfeszített tempót diktálva, versenyt futunk az idővel. Nagyböjt kegyelmi idő számunkra, előkészület Húsvét ünnepére.  Feladatom, hogy keressek és találjak rá a magam minőségi idejére. Természetesen ez mindenkinél más és más. Továbbá egy kicsit lassítani is meg kell tanulnom. Ez fog elvezetni a minőségi időből az „én időm”-be. Fontos megértenem, hogy ez az idő, amit most magamra fordítok, nem mástól elvett idő. Főképpen, nem elvesztegetett idő.  Azért van rá......

Részletek


2024. febr.
10
Évközi 6. vasárnap - A betegek világnapja

Évközi 6. vasárnapon a kijelölt szentírási szakaszok ismételten sok gondolattal ajándékoznak meg bennünket.  A Leviták könyvéből elhangzott szakasz részletes leírást tartalmaz, ahogyan abban a korban a lepra betegségét kezelték. „Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.” Ezt nevezzük szegregációnak! – Mintha ma is ezt az utat követnénk… A szentlecke üzenete is egyértelmű és világos: mindenben Isten dicsőségét kell keresnem. Helytelen magatartás, ha csupán a magam elismerését és dicsőítését akarom kivívni mások részéről. Ez az út a botrány útja! A tartalom és mélység nélküli celebek......

Részletek


2024. febr.
04
Évközi 5. vasárnap

Az Évközi 5. vasárnap olvasmányai ismételten fontos kérdéseket állítanak figyelmünk középpontjába. Az olvasmány a szenvedő Jób panaszát és fájdalmát írja le. Könnyű azonosulni Jób panaszával. „Életem csupán egy lehelet” – figyelmeztet Jób. Leheletnyi életünket használjuk jól és jó célokra. A szentlecke Szent Pál apostol hitvallását tartalmazza. Szolgálata nem jogosítja fel őt arra, hogy éljen előjogaival. Nem is teszi. Pál apostol így vall életéről és hivatásáról: „Mindenkinek mindene lettem”. Követendő út ez számunkra is. Az evangéliumban az Úr Jézus kétféle életformájának arányait figyelhetjük meg. Gyógyítás, pihenés és imádság. Ezt kellene követnünk a magunk életében......

Részletek


2024. jan.
27
Évközi 4. vasárnap

Az évközi 4. vasárnap szentírásai szakaszai ismételten fontos kérdésekkel szembesít bennünket. Az olvasmány a szó hatalmáról és benne rejlő erőről szól. A próféta feladata közvetíteni Isten akaratát. Amennyiben nem hallgatnak rá, nincs felelőssége. Ellenben számon lehet kérni, ha nem tesz eleget feladatának, illetve ha megmásítja a tanítást.  A szentlecke üzenete is világos és egyértelmű. Állapotbéli feladataink felelősségéről szól. Amennyiben igent mondunk egy szolgálatra, jogainkon túl kötelességeink vannak. A vállalt küldetésünkben megnyilvánuló felelősség! Az evangéliumi rész pedig egy párbeszéd Jézus Krisztus és a tisztátalan lélek között. Az üzenet világos: nincs alku! A gonosz......

Részletek


2024. jan.
20
Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja

Az Évközi 3. vasárnap egyben az Isten igéjének a vasárnapja is.  A szentmisének 2 fontos része van: az Ige liturgiája és az Eucharisztia liturgiája.  Évközi 3. vasárnapon Egyházunk figyelmünk középpontjába állítja most Isten igéjét. Hagyjuk, hogy ma különös formában is megszólítson az Ige.  Ehhez egy kis személyes történetet is szeretnék csatolni. 1979-ben, a sikeres érettségi és teológiai felvételit követően katonai szolgálatra vittek el Karánszebesre (Caransebeș). Természetesen az akkori időnek megfelelően bennünket, mint leendő kispapokat különös „bánásmódban” részesítettek. Bőröndünk tartalmát, amellyel bevonultunk, alaposan átvizsgálták. Gyakorlatilag semmilyen személyes dolgot nem vihettünk magunkkal.  A katonai......

Részletek


2024. jan.
13
Évközi 2. vasárnap

Az évközi 2. vasárnap szentírási szakaszai ismételten sok-sok gondolattal ajándékoznak meg bennünket.  – Megnyerő számomra a gyermek Sámuel naivitása és őszintesége. Az, ahogyan készséggel válaszol az Úr hívó szavára: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád?” Ezen vallomás megszületéséig pedig egy utat kell bejárnia, míg végre megbizonyosodik, hogy az Úr szólította meg őt. – „Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja?” – Szent Pál apostol ezen mondata sokkal inkább bátorítás és biztatás, mintsem figyelmeztetés. A mai, testkultuszra épülő világban különös súlya van e mondatnak. S ha ehhez hozzávesszük, hogy testünk a bennünk lakó Szentlélek......

Részletek


2024. jan.
07
Urunk megkeresztelkedése - 1. évközi vasárnap

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 42,1-4.6-7) Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és......

Részletek