A liturgia olvasmányai


2024. ápr.
28
Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapjának olvasmánya Szent Pál apostol belső útjának fontos állomását mutatja be megtérését követően. Barnabás volt az, aki kezességet vállalt és kiállt mellette. A keresztszülők, bérmaszülők egyéni felelősségét is megtestesíti ez a történet. Szent János apostol a szentleckében ismételten a szeretet fontosságát hangsúlyozza. Keresztény hitünk tanítása szerint a legfőbb parancsolat: szeressük Istent és embertársainkat. Szeretetünket elsősorban tetteinkkel igazoljuk. Az evangélium Jézus Krisztus gyönyörű tanítását tartalmazza. Közösségben maradni Krisztussal, a kegyelmi élet alapja. A hasonlat értelmében olyan szőlővesszőhöz kell hasonlítanunk, amelyik a szőlőtőből, Krisztusból, szívja erejét. Egyben Neki köszönheti bőséges termését. Kezdőének:......

Részletek


2024. ápr.
20
Húsvét 4. vasárnapja - Jó Pásztor  vasárnapja - Hivatások világnapja

Húsvét 4. vasárnapja – Hivatások világnapja Az emberiségnek szüksége van hivatott vezetőkre, ők a nyájnak jó pásztorai. Azért imádkozunk, hogy Isten adjon a világnak lelkiismeretes vezetőket, akik az igazságosság és a béke útján vezetik a rájuk bízottokat. Ma különösen is imádkozunk papi hivatásokért, hogy Krisztus lelkületével gondoskodjanak a hívek üdvösségéről.  Az olvasmányban ismételten Péter apostol tanúságtételéről hallhatunk. Ez a tanúságtétel nem mentes a kritikától sem. A főtanács vezetőinek és a vének szemére veti, hogy Krisztust, mint szegletkövet, elvetették. Önjelölt messiások lépnek színre, akik a maguk bölcsességét és üdvösségét kínálják. Végük a pusztulás!......

Részletek


2024. ápr.
13
Húsvét 3. vasárnapja

A tanúságtétel vasárnapja A tanúságtétel (görög: martürion, latin: testimonium) eredetileg jogi fogalom. A Szentírásban pedig ennek vallási tartalmával ismerkedhetünk meg. Az olvasmány annak a Péter apostolnak tanúságtételéről szól, aki félelemből még megtagadja Jézus Krisztust. A feltámadottal való többszöri találkozása merőben megváltoztatja őt. Most bátran tanúságot tesz hitéről. „És ennek mi tanúi vagyunk.” – milyen erő van ebben a mondatban. A szentlecke arról a lehetőségről szól, amelyet kiútnak nevezünk. Bármilyen mélyre essünk is bűneinkben, lehetőségünk van újrakezdeni, talpra állni. Ez is húsvét örömhírének ajándéka számunkra. Az evangélium azokról az emmauszi tanítványokról szól, akik......

Részletek


2024. ápr.
06
Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja

„Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.” (Szent Faustyna Kowalska: Napló 300) Most különösen is helytálló Fausztina nővér napló bejegyzése. Húsvét 2. vasárnapján az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük.  Szent II. János Pál egész pápaságában központi helyet foglalt el az Isteni Irgalmasság gondolata. Már megválasztása után két évvel, 1980 adventjének kezdetén kiadta második, Dives in misericordia (Irgalomban gazdag Isten) kezdetű enciklikáját, mellyel mintegy programot is adott: „Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától, s minél inkább elveszíti a világ eszméinek hatására az irgalom szó értelmét, az Egyháznak......

Részletek


2024. márc.
30
Húsvétvasárnap

Húsvét vasárnap mind az ünnepi szentmise könyörgései, mind az elhangzó olvasmányok a feltámadás hitének fontosságát emelik ki.  A személyes találkozás a feltámadt Jézus Krisztussal alapvetően megváltoztatja a tanítványok életét. Ez egyben húsvét titkának lényege. Erre világít rá az olvasmány. A válaszos zsoltár arról az örömről szól, amely a hívő ember öröme húsvétkor. A szentlecke tanítása iránytű is egyben. Mit tekintsünk fontosnak életünket illetően. Mire törekedjünk. Az evangéliumi részben Szent János apostol, mint személyes tanú, a látás, mint megtapasztalás fontosságát emeli ki. Látta és hitt. Mit látott? Az üres sírt. Ennek látványa azonban......

Részletek


2024. márc.
30
Húsvét vigíliája

  Kedves Híveim és Barátaim! Az alábbiakban néhány gondolatot hoztam el nektek a vigíliai ünnep szertartásával kapcsolatosan. Továbbá pdf-ben a liturgiában helyet kapó olvasmányok találhatók meg. Kezdés előtt: Nagyszombaton az Egyház nem ünnepel. Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A tabernákulum és az oltár egész nap megfosztva áll. A nagycsütörtökön elhallgatott csengők és harangok, a néma orgona mind a világ megváltásáért életét adó Jézus gyászolja. Aki az utolsó elveszettet is meg akarja menteni és elmegy érte a halálba. A mostani szertartás már Húsvéthoz tartozik. Húsvét vigíliája a Szent Három......

Részletek


2024. márc.
29
Nagypéntek

   A nagypénteki liturgia Urunk szenvedésének és halálának a megünneplése. Ez az istentisztelet egészen más, mint a többi, amelyet az egyházi év során ünneplünk.  Ezért hadd vezessem be egy pár szóval.    Urunk kínszenvedésének és halálának napján nincsen szentmise. A mai napon a keresztáldozatra, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. Ma nem az öröm, kerül előtérbe, hanem az a drága ár, amivel Urunk Jézus megszerezte nekünk az üdvösséget. Ezért hallgatnak a harangok, ezért ölt piros színt a liturgia.    A mai nap szertartása erőteljes, a lényegre figyelmeztető jelképeket használ. A csendes bevonulás után......

Részletek


2024. márc.
28
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje

Baráti szeretet Nagycsütörtök fényében Mindig is magával ragadott a Szent Háromnap liturgiája, hiszen annyi csodálatos és mély üzenet, tanítás van benne. Egyben bőséggel kínálja kincseit mindazoknak, akik kérnek belőle. S amióta lelkipásztorként szolgálok, számomra ezek a liturgiák a csúcspontot is jelentik egyben. Az utolsó vacsora egyik megrendítő történése, amikor Jézus kendőt köt és sorra megmossa az apostolok lábát.  Nem tesz kivételt, hiszen az áruló Júdás is részese e nemes és baráti tettnek. „Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: Megértettétek, hogy mit tettem veletek?… Példát adtam......

Részletek


2024. márc.
23
Virágvasárnap - az Úr szenvedésének vasárnapja

A virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulásra emlékeztet. Csatlakozzunk mi is a lelkes tömeghez, köszönjük meg Dávid Fiának, hogy eljött hozzánk az Úr nevében, és elhozta közénk Isten országát. Az olvasmány arról szól, hogy a Messiás az Úr szenvedő szolgája lesz. Nem menekül el a szenvedéstől, hanem elébe megy, mert bízik az Úrban, hogy megsegíti és nem vall szégyent. A szentlecke az egyik legmélyebb teológiai tanítás. Krisztus szolgai alakot vett fel és kiüresítette önmagát. Ezzel mintegy követendő utat is mutat a ma embere számára. A teljesítmény nélküli celebek korában, őket......

Részletek


2024. márc.
15
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Élet és halál – Találkozás Jézussal A szentmise kezdőéneke örök emberi kérést fogalmaz meg. Keressük az igazságot. A zsoltáros Istent kéri föl, hogy szolgáltasson igazságot számára. Érdekes, hogy amíg a magam igazságát, igazát keresem, sohasem találom meg. Amennyiben pedig Istent kérem erre, rám talál az igazság, benne a valóság is. Ne feledjem sohasem! A könyörgés fohásza egyben felhívás a szeretetben való életre. Azzal a szeretettel fordulok mások felé, amellyel önmagamat is szeretem.  Az ószövetségi olvasmány, Jeremiás próféta könyvéből, a szívünkbe írt törvényről szól. Ez pedig nem más, mint a szeretet kettős parancsa.......

Részletek