Hirdetések


2018. szept.
10
Templombúcsú Stuttgartban

Szent Gellért ünnepe Stuttgartban Közösségünk, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség, szeptember 16-án,  vasárnap ünnepli védőszentjének, Szent Gellért püspök és vértanúnak az emléknapját, az ún. templombúcsút. Az ünnepségek már pénteken elkezdődnek. 16.30 órakor a Barátságklub tagjai ismerkednek meg a szent életével és munkásságával. 18.00 órakor pedig egy nyitószentmise prédikációja keretében beszélgetünk arról a korról,  amelyben élt és alkotott. Szombaton a Bruder-Klaus templomban Nyitott Templomok Éjszakája. Keretében 18.00 órától Jekel Ferenc képzőművészünk kiállításának megnyitója. Utána képes-vetítéses előadás a reneszanszról. Végül a Mindszenty-emlékmű előtt tesszük le kegyeletünket. Vasárnap 12.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet......

Részletek


2018. szept.
06

Templombúcsú Stuttgartban Közösségünk, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség, szeptember 16-án vasárnap ünnepli védőszentjének, Szent Gellért püspök és vértanúnak az emléknapját, az ún. templombúcsút. Az ünnepségek már pénteken elkezdődnek. 16.30 órakor a Barátságklub tagjai ismerkednek meg a szent életével és munkásságával. 18.00 órakor pedig egy nyitószentmise prédikációja keretében beszélgetünk arról a korról,  amelyben élt és alkotott. Szombaton a Bruder-Klaus templomban Nyitott Templomok Éjszakája. Keretében 18.00 órától Jekel Ferenc képzőművészünk kiállításának megnyitója. Utána képes-vetítéses előadás a reneszanszról. Végül a Mindszenty-emlékmű előtt tesszük le kegyeletünket. Vasárnap 12.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet P. Vizi......

Részletek


2018. jún.
18

Hirdetések a nyári hónapokra  Lassan közeledik a nyári szabadságolás ideje. Egyházközségünk egy része már „elrepült”, másik része pedig bepakolt kofferokon ül, hogy majd a megadott időben valahol jól megérdemelt pihenését eltöltse. Mert kell a szabadság. Kell a pihenő. Testünknek és szellemünknek szüksége van arra, hogy az egész évben felgyülemlett stresszt, szorongást levezesse és feldolgozza, hogy majd újult erővel láthasson neki mindennapi kötelességének és munkájának. A lelki életben azonban nincs és nem is lehet szabadság. A hívő embernek minden nap életszükséglet az ima, az Istennel való kapcsolat. Különösen szabadság idején segítenek neki helyrerakni......

Részletek


2018. máj.
09

B I C I K L I Z A R Á N D O K L A T 2018. május 31-én Kedves biciklizni szerető barátaink! Ezennel meghívunk beneteket szeretettel a hagyományossá vált “Bicajzari-ra”. Jelentkezni lehet vagy nálam, vagy az Irodán illetve Imre atyánál. Az idén folytatjuk az Enz folyó parti utunkat. Mühlackertől karikázunk a kellemes emelkedők nélküli kijelölt bicikliúton addig, amíg az Enz a Neckarba ömlik. Indulás: találkozunk reggel 9.00 órakor a Stuttgarti főpályaudvar csarnokában fenn, és a 9 óra 17 perckor induló RE 19528-es vonattal (Gleis 12) Mühlackerig utazunk. Programterv: Vaihingen......

Részletek


2018. máj.
03

Hirdetések a pünkösdi ünnepkörre  A húsvéti időszaknak lassan vége. Lelki szemeink előtt már felsejlik a Pünkösd ünnepe: a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének a napja. A Lélekre, akit Krisztus Urunk küldött el nekünk, mind az Egyházban, mind pedig egyéni hívő életünkben is nagy szükségünk van. Kérjük, hogy Ő vezesse az Egyház hajóját és Szentatyánkat, Ferenc pápát, hogy ebben a nehéz időben zátonyra ne fusson, hanem sok embernek, hívőnek és nem-hívőnek egyaránt legyen biztos otthon hit és erkölcs szempontjából. Ugyanakkor Ő vezessen minket is sugallataival, hogy mindig helyesen, Krisztus Urunk szellemében......

Részletek


2018. márc.
09

Hirdetések 2018 nagyböjtjére és Húsvétjára  Legelőször is szeretnénk bensőséges nagyöjti időszakot kívánni Nektek. Hamvazószerdával ugyanis megkezdődött a nagyböjti szent idő, Urunk 40 napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete. Ez alatt az időszak alatt több imával, önmegtagadással, az irgalmasság tetteinek gyakorlásával, egy jó szentgyónással illetve a húsvéti szentáldozással kell előkészülnünk Urunk feltámadásának szent ünnepére. Ulmban minden csütörtökön 17.30 órakor, Stuttgartban és Weingartenben pedig minden pénteken este 17.30 órakor keresztúti ájtatosság illetve szentmise. Ha valamelyik más részegyházközségben laktok, összegyülhettek templomaitokban egyszer vagy akár többször is, hogy Urunk szenvedésének keresztútját végigjárjátok. A keresztúti ájtatosság szövegét......

Részletek


2018. jan.
22
Hirdetések 2018 januárjára

 Legelőször is szeretnénk köszönetet mondani Híveinknek egész évi hűségükért és lelkes, tevékeny munkájukért, amellyel egyházközségünket támogatták és erősítették. Külön hála az egyháztanácsosoknak és legátusoknak, a különböző körök, klubok és egyesületek (az Ágápésok, a Bibliakör és Imakör, a Lektorok és Akolitusok egyesülete, a Barátság- és a Sportklub, az Erasmuskör, a kórus, a ministránsok) tagjainak és minden önkéntes segítőnek az önzetlen és lelkes szolgálatért. Legyenek meggyőződve: Isten itt van közöttünk, beletestesült a mi közösségünkbe, és velünk is marad addig, amíg az Ő szellemében élünk. Hisz azt mondta: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az......

Részletek


2017. nov.
27
Hirdetések Adventre és Karácsonyra

Hirdetések Adventre és Karácsonyra  Az advent a latin adventus, ‘eljövetel’ szóból ered és az egyházi év első része, a Karácsonyt előkészítő időszak. Alapgondolata a megtestesült és közénk jövő Isten Fiának a várása. Hagyományos vallásos alaphangulatát a hajnali mise, az ún. roráte Hogy Urunk megtestesülésének ünnepére mi is kellőképpen előkészülhessünk, Stuttgartban, péntek reggelente (december 8-án, 15-én és 22-én) 8.00 órakor róráté-misét tartunk. Utána közös adventi reggeli a plébánián! Ulmban csütörtökönként, azaz: december 7-én, 14-én és 21-én 17.30 órától, Weingartenben pedig péntekenként, azaz december 1-jén, 8-án, 15-én és 22-én 18.00 órától szentmise. Weingartenben december......

Részletek


2017. okt.
09

MEGHÍVÓ A Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség és a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet szeretettel meghív minden Baden-Württembergi magyart a 2017. október 15-én, vasárnap tartandó  NEMZETI ÜNNEPÜNKRE. Az ökumenikus istentisztelet du. 15.00 órakor kezdődik a Bruder Klaus templomban (Albert-Schäffle-Str. 20). Igét hirdet Nt. Gémes István. Az ökumenikus istentisztelet után – szintén a templomban – kultúrműsor. Díszvendégünk Dr. Berényi János stuttgarti magyar főkonzul. Meghívott ünnepi szónokunk Dr. Szabó Dezső, a Magyar Kultúrintézet igazgatója. Közreműködnek az Egyházközség tagjai. Az ünnepet állófogadással zárjuk a Közösségi Teremben. Mindenkit szeretettel várunk! Stuttgart, 2017. október 15. Imre atya...

Részletek