Hirdetések a pünkösdi ünnepkörre

szerkesztő

Hirdetések a pünkösdi ünnepkörre

 A húsvéti időszaknak lassan vége. Lelki szemeink előtt már felsejlik a Pünkösd ünnepe: a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének a napja. A Lélekre, akit Krisztus Urunk küldött el nekünk, mind az Egyházban, mind pedig egyéni hívő életünkben is nagy szükségünk van. Kérjük, hogy Ő vezesse az Egyház hajóját és Szentatyánkat, Ferenc pápát, hogy ebben a nehéz időben zátonyra ne fusson, hanem sok embernek, hívőnek és nem-hívőnek egyaránt legyen biztos otthon hit és erkölcs szempontjából. Ugyanakkor Ő vezessen minket is sugallataival, hogy mindig helyesen, Krisztus Urunk szellemében döntsünk életünk kisebb-nagyobb ügyeiben, azzal a biztos tudattal, hogy Ő mellettünk áll a világ végéig, ahogyan azt mennybemenetele előtt megígérte (vö. Mt 28,20).
 Az alábbi programokra hívjuk fel szíves figyelmeteket:
 Május 6-án, vasárnap, Schwäbisch-Gmündben Boldog Gizella ünnepe, templombúcsú. A 9.30 órakor kezdődő szentmise keretében elsőáldozás. Utána ágápé. Az ünnep fényét meghívott művészeink: Kocsis Judit, Tímár Kinga és Horváth Ottó emelik majd.
 Május 20-án, vasárnap, Stuttgartban Jótékonysági Bazárt rendezünk. Akinek valami használható dolga van és az Egyházközség rendelkezésére szeretné bocsátani, köszönettel elfogadjuk. A Bazár 11.00 órától nyitja meg a kapuit. 12.00 órától szentmise. Keretében elsőáldozás és Egyházközségünk fennállásának 71. évfordulójáról való megemlékezés. 13.30 órakor közös ebéd, 15.00 órától Anyák Napi Koncert, amelyet Tímár Kinga és Kocsis Judit adnak nekünk!
 Május 21-e és 27-e között Egyházközségünk – Tibor atya vezetésével – Lorudesbe megy zarándoklatra. Az itthonmaradottak szándékait magukkal viszik, közöljétek azokat velük. Cserébe imát kérnek, hogy Isten vezesse őket épségben oda is és vissza is!
 Június 3-án, vasárnap: Nemzeti Összetartozás Napja. Stuttgartban 15.00 órakor szentmise, utána előadás a székely népről, majd ágápé. Díszvendégünk és előadónk Ft. Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános, egyházi író.
 Június 17-én, vasárnap, Szent László ünnepe, a ludwigsburgi egyházközségünk templombúcsúja. A szentmise 9.30 órakor kezdődik (Parkstr. 30), utána ágápé lesz a kolostor előtti téren.
 Június 23-án, szombaton, Árpádházi Szent Kinga ünnepe, a biberachi egyházközségünk búcsúja. Szentmise 16.00 órakor a Hospital-Kirche-ben (Museumstr. 2-5), utána pedig ágápé következik a plébánia közösségi termében.
 Június 24-én, vasárnap, Boldog Dr. Scheffler János és Bogdánffy Szilárd vértanúk ünnepe, böblingeni templombúcsú. 9.30 órakor szentmise a St. Bonifaz-templomban (Kopernikusstr. 1), utána ágápé a közösségi teremben.
 Július 1-jén, vasárnap, Családi Nap a Bärensee melletti megszokott helyünkön. 9.30 órakor tábori szentmise, utána játék, éneklés, baráti együttlét napestig. Minden magyar nyelvű testvért, hívőt és nem hívőt egyforma szeretettel várunk!
 Július 8-án, vasárnap: Egyházközségünk 14 részegyházának zarán-doklata. Ezúttal Schramberg-Heiligenbronn kolostortemplomába látogatunk el. A szentmise 11.30 órakor kezdődik. Utána közös ebéd a magunkkal hozottakból! 15.00 óráig baráti együttlét, majd az ünnepélyes vecsernye után indulás hazafelé… Minden részegyházközségünk híveit szeretettel várjuk!
 Végül különösen nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a következő héten vagy hetekben név- illetve születésnapjukat ünneplik, vagy valamilyen más családi eseményről emlékeznek meg. Isten éltesse őket sokáig! Adjon nekik erőt, egészséget és boldogságot szeretteik körében – és a mi körünkben!

„Az igazi keresztény számára nem az a döntő kérdés, hogy bennem van-e a Szentlélek vagy sem? Hanem, hogy átadom-e magam a Szentlélek irányításának vagy sem?”
(Peter Strauch – német lelkipásztor)

Share