Hirdetések 2018 januárjára

Hirdetések 2018 januárjára
szerkesztő

 Legelőször is szeretnénk köszönetet mondani Híveinknek egész évi hűségükért és lelkes, tevékeny munkájukért, amellyel egyházközségünket támogatták és erősítették. Külön hála az egyháztanácsosoknak és legátusoknak, a különböző körök, klubok és egyesületek (az Ágápésok, a Bibliakör és Imakör, a Lektorok és Akolitusok egyesülete, a Barátság- és a Sportklub, az Erasmuskör, a kórus, a ministránsok) tagjainak és minden önkéntes segítőnek az önzetlen és lelkes szolgálatért. Legyenek meggyőződve: Isten itt van közöttünk, beletestesült a mi közösségünkbe, és velünk is marad addig, amíg az Ő szellemében élünk. Hisz azt mondta: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én közöttük vagyok!” (vö. Mt 18,20) Éljünk és szolgáljuk közösségünket ebben az új évben is úgy, hogy közöttünk maradjon!
 A 43. Stuttgarti Magyar Jótékonysági Bál 2018. január 27-én lesz. Mindenkit szeretettel várunk! A jegyeladás már javában folyik…
 Február 3-án Balingenben a17.00 órakor, február 4-én pedig Munderkingenben a 9.00 órakor, Schwäbisch Gmündben a 9.30 órakor és Stuttgartban a 15.00 órakor kezdődő szentmise keretében gyertyaszentelés és balázsáldás. Stuttgartban utána, farsangi műsor. Szeretettel hívjuk kedves Híveinket mind a szentmisékre, mind pedig a mulatságra!
 Február 14-én Hamvazószerda: a nagyböjt kezdete. Szigorú böjti nap. Minden felnőttnek háromszor szabad ennie és egyszer szabad jóllaknia. Stuttgartban de. 10.15 órakor németnyelvű szentmise a Bruder Klaus templomban.
 Mivel a nyugat-európai magyar katolikusok egyetlen havilapja, az Életünk megszűnt, helyesebben Budapesten lehet még egy évig rá előfizetni, az 1976 óta rendszeresen megjelenő Barátom sorsa is új irányt vesz. Egy szerkesztőbizottsággal kibővítjük, és postázzuk azoknak, akik megrendelik. Aki szeretne rá előfizetni (csak a postaköltséget kérjük!), az jelentkezzen vagy az Irodán vagy pedig a lelkipásztoroknál.
 Apropó, lelkipásztorok. Tudjátok, hogy Tibor atya egészsége nem a legjobb, rajtam is jelentkeznek a rozsdafoltok, egyre nehezebb a 15 egyházközség lelkipásztori ellátása. Ezért a Püspökségtől kértem, s azonnal kaptam is egy lelkipásztori kisegítőt, aki akadályoztatásunk esetén ún. igeistentiszteletet tarthat. Neve: Brune Marietta, aki minden stuttgarti szentmisénken és rendezvényünkön jelen van kis családjával, ministráló gyermekeivel: Noémivel és Patriciával, illetve férjével, Markusszal, aki ugyanakkor – ugyancsak a Püspökség engedélyével – elvégezte az áldoztatói előkészítőt, és kioszthatja Nektek az Úr Testét. Beiktatásuk – Darányi Ildikó, Tóth Márta és Gál Zsófia új lektorokkal együtt – február 18-án, a 12.00 órakkor kezdődő szentmisénk keretében lesz. Fogadjátok őket és szolgálatukat olyan szeretettel, mint ahogyan ők készülnek rá!
 Az újév első szentmiséihez az adminisztratív visszatekintés is hozzátartozik. Egyházközségünk helyzete 2018 első napjaiban így fest:
o Híveink száma: 15.000 és 26.000 lélek között van.
o Részegyházközségeink száma: 15.
o Keresztelés: 23.
o Esküvő: 17.
o Temetés: 14.
o Szocio-karitatív projektekre tavaly: 10.900,- €-t adtunk.
 Végül különösen nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik januárban név-, illetve születésnapjukat ünneplik, vagy valamilyen más családi eseményről emlékeznek meg. Isten éltesse őket sokáig! Adjon nekik erőt, egészséget és boldogságot szeretteik körében!
 BÚÉK!
 „Nem az a lényeg, hogy a barátok egybegyüljenek, hanem az, hogy egyetértsenek.” (Johann Wolfgang von Goethe)

Share