Hirdetések 2018 nagyböjtjére és Húsvétjára

szerkesztő

Hirdetések 2018 nagyböjtjére és Húsvétjára

 Legelőször is szeretnénk bensőséges nagyöjti időszakot kívánni Nektek. Hamvazószerdával ugyanis megkezdődött a nagyböjti szent idő, Urunk 40 napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete. Ez alatt az időszak alatt több imával, önmegtagadással, az irgalmasság tetteinek gyakorlásával, egy jó szentgyónással illetve a húsvéti szentáldozással kell előkészülnünk Urunk feltámadásának szent ünnepére. Ulmban minden csütörtökön 17.30 órakor, Stuttgartban és Weingartenben pedig minden pénteken este 17.30 órakor keresztúti ájtatosság illetve szentmise. Ha valamelyik más részegyházközségben laktok, összegyülhettek templomaitokban egyszer vagy akár többször is, hogy Urunk szenvedésének keresztútját végigjárjátok. A keresztúti ájtatosság szövegét vagy a Hozsannában találjátok, vagy pedig kérjétek tőlünk.
 A szentgyónásotok elvégzésére pedig minden szentmise előtt vagy után – Tibor atyával együtt – szívesen állunk rendelkezéstekre. Ne kövessétek azok gyakorlatát, akik már nem ismerik a szentgyónást, s azt hiszik, nincs bűnük. Pedig csak kiveszett belőlük a bűntudat. Van viszont számtalan lelki, pszihikai problémájuk, mellyel az orvosokat keresik fel, holott sokszor csak a szentgyónásban kellene letenniük a terheket!
 Nemzeti Ünnepünket március 11-én tartjuk Stuttgartban! Az ökumenikus istentisztelet 15.00 órakor lesz a Luther-templomban, utána pedig kultúrműsor a Közösségi Házban.
 A Stuttgarti Csendes Napok (lelkigyakorlatok) március 16-án 18.00 órakor kezdődnek. Szombaton 4 elmélkedés, közös ebéd, lehetőség a nagyböjti szentgyónás elvégzésére. A lelkigyakorlat vezetője Ft. Szakács Tibor, majsai káplán. Aki részt szeretne venni rajta, az iratkozzon fel az Irodán!
 Megjelent az „új” Barátom első száma. Színes a szó igazi értelmében is, és 8 oldalon a nagyböjti bűnbánattartásról hoz szebbnél-szebb írásokat, verseket, és a szokásos információkat. Postázzuk azoknak, akik megrendelik. Aki szeretnék, jelentkezzenek az Irodán vagy a lelkipásztoroknál.
 Szentkenet szentségének kiszolgáltatása március hónapban az esedékes szentmiséken, illetve beteglátogatások alkalmával.
 Húsvéti miseprogram
 Március 29-én Nagycsütörtök. Stuttgartban és Weingartenben 19.00 órakor szentmise.
 Március 30-án Nagypéntek. Weingartenben 15.00 órakor, Stuttgartban pedig 18.00 órakor csonkamise, illetve nagypénteki szertartás.
 Március 31-én Nagyszombat. Stuttgartban és Weingartenben is 20.00 órakor feltámadási szentmise.
 Április 1-jén Húsvétvasárnap. Schwäbisch-Gmündben 9.00 órakor (!), Weingartenben 10.00 órakor, Stuttgartban 12.00 órakor, Ulmban pedig 15.00 órakor lesz az ünnepi szentmise.
 Április 2-án, Húsvéthétfő. Stuttgartban 9.30 órakor német-magyar nyelvű szentmise, majd locsolkodás. Weingartenben pedig 10.00 órakor lesz szentmise.
 Végül különösen nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik márciusban név, illetve születésnapjukat ünneplik, vagy valamilyen más családi eseményről emlékeznek meg. Isten éltesse őket sokáig! Adjon nekik erőt, egészséget és boldogságot szeretteik körében!
 Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves Hívünknek! A feltámadott Krisztus ragyogja be mindannyiótok életútját!
 „A húsvét a vallás ünnepe. A vallás ad híveinek megnyugvást, hitet, föltámadást és mennybéli üdvösséget, nagypéntek pedig adja az emberi dokumentumok dokumentumát, a keresztrefeszítés igazságát, az apostolság tanulságait… Oh, boldogok a hívők, kik ma sírnak, zokognak, de tudják, hogy már holnap este hallelujázni fognak.” (Ady Endre)

Share