Olvasóink írják


2017. jún.
24
Mezei Éva: Szent László búcsú Ludwigsburgban

Szent László búcsú Ludwigsburgban   Verőfényes szép napon gyültünk össze vasárnap, június 17-én Ludwigsburgban, hogy Szent László tiszteletére a szentmisét bemutassuk és a búcsút megtartsuk. Szépen megtelt a templom, mert nemcsak a ludwigsburgiak voltak jelen, hanem közelebbi és távolabbi helyekről is jöttek el hívők. Imre atya szentbeszédében méltatta Szent László erényeit. Míg István, az erőskezű uralkodó, szigorral vezette be a kereszténységet, addig László a  – lovagkirály – imádsággal és Istenbe vetett hitével győzött ellenfelein, tette őket alattvalóvá. Nekem, mint somogyinak is vannak élő kötelékeim Szent Lászlóhoz. A Balaton déli partján alapított bencés......

Részletek


2017. jún.
19
Bicaj-zari Maulbronnba

Bicaj-zari Maulbronnba Szombaton június 17-én reggel fél 9-kor ismét találkoztunk a Stuttgarti Főpályaudvaron az immár hetedik esztendeje szokásos biciklizarándoklatra. 9.00 órakor indult Karlsruhe felé a vonatunk, és alig találtunk magunknak helyet a sok bicikli között, ugyanis nagyon szép idő volt: Szent Péter igen csak jó idővel áldott meg bennünket! Emese Ulmból, Éva és Sanyi Dettingenből, Erika és Józsi Böblingenből, Erzsike és Tibi Waiblingenből, az André család háromtagja, egy barát, Imre atya és jómagam Stuttgartból… Vaihingenben két „őstagunk“ is felszállt: Zita és Laci. Pontosan fél 10-kor érkeztünk meg Pforzheimba, ahol a „Geiger-banda“ már......

Részletek


2017. jún.
09

Jubileumi ünnepség Hetven évvel ezelőtt, 1947. május 13-án, honfitársaink kérésére alapította meg Isten szolgája, Joannes Baptist Sproll rottenburgi püspök, a Stuttgarti Magyar Missziót. A jelenlegi tizenöt részegyházközség létrejöttéért és megmaradásáért köszönettel tartozunk plébánosainknak, akik híveik lelki gondozását áldozatteljesen és kitartással vállalták és véghezvitték, valamint a híveknek, akik közül sokan életük végéig önkéntes munkával hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez. Tragikus események is hozzájárultak Egyházközségünk megalapításához és fennmaradásához: a II. világháború végén, 1945-ben, majd 1956-ban, a forradalom után több magyar honfitársunk menekülésre kényszerült, majd 1989 után újból megindult egy népvándorlás keletről nyugatra. Mi is köztük voltunk......

Részletek


2017. ápr.
09

Vasárnaptól Vasárnapig Virágvasárnappal kezdetét veszi nagyhét misztériuma. Néhány nap leforgása alatt óriási érzelmi hullámvasúton, a dicsőséges jeruzsálemi bevonulás után mélybezuhanás következik. Az Emberfia, aki hasonlóvá lett hozzánk, kiveszi részét örömből, szenvedésből, árulásból, gyötrődésből, bűntelenül és tisztán végigjárja minden emberi sorsok, “Via Dolorosáját”, majd halálba kergetve visszaadja az életet teremtő Atyjának….Eddig a történet első hét napja….. Halálodat hirdetjük Urunk….  Az ember sorstragédiája hét nap elteltével befejeződni látszik…. Egy pillanatig elidőzöm a szenvedés és a halál árnyékában. Mintha egy vészjósló  halálhirdető pogrom foglya lennék. Sorsomból fakadóan leragadok és a pillanatból örökkévalóság lesz. Mintha nem......

Részletek


2017. márc.
29

Benedek Annikó: Gondolatok egy koncert margójára… Amikor hallottam a hirdetésekben, hogy lesz egy nagyon érdekes koncert a templomunkban, úgy döntöttem, hogy kilépek a rengeteg munkából és a szokásos mindennapi rutinból, és nem csak reklámozni fogom az ismerősöknek és barátoknak a koncertet, hanem én magam is elmegyek. Nagyon kíváncsi voltam a híres orgonaművészre, Ella Istvánra, és az őt kísérő Bach kórusra is. Pár napra rá jött Imre atya kérése, hogy a vendégeket egy ágápéval is meg kellene lepnünk… Nagyon sokan vettek részt a szervezésben, mindannyiunk arra törekedtünk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy......

Részletek


2017. márc.
07

Gyógyult lélekkel Isten elébe…. Alig két hónappal karácsony után, az ünnep akkori túlfűtött, patetikus pillanatában megfogant hovatartozási szándékom, a kimondott, csillogó igenem mostanra kopottasan várja az újabb csodát, amely talán kizökkentheti abból a letargikus állapotból, amit a hosszúra sikeredett tél és a reménytelen tavaszvárás, napi küzdelmeim, a szokásos emberi sirámok mára úgy kimostak belőlem, mint a lejtőkről lezuhanó heves áradások a gyökértelen fák talaját. Pedig karácsonynak következménye van, melynek lényegét Vízkereszt hordozza leginkább. Jézus nyilvános működésének kezdetén Keresztelő Szent János gyakorlatilag már mindent elmond a Messiásról. Kijelentésében csúcsosodik magasra az előrevetített, bűnök......

Részletek


2016. dec.
28

Béke Veled! Museo Santa Giulia, Brescia- Freskórészlet   Karácsony harmadnapján valami békés megnyugvás tölt el. A békét különösen hangsúlyoznám. Sokszorosan kimondtam ugyan a boldog karácsonyt idén, anélkül, hogy hozzá mertem volna fűzni a békét. A béke, amelyet annyira elcsépeltnek, annyira távolinak, annyira jellegtelennek hittem ezidáig, idén adventkor hirtelen felismerésként szinte belém mart, olyannyira felértékelődött, hogy azóta nem merem a számra venni, kiejteni, úgy érzem, illetlenséget követnék el vele szemben… A békét, amelyet áhítok, de megteremteni képtelen vagyok… Elmúltak a közösen elköltött ebédek, vacsorák.  Az ünnep lecsengőben. A nap kényelmesen átragyog a délelőttön. Nem......

Részletek


2016. nov.
28

Szív -Emeljük föl szívünket! -Fölemeltük az Úrhoz! Az egyetemes liturgia e sokat ismételt, néha már át sem gondolt, pap és hívek által történő dialógusában megfogalmazódik egy szándék, amely, ha valósággá érne, valóban az egekig röpíthetné a világot. Egy kijelentés, amely mélységből táplálkozik, hiszen ezt az ígéretet közvetlen módon maga az Úr kérhetné tőlünk számon … joggal kérhetné… Advent első hétfője fagyos tájba pillant. Megnézi magát a fény tükrében. A ködös őszi szürkét végre felváltja egy belső ragyogás. Látszólag minden a legnagyobb rendben, mintha tökéletes csendben és szeretetben készülődne a világ. Látszólag csillogó fényű dérrel......

Részletek


2016. okt.
27

“Kik érted haltak szent világszabadság” Több évtizedes hagyománya van annak, hogy a stuttgarti magyar hívek az ’56-os októberi forradalmunk vívmányaira emlékezve ökumenikus szentmisét és istentiszteletet mutatnak be, – és mint ahogy azt plébánosunk bevezetőjében kifejtette, – a szentmise áldozatát szabadságunkért vérüket ontó hősök lelki üdvéért ajánljuk föl. Október 23-án Dr. Tempfli Imre, a Stuttgarti Szent Gellért Egyházközség plébánosa, és paptársa Merlás Tibor atya koncelebrálta a szentmisét, amelyen az Igét Nt Gémes Pál hirdette, segítőtársa az úrvacsora kiosztásában Nt. Gémes István volt. Bevonulásra egy szép duót hallhattunk: Jean Xavier Lefèvre (1763-1829): Sonata Nr.1......

Részletek


2016. okt.
10
Márton Áron-Emlékév Stuttgartban

2016 október 2- án Stuttgártban, ünnepi szentmise keretében megemlékeztünk Márton Áronról, Erdély szentéletű püspökéről. Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága Márton Áron-Emlékévet hirdetett a 2016-os évre azzal a céllal, hogy születésének 120. évfordulója alkalmából az erdélyi püspök életét és munkásságát példaként állítsa a világ magyarjai elé. Stuttgartban a szentmisét követően Nagy Zoltán, székelyudvarhelyi tanár egy filmrészletekkel gazdagított előadást tartott Márton Áron püspök életéről. A szentmise keretében Tempfli Imre atya prédikációjában felfedte nekünk, hogy a püspök élete és példája az evangélium minden részében megtalálható. Az olvasmányt Habakuk próféta könyvéből hallottuk és azt foglalta össze, hogy......

Részletek