Dávid Melinda: Jubileumi ünnepség

Dávid Melinda: Jubileumi ünnepség
szerkesztő

Jubileumi ünnepség

Hetven évvel ezelőtt, 1947. május 13-án, honfitársaink kérésére alapította meg Isten szolgája, Joannes Baptist Sproll rottenburgi püspök, a Stuttgarti Magyar Missziót.

A jelenlegi tizenöt részegyházközség létrejöttéért és megmaradásáért köszönettel tartozunk plébánosainknak, akik híveik lelki gondozását áldozatteljesen és kitartással vállalták és véghezvitték, valamint a híveknek, akik közül sokan életük végéig önkéntes munkával hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez.

Tragikus események is hozzájárultak Egyházközségünk megalapításához és fennmaradásához: a II. világháború végén, 1945-ben, majd 1956-ban, a forradalom után több magyar honfitársunk menekülésre kényszerült, majd 1989 után újból megindult egy népvándorlás keletről nyugatra. Mi is köztük voltunk és itt Stuttgartban új otthonra és közösségre találtunk.

Május 19. és 21. között három napos jubileumi ünnepséggel emlékeztünk meg a hetven éves évfordulóról. Meghívott vendégeink közé tartozott Ft. Dr. Veres András, győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Dr. Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Dr. Berényi János stuttgarti főkonzul.

Péntek délután zászlófelvonással vette kezdetét jubileumi ünnepségünk. A templom előtti téren a 2000-ben Rómában felszentelt jubileumi zászlónkat vontuk fel. Ezután Tibor atya a Barátság Klub tagjainak Egyházközségünk történetéről tartott előadást, majd a Bruder Klaus templomban jubileumi szentmise következett. A nap fénypontja volt a “70 éves a Szent Gellért Egyházközség” kiállítás megnyitása. Brune Györgyi Marietta és Schultheis Éva több mint fél éves munkájának eredményét tekintettük meg 16 plakáton. Imre atya felhívására a hívek elhozták féltve őrzőtt képeiket egyházközségi és családi eseményekről. Ezek a képek, valamint Imre atya 2012-ben megjelent könyve „A Stuttgarti Magyar Egyházközség Története“ szolgáltatták az anyagot a plakátokhoz. Imre atya gondolatai, Szabó Brigitta egyháztanácsosunk moderációja valamint Györgyi és Éva hozzászólásai emelték az est fénypontját, amelyet pezsgős fogadással fejeztünk be.

Szombaton reggelivel vártunk az első érkezőkre a Közösségi Teremben. Szükség is volt a gazdag reggelire, mert maratoni nap állt előttünk. A Szent Gellért Egyházközség 15 részegyházközségének bemutatkozásával kezdődött. Érdekesnél érdekesebb beszámolók következtek, mindegyik egyedi, mint film-, powerpoint- vagy személyes prezentáció formájában. A 15 kitünő beszámoló közül a Stuttgarti Egyházközség bemutatkozását ecsetelem, mert Benedek Annikó egyháztanácsosunk ötletének megvalósításához mi is hozzájárultunk Dávid Ferenc, Sebescen Eszter és Zumbühl Csilla közreműködésével. Annikó Egyházközségünket egy kartonból készített templom segítségével mutatta be. A templomba helyezett miniatűr tárgyak a különböző rendezvényeinket, köreinket és klubjainkat szimbolizálták. Ezek közé tartozik a pénteki szentmise a katekizmus kérdéseinek megbeszélésével, a gyermekmise minden hónap első vasárnapján, a júliusi Családi Nap a Bärenseenál tábori misével és közös grillezéssel, bicikli zarándoklat, sport-klub, lektoravatás, áldoztatók találkozója, részegyházközségeink templombúcsúja, évi kis- és nagyzarándoklat, imakör, bibliakör, fiatal házasok köre, kórus, Erasmus Akadémia, cserkészet, Barátságklub, jótékonysági bazár, Stuttgarti Magyarok Szövetsége és a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplése.

A bemutatkozások után a sportversenyek következtek: labdarúgás hat csapattal a templom melletti sportpályán. A sportversenyek szervezéséért és lebonyolításáért köszönet illeti Zumbühl Vilit, aki a résztvevőket toborozta és Flesch Robi segítségével a csapatokat összeállította.

A testi edzés után külön meghívó nélkül özönlöttek a játékosok és szurkolók a vacsoraasztalhoz, ahol Jablonkay Lydia csapatparancsnok és cserkészei ízletes pörkölttel vártak rájuk.

Egy gazdag kultúrműsorral záródott a nap. A fellépők közé tartoztak a Csöbörcsök táncegyüttes, a 81. Dobó István cserkészcsapat, a Turul Baranta Egyesület, a Hunnia Baráti Kör és a Kratochwill-dalárda.

Vasárnap mind a tizenöt miséző helyről jöttek híveink imádkozni és hálát adni a Jóistennek a kegyelemért amit kaptak. Tibor atya vezetésével a weingarteni, friedrichshafeni, ravensburgi, biberachi és ulmi hívek a nagy távolság miatt autóbusszal érkeztek a jubileumi ünnepségre.

A vasárnapi program a Jótékonysági Bazár megnyitásával kezdődött, majd a nap fénypontja következett, a szentmise 12 elsőáldozóval és a püspök atya prédikációjával. Imre atya a szentmise kezdetén a vendégek mellett az elsőáldozókat is köszöntötte, akik nem csak szépen voltak felöltőzve külsőleg, de a lelkük is szépen beöltözött ünneplőbe, mivel ma először vették magukhoz az Úr Jézus testét és vérét. Megható volt látni az ünneplőbe öltözött lányokat és fiúkat és saját illetve gyerekeink első áldozása jutott eszünkbe. Köszönet a szülőknek, akik egy éven át gyermekeiket elsőáldozói előkészítőre hozták, köszönet Brune Györgyi Mariettának és Józsa Erikának a segítségért.

Ft. Veres András püspök úr szentbeszédének fő témája a kereszténység volt, amely két ezer éves történelme során többször nehéz korszakokon esett át, mint jelenleg is. Goethét idézte, aki szerint „Európa számára a kereszténység anyanyelv“, mert a keresztény hit, Jézus Krisztus evangéliuma által kultúrájában, gondolkodásában, vallási életében és egész létezésében Európa új irányt vett. Biztatott bennünket, hogy továbbra is valósítsuk meg a családegyházat és a szentmisét mint a legszentebb imádságot tiszteljük. A gyermekekhez is voltak kedves szavai a püspök atyának. Felnőtteknek nevezte az elsőáldozókat, akik ezentúl az oltárnál, Krisztus asztalánál találkoznak. Arra kérte őket, hogy jöjjenek gyakran szentmisére és viselkedésükkel bizonyítság keresztény mivoltukat.

A szentmise után a templom előtti téren gulyáslevessel, kürtős kaláccsal és házi készítésű süteménnyel vártak ránk szorgalmas egyháztanácsosaink, legátusaink és önkénteseink. Köszönet érte a szakácsoknak: Fastanz Pálnak, Gnandt Györgynek, Ivanyuk Norbertnek, Kinzel Lászlónak, Tempfli Barnának, Tepfenhart Lászlónak, a kürtös kalácsot sütő Slemmer Ferencnek és a süteményeseknek.

Az ebéd utáni fórum témája: „Mi a magyar Állam és Katolikus Egyház álláspontja a külföldön élő magyarokkal kapcsolatban?“ A püspök atya és az államtitkár úr véleménye azonos volt: megmaradni hitben és nyelvben.

A templom előtti téren zászlóbontással fejeztük be a felejthetetlen három napos jubileumi ünnepségünket.

Köszönet és hála Imre atyának az ötletért, a sok munkáért, élményért. Adja a Jóisten, hogy megvalósíthassuk Szent Gellért Egyházközségünkben a családegyházat, ahol a híveket a szeretet és összetartás köti össze!

Dávid Melinda

  1. június 08.
Share

Ajánlott bejegyzések