Hirdetések


2020. márc.
23

Légy őrangyala testvérednek…   +! Kedves Híveim és Barátaim! Amint azt belső körökben is megbeszéltük, elindítjuk a betegeink és öregeink megsegítését célzó mozgalmunkat, az „Őrangyal”-t. Lényege: egy vagy több olyan beteg vagy idős testvér/nővér kiválasztása, aki a közelünkben laknak, és azok támogatása imával, vigasztalással, bevásárlással vagy egyéb szolgálattal. Azaz: őrangyal lenni számukra! Először is minden részegyházközségünkre ki kell terjesztenünk a mozgalmat! Kérem ebben az egyháztanácsosok és legátusok segítségét. Egyrészt abban, hogy minden beteg és idős rászorulót feltérképezzenek. Másrészt pedig, hogy önkénteseket verbuváljanak, akik a szolgálatban segítenek. Eleddig a következő részegyházközségeket mértük fel:......

Részletek


2020. márc.
22
Kapaszkodók...

Kedves Híveink, a jelenlegi egyre kilátástalanabbnak tűnő helyzetben természetesen mi, keresztények is nem egyszer sodródunk az árral. Félünk, féltünk, aggódunk, igyekszünk pontosan betartani az orvosi előírásokat, ami több, mint érthető, de mintha sokszor megfeledkeznénk arról, hogy mi a remény hordozói is vagyunk. Nekünk, akiknek Isten megadta a hit ajándékát, épp most, ebben a nehéz helyzetben is tudnunk kell a hitből élni és annak erejéből másokat is részeltetni. A hit jele az is, ha most sem veszítjük el az Istenbe vetett reményt, hanem megtaláljuk azokat az általa küldött jeleket, amelyek átsegíthetnek a vészen.......

Részletek


2020. márc.
17
Rajzpályázat gyerekeknek

+! Kedveseim, ezekben a nehéz időkben kettős szempontból is dicsérendő és támogatandó a kezdeményezés: egyrészt hitünk legnagyobb igazságára, Jézus Urunk feltámadására irányítja a figyelmünket – most, amikor nem biztos, hogy lesz majd közös szentmisénk. Másodszor pedig kissé kiemel bennünket ebből a letargiából és tehetetlenségi érzésből, ismét reménnyel tölt el: van lám más is, mint a koronavírus! Azt szeretném, ha gyermekeink minél nagyobb számban vennének részt rajta! Lelkipásztori szeretettel, Imre atya   Rajzpályázat gyerekeknek Kedves kisgyermekes szülők és gyerekek! Stuttgarti Magyar Kulturális Intézetben az idei húsvéti időszakra tervezett barkácsolás sajnos a többi rendezvényhez......

Részletek


2020. márc.
17
Fohászok közös imáinkhoz

+! Kedves Híveink! Ígéretünkhöz híven mellékeljük azokat az imákat, amelyeket – ha tehetitek – a megadott időben velünk együtt elmondhattok a járvány megszünéséért. Ha van Hozsannátok, akkor abban szinte valamennyi ima megtalálható. Ha mégsem lenne, arra az esetre kikerestük Nektek azokat az imákat, amelyeket a hét folyamán – együtt, egyidőben – el fogunk imádkozni. Ha valakinek még sem sikerülne abban az időpontban velünk tartania, később is elvégezheti. Fontos, hogy imádkozzék! Kezdjük tehát ma este – lélekben együtt – 20.30 órakor a Jézus Szíve litániával. Bensőséges és hatékony imát kívánunk mindnyájunknak! Isten hallgassa......

Részletek


2020. márc.
15

Hirdetések 2020 nagyböjtjére és Húsvétjára    Legelőször is szeretnénk bensőséges nagyöjti időszakot kívánni Nektek. Hamvazószerdával ugyanis megkezdődött a nagyböjti szent idő, Jézus Urunk 40 napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete. Ez alatt az időszak alatt több imával, önmegtagadással, az irgalmasság tetteinek gyakorlásával, valamint egy jó húsvéti szentgyónással illetve szentáldozással kell előkészülnünk Urunk feltámadásának szent ünnepére. Ulmban minden csütörtökön 17.30 órakor, Stuttgartban és Weingartenben pedig minden pénteken 18.00 illetve 17.30 órakor keresztúti ájtatosság, majd szentmise. Ha valamelyik más részegyházközségben laktok, összegyülhettek templomaitokban egyszer vagy akár többször is, hogy Urunk szenvedésének keresztútját végigjárjátok. A keresztúti......

Részletek


2020. márc.
13

Pár lelkipásztori szó a koronavírusról Mivel ma mondta be a rádió, hogy Baden Württembergben 454 koronavírusos  megbetegedés van, és az állami és az egyházi szervek is egymás után hozzák rendelkezéseiket, hadd szóljak én is egy pár szót kedves Híveimhez ezzel a járvánnyal kapcsolatban. Kezdem azzal, amit talán már sokan tudnak közületek, de mégis fontos, hogy tisztábban lássunk: mi a koronavírus? A  koronavírus egy 2019. decemberében a kínai Vuhan városában kitört fertőző betegség okozta járvány, amely nagy területek népességét képes megfertőzni. Már rövid, mindössze 5 napos lappngási ideje alatt is fertőző. Összehasonlítva az......

Részletek


2020. márc.
10
Weingarteni Csendes Napok

„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) Ez alkalommal két helyszínen tartjuk meg a Weingarteni Csendes Napokat. Pénteken és vasárnap a 14 Nothelfer Kapelle, szombaton pedig a Schlierben lévő St. Martin templomhoz tartozó közösségi ház ad otthont lelkigyakorlatunknak. Amint programunkból kitűnik az elmélkedések mellett mind három nap közösen ünnepeljük az eucharisztiát, közösen imádkozunk rózsafüzért, végzünk keresztutat, továbbá lehetőséget nyújtunk a szentgyónás elvégzésére, lelki beszélgetésre. Lelkigyakorlatunk vezetője Ft. Pék Sándor esperes-plébános atya, aki Nagyváradról érkezik hozzánk. Tekintettel arra, hogy ebben az esztendőben Budapest ad otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, a központi témája lelkigyakorlatunknak......

Részletek


2020. márc.
09
A Kratochvil dalárda műsora

Kedves Híveim, szeretettel hívlak benneteket a március 15-i szentmisére, és az azután következő ünnepi műsorra, amelyet a Kratochvil dalárda mutat be Március 15-e tiszteletére. Imre atya...

Részletek


2020. márc.
02
Március 6-a és 8-a között Stuttgarti Csendes Napok

Március 6-8-a között Stuttgarti Csendes Napok. Moderátor: P. Tímár  Asztrik OFM. (Kaplony – Szatmári egyházmegye). Mindenkit szeretettel várunk! Imre atya Lelkigyakorlat…? Miért? Szeretnék néhány napra visszavonulni, hogy távolságot vegyek a mindennapok zajától, megszokottságától. Szeretném világosabban látni önmagamat, kapcsolataimat, belső vágyaimat; azt, amire igazán vágyom. Az életem és a hitem két külön világ. Egyre nehezebben viselem ezt a skizofrén állapotot. Döntés előtt állok és szeretnék Istenre figyelve, jól választani! Azt hiszem, segítene, ha valakivel beszélhetnék erről, ha segítséget kaphatnék ebben. Sokszor éreztem már vágyat, hogy imádkozzam, de amikor végre oda jutok, hogy leüljek,......

Részletek


2020. febr.
15
Nagyböjti koncert

Kedves Híveink és Barátaink! Március 1-jén, nagyböjt 1. vasárnapján, a du. 3 órakor kezdődő szentmisénk után nagyböjti koncert lesz, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Vallom ugyanis Prohászka Ottokár püspökkel: „Magasból kell jönni, hogy az Isten dicsőségét énekeljük; magasban kell otthon lenni, hogy szívünk, lelkünk, egyéniségünk Isten dicsőítő éneke legyen!” Imre atya...

Részletek