Hirdetések 2020 nagyböjtjére és Húsvétjára

szerkesztő

Hirdetések 2020 nagyböjtjére és Húsvétjára 

 

 • Legelőször is szeretnénk bensőséges nagyöjti időszakot kívánni Nektek. Hamvazószerdával ugyanis megkezdődött a nagyböjti szent idő, Jézus Urunk 40 napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete. Ez alatt az időszak alatt több imával, önmegtagadással, az irgalmasság tetteinek gyakorlásával, valamint egy jó húsvéti szentgyónással illetve szentáldozással kell előkészülnünk Urunk feltámadásának szent ünnepére. Ulmban minden csütörtökön 17.30 órakor, Stuttgartban és Weingartenben pedig minden pénteken 18.00 illetve 17.30 órakor keresztúti ájtatosság, majd szentmise. Ha valamelyik más részegyházközségben laktok, összegyülhettek templomaitokban egyszer vagy akár többször is, hogy Urunk szenvedésének keresztútját végigjárjátok. A keresztúti ájtatosság szövegét vagy a Hozsannában találjátok, vagy pedig kérjétek tőlünk, és mi küldünk Nektek.
 • A szentgyónásotok elvégzésére pedig minden szentmise előtt vagy után, Tibor atyával együtt szívesen állunk rendelkezéstekre. Ne kövessétek azok gyakorlatát, akik már nem ismerik a szentgyónást, s azt hiszik, nincs bűnük. Pedig csak kiveszett belőlük a bűntudat. Ti nézzetek lelketek tükrébe, s ha ott vétket vagy bűnt fedeztek fel, szabaduljatok meg tőlük! Meglátjátok, megkönnyebbültök, feléledtek és új életkedvvel teltek el!
 • A Stuttgarti Csendes Napok (lelkigyakorlatok) március 6-án 18.00 órakor kezdődtek. Szombaton 4 elmélkedés volt, és sok lehetőség a húsvéti szentgyónás elvégzésére. A lelkigyakorlat vezetője Ft. Tímár Asztrik OFM atya volt. Elmélkedései igazi „mélyszántás” volt: elmélyedhettünk hitünk legnagyobb titkának – Istennek –mélységeibe!
 • Március 13–a és 15-e között Weingarteni Csendes Napok Vezetője Ft. Pék Sándor esperes a Nagyváradi Egyházmegyéből. Pénteken 17.30 órakor szentmise és bevezető elmélkedés a 14 Nothelfer Kapelle-ben. Szombaton 9.00 órától – 16.00 óráig lelkinap a St. Martin templom közösségi házában Schlierben. Vasárnap pedig zárószentmise és elmélkedés 10.00 órakor a 14 Nothelfer Kapelle-ben.
 • Ismét felhívjuk a figyelmeteket a Barátomra. Színes a szó igazi értelmében is, és 8 oldalon a nagyböjti bűnbánattartásról hoz szebbnél-szebb írásokat, verseket, és a szokásos információkat. Postázzuk azoknak, akik megrendelik. Aki szeretnék, jelentkezzenek az Irodán vagy a lelkipásztoroknál!
 • Szentkenet szentségének kiszolgáltatása március hónapban az 5. vasárnapi szentmisék keretében lesz, de beteglátogatásokra is szívesen megyünk. Törődjetek beteg hozzátartozóitokkal, és hívjatok el bennünket, lelkipásztorokat hozzájuk, hogy nekik is szép Húsvétjuk legyen!
 • Április 5-én, vasárnap a stuttgarti virágvasárnapi szentmise keretében lesz az új Egyháztanács eskütétele. Mindenkit szeretettel várunk! Aki nem tud jelen lenni, attól pedig imát kérünk, hogy az ET tagjai áldásosan végezhessék majd az Egyházközségért teendő feladataikat!
 • Húsvéti miseprogramunk
 • Április 9-én Nagycsütörtök. Stuttgartban és Weingartenben 19.00 órakor szentmise.
 • Április 10-én Nagypéntek. Weingartenben 15.00 órakor, Stuttgartban pedig 18.00 órakor csonkamise, illetve nagypénteki szertartás.
 • Április 11-én Stuttgartban és Weingartenben is 20.00 órakor feltámadási szentmise.
 • Április 12-én Húsvétvasárnap. Weingartenben 10.00 órakor, Stuttgartban 12.00 órakor, Pforzheimban és Ulmban pedig 15.00 órakor lesz az ünnepi szentmise.
 • Április 13-án, Húsvéthétfő. Weingartenben 10.00 órakor szentmise. Stuttgartban pedig 10.45 órakor német-magyar nyelvű szentmise, majd locsolkodás.
 • Végül különösen nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik márciusban és áprilisban név, illetve születésnapjukat ünneplik, vagy valamilyen más családi eseményről emlékeznek meg. Isten éltesse őket sokáig! Adjon nekik erőt, egészséget és boldogságot szeretteik körében!
 • Bensőséges nagyböjti időt, valamint már most kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves Hívünknek! A feltámadott Krisztus ragyogja be mindannyiótok életútját!

 

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után

Húsvét előtt… nehéz, szomorú léptek.

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.

Húsvét előtt… kihamvadott remények.

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”

Bús eltemetkezés az éjszakába.

 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!

 

Húsvét után… el a gyásszal, könnyekkel!

Húsvét után… futni a hírrel frissen!

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!

Húsvét után… új cél és új sietség!

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!

Húsvét után… erő, diadal, élet!

 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,

Akik még mindig húsvét előtt élnek.

 

Stuttgart, 2020-03-10.

Share