Püspöki rendelkezés

Püspöki rendelkezés
szerkesztő

Legújabb püspök rendelkezés

a szentmisével és a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban

 

Kedves Híveink! Amit a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye részéről annyira vártunk, tegnap késő délután megérkezett. A 15. számú három oldalas közlemény, amelyet Dr. Gebhard Fürst püspök és Dr. Gerhard Schneider segédpüspök írt alá, először is arra az eszmecserére hivatkozik, amely április 17-én a szövetségi kormány, a szövetségi államok és a vallási közösségek képviselői között zajlott le. Ezen arról született megállapodás, hogy „a vallásos jellegű gyülekezés, jelesen az istentiszteletek korlátozásának fokozatos enyhítését célzó konkrét irányvonalakat a következő napokban meg kell vizsgálni.” E célból az egyházak az elkövetkezendő napokban olyan javaslatokat fognak benyújtani, amelyeket az állam majd ellenőriz, hogy azok összeegyeztethetők-e az egészségvédelem és a kornavírus járvány terjedésének megakadályozására irányuló fennálló követelményekkel. A cél az, hogy a kormány 2020. április 30-a után a lehető leghamarabb és fokozatosan engedélyezze a vallási rendezvények megtartását.

Fürst püspök szerint a fenti eszmecsere utáni: „… legfontosabb rendelkezés: nyilvános istentiszteletek és szentmisék május 4-ig be vannak tiltva. Az ezekre vonatkozó hatályos rendeletek és korlátozások továbbra is érvényben maradnak.”Azután pár olyan rendelkezést ismertet, amelyek – frissítve – azonnal hatályba lépnek. Ezek szerint a személyes gyónás – gyóntatószékben – továbbra is tilos. Aki gyónni szeretne, az egy jól szellőztethető nagyobb helységben megteheti, ahol a lelkipásztortól való másfél méteres távolság betartható. A gyónás telefonon keresztül nem érvényes.A betegek kenetét nagy szükség esetén a lelkipásztor kiszolgáltathatja ugyan, de a fertőzés kockázatát a lehető legnagyobb mértékben ki kell zárni. A klinikákon vagy más ápolási létesítményekben érvényes higiéniai előírásokat mindenképp be kell tartani. Célszerű védőmaszkot viselni.A bérmálás szentségének kiszolgáltatását a püspök a nyári szűnidő utánra halasztja.Mint ahogyan az elsőáldozásokat is a nyári szűnidő után pótolják.

 

Ez ránk vonatkoztatva azt jelenti, hogy május 4-ig mi sem tartunk nyilvános szentmisét. A szentmiséket továbbra is felvételről láthatjátok. Maradjatok azonban hűek hozzánk: ne széledjen szét a nyáj!

Május 4-e után nagy valószínűséggel Baden Württemberg kormánya is – Szászország, Thüringia és Bayern példájára –  megengedi a vallási rendezvények (értsd: szentmisék, istentiszteletek, stb.) megtartását korlátozott hívőszámmal.

Ez a szám, szintén a fenti szövetségi tartományok rendelkezéseiből is kiolvasva valószínűleg 15 személy lesz. Mi, lelkipásztoraitok tehát ismét mind a 15 helységben szentmiséket fogunk tartani, viszont arra szeretnélek kérni benneteket – a helyi legátusok tevékeny  segítségével! –, hogy minden szentmisére csak 15-en jöjjetek. Hogy ki legyen ez a 15, ti szabjátok meg, ti tartsátok számon, ti vezessetek esetleg róla listát, hogy lehetőleg mindenki jöhessen vagy minél többen sorra kerüljetek!

Hogy meddig tart ez az állapot, az elsősorban a vírusjárvány alakulásától, illetve az állami szervektől függ. Ami irányadó lehet e téren az az állami rendelkezés, amely augusztus 31-ig minden nagyobb rendezvény betilt… Meglátjuk!

Kedves Híveink!  Befejezésül arra szeretnélek buzdítani továbbra is benneteket, hogy a vallási gyakorlataitokat (szentmisék a rádióban, TV-ben vagy facebookon, szentírásolvasás, a minden napi imádság, különösképpen az Úrangyala, a rózsafüzér, lelki olvasmány egy jó könyvből, a bibliakör és a pénteki egyetem skypon, stb.) ne hanyagoljátok, ezek lelki életetek alappillérei! Ezek gyakorlása megakadályozza azt, hogy Jézustól, életünk középpontjától ebben a kivételesen embert próbáló időben elszakadjatok.

És legfőképp bízzatok Őbenne, aki azt mondta tanítványainak, mielőtt égbe ment volna a mennyei Atyához: Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (vö. Mt 28,20)

Lelkipásztori szeretettel,

Imre atya

 

Stuttgart, 2020-04-21.

Share