Püspöki rendelkezés a koronavírussal kapcsolatban

Püspöki rendelkezés a koronavírussal kapcsolatban
szerkesztő

+! Kedves Híveink!

A Rottenburg –Stuttgarti Egyházmegye a tegnapi nappal pontosította és megszorította a koronavírussal kapcsolatos eddigi rendelkezéseit.

Az újabb intézkedések szerint április 19-ig minden szentmisét, istentiszteletet vagy egyéb rendezvényt betilt. Ez idő alatt a hívek a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól fel vannak mentve!

A templomok azonban továbbra is nyitva maradnak, hogy a hívőknek lehetőségük legyen a személyes imára.

„Fájdalmas döntés ez nekem, – mondta Dr. Gebhard Fürst püspök, amely igen nehezemre esik… Egyházként azonban szeretnénk éppen ezekben a nehéz időkben híveink mellett állni és őket ezen a nehéz útszakaszon elkísérni.”

A püpöki rendelkezés értelmében az egyházközségi irodák is nyitva tartanak a megszokott program szerint, és – lelkipásztori gócpontként – telefonon vagy pedig e-mailen keresztül – továbbra is a hívek rendelkezésére állnak. A lelkipásztorok pedig minden lelkipásztori üggyel kapcsolatosan változatlanul felkereshető.

Az elsőáldozások a nyári vakáció utánra halasztódnak.

A bérmálásokat, amelyek május végéig tervben voltak, a Püspök lemondta, és 2020 szeptembere, illetve 2021 márciusa között tartja meg.

Május végéig az esküvőket sem lehet megtartani, hanem későbbi időpontra kell halasztani.

A keresztelőket csak szükséghelyzetben szabad megünnepelni, és akkor is csak szűk családi körben.

A temetéseket – a világi hatóságok rendelkezései szerint – kis létszámú résztvevővel szabad megtartani. A rekviemet, illetve a halottért végzendő szentmisét egy későbbi időpontra kell áttenni.

A beteglátogatások és betegellátások is szünetelnek.

A lelkipásztorok azonban szükséghelyzetben – pl. életveszélyben – az ide vonatkozó higiéniai előírások betartása mellett természetesen kiosztják a betegek kenetét, illetve megáldoztatják a beteget.

Ami a nagyhét és a Húsvét megünneplését illeti, arról majd az Egyházmegye még kellő időben értesíti híveit.

Eddig a püspöki körlevél.

Mivel a Püspökség joghatósága alá tartozunk, mi is ennek értelmében kell, hogy cselekedjünk. Konkrétan:

  1. április 19-ig minden részegyházközségünkben szünetelnek a szentmisék, illetve az utánuk szokásos ágápék.
  2. Ugyancsak szünetelnek – Stuttgartban, Ulmban és Weingartenben – a szokásos heti programok és rendezvények: Barátságklub, Bibliakör, Erasmus, Imakör, Kórus, Sportklub, illetve egyéb Körök és Klubok.
  3. A templomok azonban nyitva maradnak! Akik oda személyes imára be akarnak térni, reggel 8 órától este 6 óráig megtehetik. Imákat egyébként tőlünk, lelkipásztoroktól lehet kérni!
  4. Tibor atyával együtt még a következő javaslatot tesszük: minden napi imánkba Ti is bekapcsolódhattok. A következő levelünkben mellékeljük a külön erre a célra szerkesztett ima-táblázatot, s majd feltesszük a honlapra, a facebookra vagy pedig a WatsAppra, hogy ha akarjátok, akkor velünk imádkozzátok a különböző imákat.
  5. Megszervezzük azt, hogy ha idősebb testvéreinknek és nővéreinknek szüksége lenne mondjuk bevásárlásra, ügyintézésre, stb. akkor önkéntesek segítsenek nekik. Kérjük minden érintett vagy önkéntes jelentkezését!
  6. Végül bármikor forduljatok hozzánk minden ügyes-bajos dolgaitokban!

Az, hogy Istennek mi a szándéka azzal, hogy megengedte ennek a halált hordozó vírusnak az elterjedését, nem tudjuk. Hisszük azonban azt, hogy – mint minden az életben -, ez is az Ő gondviselő, örök üdvösségünket munkáló szeretetének a jele. Imádkozzunk hát, böjtöljünk, tartsunk össze, és reméljük, hogy ez is majd – előbb vagy utóbb – a mi testi-lelki javunkat szolgálja!

Lelkipásztori szeretettel,

Imre atya és Tbor atya

Stuttgart, 2020-03-17.

Nap Reggel (7.00 óra) Délben (12.00 óra) Este (20.30 óra)
HÉTFŐ 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Most segíts meg, Mária… (Hozsanna Jézus neve litánia… (Hozsanna 54-58. old.)
KEDD

1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség…

Erdő Péter bíboros imája

Oltalmad alá futunk… (Hozsanna 69. old.) Jézus Szíve litánia…. (Hozsanna 59-62. old.)
SZERDA 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Emlékezzél meg, ó kegyes Szűz Anya, Mária… (Hozsanna 70. old.) Kompletórium (S)
CSÜTÖRTÖK 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Szűz Szülője Istennek… A fájdalmas rózsafüzér (UL) (Hozsanna 70-71. old.)
PÉNTEK 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Valamilyen Mária-ének a Hozsannából (160.-196. sz.) Keresztút (S) (Hozsanna 45-53. old.)
SZOMBAT 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát… (Hozsanna 7. old.) Szűz Mária litánia… (Hozsanna 68-70. old.)
VASÁRNAP 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Üdvözlégy, Mária… (Hozsanna (Hozsanna 6. old.) Egyetes könyörgések a járvány megszünéséért

 

Share

Ajánlott bejegyzések