Programelőzetes a Szent Három Napra

Programelőzetes a Szent Három Napra
szerkesztő

Programelőzetes a Szent Három Napra

H Ú S V É T

Ezekben a napokban ünnepeljük a kereszténység legnagyobb ünnepét, a Húsvétot.

Mi a húsvét üzenete számunkra?

Az első üzenet: Az, akit keresztre feszítettek, meghalt és eltemettek, az maga az Isten Fia volt. Jézusban az Isten megmutatta, hogy mennyire szereti és mennyire komolyan veszi az embert és minden gondját. Nem hagyja magára a bűnben, a bajban, a betegségben és a szenvedésben. Hanem egészen emberré lesz, teljes mélységében megízleli értünk az emberi élet gondjait, sőt még a halált is.

A második üzenet: Isten, Jézusban, nem elkerülte, nem megszüntette, hanem megszentelte a halált. Isten ugyanis nekünk nem véges boldogságot, nem csupán élvezeteket akar nyújtani, amelyeket ez a mulandó világ is nyújthat nekünk, hanem véget nem érő boldogságot.

Ez pedig csak egy feltámadott, egészen új életben lehetséges, amelyre Jézus az ő feltámadásában mindannyiunknak biztosítékot ad.

Végül a harmadik üzenet: A húsvét a megalapozott, tiszta öröm ünnepe. Ez a tiszta öröm a feltámadás tényéből fakad. Mi, keresztények, annak is örvendünk Húsvétkor, hogy gondjainkat, aggodalmainkat Krisztus feltámadásának fényében szemlélhetjük. Isten tervében életünk minden eseményének megvan a maga értelme és oka. Ezért nem félünk és nem aggodalmaskodunk, mert minden mögött Isten mosolyog ránk! A feltámadt Jézus ma is, minden emberre így köszön rá: „Béke veletek! Ne féljetek! Én veletek vagyok!” 

Ezért ünnepeljük több napon keresztül a Húsvétot!

Tarts velünk Te is!

 Ime a húsvéti miseprogramunk:

 ÁPRILIS 13., NAGYCSÜTÖRTÖK

                        Weingartenben – 18.00 órakor a 14 Nothelfer Kapelle-ben Triduum Paschale, 19.00 órakor nagycsütörtöki szentmise, benne lábmosás.

                        Stuttgartban 19.00 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje.

*

ÁPRILIS 14., NAGYPÉNTEK

                        Ulmban – 10.00 órakor keresztút, illetve a Triduum Paschale – a három nap liturgiájáról.

                        Weingartenben, a 14 Nothelfer Kapelle-ben, 15.00 órakor keresztútNagypénteki szertartás passióval.

                        Stuttgartban, 18.00 órakor, nagypénteki szertartás passióval.

*

ÁPRILIS 15., NAGYSZOMBAT

                        Weingartenben – 20.00 órakor 14 Nothelfer Kapelle–ben Húsvét vigíliája – utána ételszentelés.

                        Stuttgartban, 20.00 órakor Húsvéti feltámadási szertartás – utána ételszentelés.

*

ÁPRILIS 16.,  HÚSVÉTVASÁRNAP

                        Weingartenben, a 14 Nothelfer Kapelle–ben 10.00 órakor Húsvét ünnepe – utána ételszentelés.

                        Ludwigsburgban, 9.30 órakor Húsvéti ünnepi nagymise – utána ételszentelés.

                        Stuttgartban, 12.00 órakor Húsvéti ünnepi nagymise – utána ételszentelés.

                        Ulmban, 15.00 órakor Húsvét ünnepe – utána ételszentelés.

                        Pforzheimban, 15.00 órakor Húsvéti ünnepi nagymise – utána ételszentelés.

*

ÁPRILIS 17., HÚSVÉTHÉTFŐ

                        Stuttgartban 9.30 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise, majd locsolkodás.

                        Weingartenben, a 14 Nothelfer Kapelle–ben 10.00 órakor szentmise.

 

„A kereszt az egyik oldala annak, aminek a másik oldalát feltámadásnak hívjuk.”

Minden kedves Hívünknek és minden jóakaratú embernek áldott, kegyelemteljes és örömteli Húsvétot kívánunk!

Share

Ajánlott bejegyzések