Május 9-e után újra ünnepelhetünk közösségi szentmiséket

Május 9-e után újra ünnepelhetünk közösségi szentmiséket
szerkesztő

 +! Kedves Híveink, megjelentek azok az új püspöki rendelkezések, amelyek a szentmisével és a szentáldozással kapcsolatosak, és amelyeket már oly régóta vártunk.

Örvendünk, mert május 9-e után ismét nyilvános és közös szentmiséket ünnepelhetünk. Hogy milyen körülmények között, azt olvassátok ki a püspöki levélből!

Lelkipásztori szeretettel,

Imre atya 

Stuttgart, 2020-05-02. 

 

A) Az eucharisztikus ünnepek és egyéb istentiszteletek ünneplésének általános szabályai 

1. 2020. május 9-től a templomokban és kápolnákban, vasárnap és hétköznap újra lehet ünnepelni szentmiséket és egyéb istentiszteleteket.

2. Minden istentiszteleten csak korlátozott számú hívő vehet részt. Ez a szám a templom méretétől függ. A résztvevők között minden irányban (bal, jobb, elől, hátul) legalább 2 méter távolságot kell tartani. Ezt úgy lehet megoldani, ha csak minden második vagy harmadik padsorban foglalnak helyet a hívők. Az egy családban élőket nem kell szétválasztani. Az ülőhelyet meg kell jelölni. Minden résztvevőnek ülnie kell. Álló hely az istentisztelet alatt nem lehetséges. További ülőhelyek sem engedélyezettek.

3. A templomok és az istentiszteletek számának megválasztásakor kérjük a lelkipásztorokat, tegyék lehetővé, hogy azok közül, akik szeretnének, minél többen vehessenek részt a szentmiséken.

4. A helyi adottságoktól függően a plébániák és a lelkipásztori egységek eldönthetik, hogy mely helyeken és hány istentiszteletet (szentmise, igeistentisztelet) szabad ünnepelni.

5. Hétköznapokon elő kell mozdítani a különféle istentiszteleti formáknak a sokféleségét (például rózsafüzér, ájtatosságok, szentségimádás). Ezeken az istentiszteleteken nem szabad szentáldozáshoz járulni.

6. A templomba való belépéskor és az onnan való távozáskor a híveknek 2 méter távolságot kell tartaniuk egymástól. Ahol lehetséges, a bejáratnak és a kijáratnak külön kell lenniük. El kell kerülni a bejáratnál és kijáratnál való gyülekezést. Hasznos lenne az ide vágó információknak plakátokon való kifüggesztése a bejáratnál.

7. A templomokban a bejáratnál megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell kitenni. A higiéniai előírásokat be kell tartani.

8. Az összes felületet és tárgyat, amelyeket több ember érinthet, minden használat előtt és után fertőtleníteni kell.

9. A közösségi énekléstől el kell tekinteni, mivel egy nagyobb csoport együtténeklése nagyobb kockázatot jelent a fertőzés számára. Ezért, ha lehetséges, az összes istentiszteleteken  kántorokat kell alkalmazni, akik az egyházközség nevében éneklik az énekeket. Természetesen erre a szolgálatra az erre a célra képes nők és férfiak is alkalmazhatók. Javasoljuk, hogy a lelkipásztorok távolítsák el az énekeskönyveket a templomból, különben ezeket rendszeresen fertőtleníteni kellene.

10. Minden imádkozónak ajánlott a száj- és orrvédő viselnie.

11. Istentiszteleteket csak akkor szabad megünnepelni, ha legalább két gondnok ellenőrzi az belépőket és a szabályok betartását. Természetesen nekik is száj- és orrvédőt kell viselniük.

12. Minden istentiszteleti helyre ki kell jelölni egy személyt, aki felel az előírások betartásáért.

14. Az istentiszteletekhez (szentmisékhez) előzetes jelentkezés és összeírás szükséges.

16. Ha előre látható, hogy a rendelkezésre álló helyek nem elegendőek, mérlegelni kell, hogy nem lehet-e további szentmisét vagy igeistentiszteletet ünnepelni.

17. Lehetőség van a szabadtéri istentiszteletekre (ideértve a körmeneteket is) is. A résztvevők maximális száma 100 fő. A 2 méteres távolság betartása itt is kötelező. Az ülőhelyeket megfelelő megjelöléssel kell ellátni. Az istentiszteletek utáni találkozók (ágápé) és ünnepélyek nem lehetségesek.

18. A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.

19. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége továbbra is fel van függesztve.

B) A szentmisével kapcsolatos rendeletek

1. A nyugdíjas papokat és diakonusokat kérjük, hogy fordítsanak különös figyelmet egészségükre és saját védelmükre. Ha jelen körülmények között el akarják kerülni az emberekkel való érintkezést szolgálatuk idején, akkor tegyék. Ha azonban továbbra is folytatni kívánják szolgálatukat, akkor ezt saját felelősségükre tehetik.

2. Koncelebráció a papok számára továbbra is nem megengedett. A diakonusok a távolságszabályok betartásával részt vehetnek a szentmiséken.

3. Istentiszteleteken és szentmiséken a felolvasók, kántorok és orgonisták mellett csak annyi ministráns vehet részt, hogy a szolgálat előtt és alatt minden helyzetben garantált legyen a 2 méteres távolság betartása. Általános szabály, hogy nem lehetnek többen, mint ketten.

4. A perselyezéshez használt kosarakat nem szabad körbe adni, hanem a kijáratnál kell elhelyezni.

5. A sekrestyésnek gondosan meg kell tisztítani az egyházi felszereléseket. Ehhez azonban nem szabad olyan fertőtlenítőszereket vagy tisztítószereket használnia, amelyek a liturgikus eszközöket megkárosíthatják. Az áldoztató edényeket ostyával szükség esetén eldobható kesztyűvel szabad csak feltölteni.

6. A sekrestyében elegendő kézfertőtlenítőszernek kell lenni.

8. A béke-liturgiánál mellőzni kell továbbra is a kézfogást.

C) Rendelkezések a szentáldozás kiosztásával kapcsolatban

1. A szentáldozás kiosztása ​​különleges érzékenységet igényel a higiéniai szempontok tekintetében. A lelkipásztoroknak utalni kell a lelkiáldozásra, azaz arra, hogy az Eucharisztia ünnepén nem mindig tudjuk érzékileg is magunkhoz venni az Úr testét és vérét.

4. A pap, esetleg a diakónus és a világi áldoztatók fertőtlenítsék a kezüket, mielőtt kiosztanák a szentséget.

6. Az áldoztatást a megkövetelt 2 méteres távolság betartásával kell kiosztani.

7. Nincs két szín alatt való áldoztatás.

8. A szentáldozást kiosztók száj- illetve orrvédőt kell, hogy viseljenek.

10. A szentáldozáshoz járulók helyét ragasztószalaggal meg lehet jelölni a padlón.

11. Az áldoztató nem érintheti az áldozó kezét.

14. Azokat a gyermekeket, akik az áldozók sorába lépnek, de nem áldoznak, a lelkipásztornak anélkül kell megáldania, hogy megérintené őket.

15. Ezekre a rendeletekre minden szentmisében, a szentáldozás előtt rá kell mutatni.

D) A szentségek és más különleges szolgálatok ünneplésének szabályai

1. Keresztelőket további értesítésig egyénileg és kis körben szabad tartani.

2. Az elhalasztott elsőáldozásokkal és bérmálkozásokkal kapcsolatban a következő napokban egy külön levéllel fogunk  rendelkezni.

3. A szentgyónásra és a betegek szentségére vonatkozó 2020. április 20-i megszorító rendeletek továbbra is érvényben maradnak.

4. A templomi esküvőket ünnepi karakterük és az ünneplők sokasága miatt továbbra is tanácsosabb elhalasztani.

5. A temetkezéseken ezentúl 50 résztvevő vehet részt.

6. A gyászistentiszteleteket ugyanolyan körülmények között lehet megünnepelni, mint más istentiszteleteket.

+ Dr. Gebhard Fürst püspök

 

Share

Ajánlott bejegyzések