Húsvét vigíliája

Húsvét vigíliája
szerkesztő

 

Kedves Híveim és Barátaim!

Az alábbiakban néhány gondolatot hoztam el nektek a vigíliai ünnep szertartásával kapcsolatosan. Továbbá pdf-ben a liturgiában helyet kapó olvasmányok találhatók meg.

Kezdés előtt:

Nagyszombaton az Egyház nem ünnepel. Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A tabernákulum és az oltár egész nap megfosztva áll. A nagycsütörtökön elhallgatott csengők és harangok, a néma orgona mind a világ megváltásáért életét adó Jézus gyászolja. Aki az utolsó elveszettet is meg akarja menteni és elmegy érte a halálba.

A mostani szertartás már Húsvéthoz tartozik. Húsvét vigíliája a Szent Három Nap csúcsa. A legrégibb – közel négyezer éves – hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka. A választott nép Egyiptomból való kivonulásának várakozásában telik el. A keresztények számára az éjszakai virrasztás, emlékezés arra a szent éjszakára, amelyen az Úr feltámadt és „ezért minden éjszakai virrasztás anyjának tekintjük”. Természete szerint csak a sötétség beállta után kezdődik, abban a sötétben, amely Krisztus halálával borult a világra. Az Egyház imádkozva várja az ÚR feltámadását, és Őt ünnepli az eucharisztia szentségében.

Lucernárium (Fényünnepség)

A szertartás a templom előtti térségben rakott tűz megáldásával veszi kezdetét. A megáldott tűzről lobban fel a húsvéti gyertya lángja. A prózában mondott könyörgés Isten teremtő szavát idézi: „Legyen világosság”. A húsvéti gyertya és a keresztalakba beletűzött tömjéncsomók Krisztus öt sebét jelképezik. A közben elhangzó imádság: „Jézus Krisztus a tegnap és a ma Ő a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, övé az idő és az örökkévalóság, a dicsőség és a hatalom” – valamint az évszám jelzi, hogy a megváltásnak mi itt és most mi vagyunk a részesei.

Az ünnepélyes bevonulással bevitt húsvéti gyertya lángjáról majd az utolsó felmutatást követően vesszük le saját gyertyánkra a lángot. Jelezve ezzel, hogy Krisztus feltámadásának fénye, mint igazság és megbocsátás mindenkihez eljut. A fény a Krisztus jelképező húsvéti gyertyáról indul, és egymás közvetítésével jut el mindenkihez.

Exultet – Húsvéti örömének

A húsvéti örömének költőien szép szövege és dallama hirdeti meg az ünnepet. Felidézzük azt az örökséget, amelyet Ádámban kaptunk és Krisztus szerzett vissza. Együtt indulunk a választott néppel a csodás körülmények között zajlott kivonulásra, ami számunkra már a bűnből való kivonulást és magszabadulást jelenti. „Szerencsés vétek” – imádkozza a pap – „amely ilyen hatalmas Megváltót érdemelt.” „Áldott ez az éjszaka, mert ekkor lépett fel nem bontható szövetségre Isten az emberrel, a mennyei a földivel.” Állva égő gyertyával a kezünkben hallgatjuk végig.

Igeliturgia

Eloltva gyertyáinkat ülve hallgatjuk az olvasmányokat. Valamennyi a keresztséggel kapcsolatos. A zsoltárok válaszaival mi is belekapcsolódunk ezekbe a titkokba. A könyörgésekben a pap foglalja össze a hallott tanítást.

Az első olvasmány a Teremtés könyvéből idézi fel Isten világot teremtő tettét. Majd a Kivonulás könyvéből elhangzó részletben követjük nyomon az egyiptomi szabadulás elbeszélését. Ezt követően Ezekiel próféta tanításából tárul fel Isten új életet adó tette, ahogyan ” tiszta vizet hint ránk, és új szívvel ajándékoz meg”.

Dicsőség (Újra megszólalnak a harangok)

Most érkezett el az a pillanat, amikor Jézus feltámadása magával ragad mindent. A húsvéti gyertya lángja mellett felhangzanak az orgona és a csengők hangjai is. Ismét beléptünk az Újszövetség korszakába.

Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből a Krisztussal együtt meghalt és vele együtt élő emberi létről kapunk tanítást.

Ünnepélyes ALLELUJA 

Majd szinte újból megtanuljuk az ujjongás szavát: az Allelujá-t.

Az evangéliumi részletben a keresztény hit középponti üzenetét halljuk: „Nincs itt, feltámadt.”

Keresztség liturgiája

A keresztelés liturgiája a Mindenszentek litániájával kezdődik. Könyörögjünk azzal a bizonyossággal, hogy a menny itt van, a szentek itt vannak, s örvendeznek velünk együtt.

A víz megáldása

A pap most megáldja a keresztvizet. A szentelő ima megemlékezik arról, hogy milyen sokféle mondanivalója van a víznek az üdvösség történetében. Majd kéri az Urat, hogy ez a víz a Krisztusban való megújulás vize legyen.

A keresztségi fogadás megújítása 

A ministránsok ismét elviszik a húsvéti gyertya tüzét. Égő gyertyával a kezünkben állva, megújítjuk a keresztségi fogadalmakat, felelevenítve hitünk gazdagságát és erejét, amely húsvét éjszakáján vált teljessé. Utána a pap az újonnan megáldott vízzel meghint bennünket.

Az Eucharisztia liturgiája

Az egyetemes könyörgésekkel hagyományosan folytatódik a szentmise. A felajánlás juttassa eszünkbe, hogy Jézus feltámadása emberi természetünket átváltoztatta és részesévé tette isteni természetének.

Szentmise végén

A húsvéti örömöt egy köszöntés hirdeti meg: „Békesség veletek. Én vagyon ne féljetek. Feltámadt Krisztus e napon. Alleluja”

husvet_vigilia (1)

(Kép forrása: Täglicher christlicher Impuls)

Share

Ajánlott bejegyzések