Búcsús szentmise Stuttgartban Szent Gellért ünnepén

Búcsús szentmise Stuttgartban Szent Gellért ünnepén
szerkesztő

Vasárnap, szeptember 20-án, ünnepélyes búcsús szentmise keretében emlékeztünk meg Egyházközségünk védőszentjéről, Szent Gellért vártanú püspökről. A szentmisén Imre atya ajándékozott meg gondolataival.

Egyházközségünk, mint minden más közösség, tavasz óta nehéz kihívásokkal szembesült. A vírus-járvány miatt kezdetben online szentmise közvetítések voltak, bár ennek is nagyon örültünk.  Aztán rendhagyó szentmisék következtek, amelyre híveink korlátozott számban jöhetnek, s csak a kijelölt helyeket foglalhatják el. Nem tarthattuk meg rendezvényeinket, köreink és klubjaink tevékenysége szünetel, a mise utáni szeretetlakomáról is le kellett mondanunk.

A jelenlegi helyzet ellenben nem törte meg hitünket, lelkesedésünket, hiszen szülőföldünkről már megedződve érkeztünk választott hazánkba. Otthon sokunknak minden nap meg kellett küzdeni hitért, anyanyelvért.

A vasárnapi búcsús misénket nem követte a már megszokott közös ebéd, kávé és sütemény, elmaradt az ezt követő kulturális rendezvény is. Ennek ellenére nagyon jó érzés volt újból találkozni, egymásra mosolyogni, együtt lenni a szentmisében és azt követően is.

Lelkiatyák és az Egyháztanács tanácsára a templomban újból helyet kapott az Egyházközség 70 éves történetét írásokban és képekben bemutató kiállítás. Így tettük ünnepélyesebbé búcsús misénket.

Az ünnepi szentmise kezdetén Tibor atya köszöntötte a megjelenteket. Külön örömünkre szolgált, hogy első alkalommal köszönthettük körünkben Dr. Izsák András főkonzult, továbbá helyettesét, Dr. Kovács Rita helyettes konzul asszonyt, Dr. Horváth Dániel vezető konzult és Dr. B. Szabó Dezső, Magyar Kulturális Intézet vezetőjét és feleségét, Altbäcker Edit asszonyt.

Lektoraink, Tóth Márta, Kind Angéla és Huber Ilona olvasták fel nekünk az olvasmányt, szentleckét és a könyörgéseket.

A Gloria cantus kórus tagjai Andree Brigitta orgonistánk vezetésével lelkesen készültek és énekükkel színesítették a szentmisét. Oboán Mokbel-Nyeste Lilla és gitáron Sauerwein Tibor kísérte őket.

Imre atya prédikációjában többek között Szent Gellért életpéldájára hívta fel a figyelmünket, akinek az álma, hogy a Szentföldre eljusson, nem teljesült, de Gellért püspök elfogadta Isten akaratát, aki más utat készített számára. Így aztán élete végéig Magyarországon maradt, Szent István fiának, Imrének a tanítója lett és a kereszténység terjesztésén fáradozott.

Mindennapi nyugtalanságainkon, gondjainkon, félelmeinken legjobban Szent Gellért szavai segítenek át, aki azt mondta: „Kövesd az Isten útját és a rólad készített álmát valósítsd meg!”

Imre atya a Zsidóknak írt levélből idézett, amelyben Szent Pál apostol híveinek Isten igéjét vitte el azzal az ígérettel, hogy „Nem távozom el tőled, s nem hagylak magadra. Ezért bizalommal mondhatjuk:

Az Úr oltalmaz engem, nem félek.

Ember mit árthat énnekem?

Mint hívő keresztényeknek, a jelenlegi helyzetben három tényező ad nekünk erőt és kitartást, hogy helyt álljunk a mindennapokban: Isten, család és egyházközségünk.

Szentmisénk végén egy-egy gyertyával kedveskedtek egyháztanácsosaink, Brune Marietta és Tóth Tibor Imre atyának, Tibor atyának és Josef Laupheimer német lelkésznek, a Bruder Klaus templom plébánosának, aki azért jött körünkbe, hogy köszöntse a közösséget búcsú ünnepe alkalmából. Szavai örömet és lelkesedést sugároztak, melyekkel az összefogás szükségességét hangsúlyozta.

A gyertyák öntése Hanna déltiroli szerzetes nővér munkáját dicséri, díszítésükért pedig Benedek Annikónak mondunk köszönetet.

Hálás köszönet Imre atyának a szép szentbeszédért, az egyháztanács tagjainak és minden önkéntes segítőnek a búcsús szentmise megszervezéséért, a ministránsoknak a szolgálatért és a kórusnak az énekekért.

Adja a Jóisten, hogy még sokszor együtt ünnepelhessük ezt a napot!

Dávid Melinda

Share

Ajánlott bejegyzések