Az én Húsvétom !

Az én Húsvétom !
szerkesztő
Tegnap, azaz vasárnap, Merk Csaba – Franz 57. születésnapját ünnepelte.  Szűk körben, ahogyan erre a mai körülmények közt lehetőség van, összegyűltünk, hogy hálaadó szentmise keretében mondjunk köszönetet a jó Istennek. Így is meghitt és családias légkörben voltunk együtt. Felemelő érzés volt!
Csaba, szokásához híven, néhány gondolattal is készült. Ezekben a gondolatokban benne van az ő idei Húsvétja, sőt annál több is. S hogy jobban megértsük gondolatait, annyit szeretnék előre bocsátani, jó hónappal ezelőtt házat vett, s annak felújításához is hozzálátott. Rokonok, barátok segítünk, ahogyan tudunk, amikor arra időnk van.
Fogadjátok szeretettel gondolatait:

Családi szentmise

Amennyiben 57 év távlatából visszatekintek az elmúlt évekre, akkor nagyon sok élmény, szép és nehéz pillanatok sokasága tárul elém. Mindezt nagyon nehéz, sőt lehetetlen néhány mondatban összefoglani. Egy azonban nyilvánvaló; – az én életem két fontos szakaszra oszlik. Az első 26 év az őshazában, Erdélyben zajlik és az azt követő 31 év pedig az új hazában, Németországban.

Nem csak korban és életkivitelben, hanem szellemi és lelki fejlődésemben is e két életszakasz gyökeresen különbözik egymástól. Itt és most azonban nem szeretnék részletekbe bocsátkozni.

A minap azt olvastam, a sikerhez négy dolog kell, négy dologra van szükség: Te, Célod, Miért-ed és Kitartásod.
Mind a négy kizárólag rólad szól. Talán éppen ezért, az én véleményem az, hogy a sikerhez hosszútávon csak 3 dolog szükséges: Te, a Jóisten,  a családod, barátaid.
Vagyis arról a szűk körről van szó akik ismernek, bátorítanak, meghallgatnak,  körül vesznek,  szeretnek,  biztatnak és segítenek.
Az emberek nagy része abban a téves hitben él, hogy a család a vérrokonságról szól. Felteszem a kérdést, mi van a férjekkel, feleségekkel akik nem vérrokonok…?

Szerintem az igazi család az ettől sokkal több. A családot már gyerekkorban úgy tapasztalod meg, hogy nem csak ételt, italt, meleg ágyat kapsz, hanem végtelen sok szeretetet, gyöngédséget, megértést és még sorolhatnám. S ami lényeges, hogy mindezt elvárások nélkül kapod. A család az, ahol az élet kezdődik, s a türelem néha elfogy, azonban a szeretet örökké tart. A család, és így van az igazi barátokkal is, akkor fogják meg a kezed, amikor legnagyobb szükséged van rá.

S ha azt kérded tőlem, milyen az igazi barát, akkor szívem szerint ezt az idézetet tolmácsolnám:

„Ha kell segít, ha kell szorít.
Ha kell nevet, ha kell szeret.
Ha kell hallgat, ha kell faggat.
Ha kell beszél, ha kell remél.
Ha kell ölel, ha kell fölemel.”

Ilyennek élem meg az igazi barátot, az igazi családot!

Az egészséges lélekhez minden embernek szüksége van ilyen embertársakra, családra és barátokra, hiszen ezek a mi gyökereink, melyeken keresztül táplálkozunk. Mint tudjuk, gyökerek nélkül elpusztul minden növény. Hogy maradhatna meg akkor gyökerei nélkül az ember?

A németországi életem, kivéve az első 6 hetet, Nényuka/Mutti kapcsán, Weingartenben, a Siemens utcában kezdődött. Valahányszor megtehettük, esténként elmentünk a Binningen-i kápolnához. A kápolnában bal oldalt van egy Szűzanya szobor a kis Jézussal a karján, közbül a megfeszített Jézus és jobb oldalt egy Szent József szobor.

Az a tény, hogy ennyi év után ennek a kápolnának a szomszédságában találtam otthonra, lakást vásároltam nemrég, számomra mindenképp több, mint ajándék a Jóistentől. Számomra ez különös gondviselést jelent! Mindkét szobornak különös varázsa van, azonban a Szűzanya tekintete hihetetlen szeretetet és megértést sugároz.

Valahányszor este vagy napközben néhány percet a kápolnánál töltök elmélkedve, magamba szállva, akkor gyakran édesanyám utolsó szavai jutnak eszembe: „Te vagy a legidősebb (alig 11 éves voltam), kérlek vigyázz a három testvéredre, szeressétek egymást és ne aggódjatok! Itt kell hagyjalak beneteket, de addig fogom a mennyországban a Szűzanya közbenjárását kérni, ameddig rendezi mindannyiotok sorsát.” Személy szerint nagyon gyakran éreztem, érezhettem ezt a közbenjárást.

Az odaadásotok, határtalan segítőkészségetek, a sok segítség részetekről, család és barátok részéről egyaránt, több mint ajándék! Szavakkal nem fejezhető ki, ezért csak annyit mondhatok, mindezért és mindenért  hála és köszönet!

Kérjük ebben a szentmisében közösen a Jóistent, hogy tartson meg bennünket ebben a szellemben és keresztény hitünkben. Segítsen abban, hogy ezt a lelkületet sikerüljön továbbadni a gyermekeknek, unokáknak, mindazoknak, akik lelkileg közel állnak hozzánk, valamennyi embertársunknak, akiknek nem sikerült lelkileg közel kerülni hozzánk vagy másokhoz.

Köszönöm, hogy vagytok nekem, és szívből kívánom, hogy ez a szeretet, amely összeköt bennünket, adjon erőt a hétköznapok harcaihoz, adjon menhelyet a viharban, kitartást a küzdelemben,  sírig tartó szeretetet Isten és egymás iránt!

Csaba-Franz

Share

Ajánlott bejegyzések