Author Archives: Tibor atyaTibor atya

kategória Vasárnapi gondolatok

Húsvét 3., 4. és 5. vasárnapjára

2019. MÁJUS 5. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA ANYÁK NAPJA   A hit a keresztény élet alapja. Mi törekszünk arra, hogy becsületesen éljünk, kötelességeinket teljesítsük, embertársainkat szeressük, mert hiszünk Istenben, aki lát minket, számontartja és megjutalmazza tetteinket....

0
2019. május 02
kategória Progamelőzetes

Programelőzetes április 29 és május 5 között

Programelőzetes Május 3-án, pénteken, Stuttgartban 16.00 órakor Barátságklub. 18.00 órakor májusi ájtatosság, majd szentmise. Utána Imakör. A Weingarteni délután ELMARAD. * Május 4-én, szombaton, Balingenben 17.00 órakor szentmise, utána ágápé. * Május 5-én, Húsvét 3....

0
2019. május 01
kategória Gondolatok

Húsvéti szemek…

Húsvéti szemek… Gyermekkorában sokat járt a templomba. Szülei és testvérei is mind nagyon vallásosak voltak. Igaz, hogy „az ő családjuk sem volt templom”, ahogy szokás volt ezt otthon mondani, náluk is jelen voltak a mindennapi...

0
2019. április 20
kategória Progamelőzetes

Húsvéti programelőzetes

Programelőzetes   Április 21., Húsvétvasárnap, Böblingenben 9.30 órakor ünnepélyes nagymise, utána ételszentelés. Weingartenben 10.00 órakor ünnepélyes nagymise, utána ételszentelés. Stuttgartban 12.00 órakor ünnepélyes nagymise, utána ételszentelés. Ulmban 15.00 órakor ünnepélyes nagymise, utána ételszentelés. Heilbronnban 15.30...

0
2019. április 20
kategória Vasárnapi gondolatok

Húsvét – Húsvét 2. vasárnap

ÁPRILIS 21. HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA   A liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig arra int, hogy a keresztségben új...

0
2019. április 20
kategória Válogatott írások

A húsvéti idő

A húsvéti idő A húsvétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömben üljük meg: egyetlen ünnepként, sőt „nagy vasárnapként”. A nagyböjti idővel ellentétben – melynek negyven napjába nem számítjuk bele a vasárnapokat, mivel vasárnap mindig Krisztus...

0
2019. április 20
Nagyszombat és a húsvéti vigília
kategória Válogatott írások

Nagyszombat és a húsvéti vigília

Nagyszombat és a húsvéti vigília Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szent sír előtt. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a katolikusok legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus...

0
2019. április 19
kategória Progamelőzetes

Húsvéti programelőzetes

Programelőzetes Április 18., Nagycsütörtökön, Stuttgartban 19.00 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. Weingartenben 19.00 órakor a 14 Nothelfer Kapelle-ben szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. * Április 19., Nagypénteken, Weingartenben 15.00 órakor passió, csonkamise, nagypénteki szertartás....

0
2019. április 15