Advent 1. vasárnapja

Advent 1. vasárnapja
szerkesztő

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8)
Az alázatos lélek imája: Bárcsak megnyílna az ég, és mennyei Atyánk elküldené az üdvösséget.
Te vagy, Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek! Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik.
Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk; bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk! Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan, és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 79,2ac.3b.15-16.18-19)
Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! (4g. tónus.)

Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
Hívek: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, † tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt!
Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit magadnak megerősítettél.
Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 1,3-9)
Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjuk.
Testvéreim!
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. (Zsolt 84,8 – 1 D2 tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 13,33-37)
Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr!
Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim, a várakozás fogékonnyá teszi a lelket. Kérjük Urunkat, hogy az adventi várakozás készítsen elő a kegyelem befogadására és a lelki megújulásra!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy második eljöveteledet várva, mindig készek legyünk megújulni igazságban és szeretetben!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Egyházad tiszta és feddhetetlen legyen, amikor újra eljössz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Add, hogy azok, akikre a földi hatalmat bíztad, békében és igazságban vezessék a népeket!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Add, hogy az adventi szent időben bűneinktől megtisztuljunk, és a szeretetben tökéletesedjünk!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add, hogy amikor a rászorulóknak segítséget nyújtunk, megérezzék a te jóságodat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mindenható Istenünk! Segíts, hogy az advent folyamán egyre jobban megismerjünk téged, és tetteinkben feddhetetlenek legyünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Share

Ajánlott bejegyzések