Miért ne a vonaton is?

szerkesztő

Még Németországba való érkezésem idején történt. A frankfurti magyar paptestvérem szokásos húsvéthétfői meglátogatására indultam Königsteinból. Kisvonat vitt be a metropolisba. Mivel szabadnap volt, rengetegen voltunk rajta. Figyelmemet egy nagymama, helyesebben az ölében ülő kisunokája keltette fel. Ugyanis a fiú hirtelen csengő hangon egy húsvéti énekbe kezdett: „Dicsőség Néked, Istenünk, Fiadhoz is imát küldünk…” Minden jel arra vallott, hogy a templomban többször is hallhatta ezt a szép éneket, s mivel nagyon megtetszhetett neki, most kikivánkozott belőle.

 

A nagymama egyre nyugtalanabb lett. Attól félt, hogy a húsvéti ének zavarni fogja az utasokat. Kínos lett neki a gyermekhang… „Hallgass már, Timo!” – szólt rá szelíden, „énekelj valami mást…” A gyermeknek azonban nem akaródzott más ének, inkább ezt fújta csengő hangján hanem annál hangosabban: „…Ki tűrt és szenvedett értünk…”

Erre más a halkan beszélgető utasok is felkapták a fejüket. Egyesek elhallgattak, hogy tekintetükkel megkeressék a hang forrását, s miután megtalálták, kissé rosszallóan csóválták a fejüket… Mások tűntetően kinéztek az ablakon, mintha még a bomló, fakadó természetre is mérgesek lennének… „…Álleluja, álleluja…” – csengett csilingelően továbbra is a gyermekhang…

 

A nagymama pedig szemmel láthatóan szenvedett… Egészen addig, míg a vele szemben ülő joviális, középkorú nő azt nem mondta neki: „Hagyja csak, asszonyom, hadd énekelje! Biztosan vannak itt olyanok, akik ezt az örömhírt még nem hallották!” És miközben rákacsintott, a kisfiúra is bátorítóan rámosolygott… Az pedig Frankfurtig álellujázott…

 

Sokszor jut eszembe ez a történet, ha néhanapján vonattal utazom, s az az érzésem, hogy halottaskocsin vagyok, mert az utasok alig váltanak egymással szót, igyekeznek másokat „kultúráltan” nem zavarni…

 

Lehet, hogy a kisfiú is, aki időközben férfivá cseperedett, szégyenli akkori éneklését… Mégis azt kérdezem: Miért lenne kínos énekelni a vonaton, a kocsiban, vagy társaságban… Ha azt énekelte volna, hogy „Tavaszi szél vizet áraszt…”, vagy azt, hogy: „Egy, kettő, három, négy, te kis nyuszi, hová mégy?”… akkor minden rendben lett volna. Biztosan még azt is hozzáfűzték volna: „Milyen csodálatosan szép hangja van!” Minden esetre senki nem találta volna kínosnak… Ő azonban azt énekelte a templomban és odahaza is: „Dicsőség Néked, Istenünk, Fiadhoz is imát küldünk, Ki tűrt és szenvedett értünk: Álleluja, álleluja, álleluja!”

Miért ne énekelhette volna hát a vonaton is?

 

Csakugyan: Miért ne énekelhetnénk a vonaton, a kocsiban, a szabadban, a társaságunkban azt, amit odahaza vagy a templomban éneklünk?

 

Különösen ezekben a napokban, amikor szívünk-lelkünk ezzel az örömhírrel van tele: „Krisztus feltámadt! Mi is fel fogunk támadni!”

 

Ezekkel a gondolatokkal kíván minden kedves Hívének és Olvasójának kellemes és kegyelemteljes Hívéti ünnepeket!

 

Állelujás szeretettel

 

Imre atya

 

Share

Ajánlott bejegyzések