Évközi 4. vasárnap

szerkesztő
  1. február 3.

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

 

„Isten a szeretet” (1 Jn 3, 9). Szeretetből küldi prófétáit, majd Egyszülött Fiát, nemcsak az ószövetségi választott néphez, hanem minden néphez. Aki a szeretetet gyakorolja, kedves lesz Isten előtt, mert tettei Istenhez hasonlítanak.

KEZDŐÉNEK                                                 Zsolt 105, 47

Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk, és dicséreted legyen dicsekvésünk.

OLVASMÁNY                                              Jer 1, 4–5. 17–19

Jeruzsálemet idegen hadsereg ostromolta. Isten Jeremiás prófétát választotta ki arra, hogy erőt öntsön az ostromolt város csüggedő lakóiba. Megígéri nekik, hogy mindig mellettük áll majd és nem tudja őket legyőzni senki sem. Mi is bízhatunk Isten segítségében és erejében, ha beléje vetjük bizalmunkat.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      70. Zsoltár

Válasz: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

SZENTLECKE                                   1 Kor 12, 13 – 13, 13

Isten különféle lelki adományokkal halmozza el övéit. Amit kaptunk tőle, azzal ne dicsekedjünk. Amit viszont másoknak adott, azt ne irigyeljük. Van egy ajándék, amely mindenki számára közös: ez a szeretet. Ezt mindenki megkapja és gyakorolja is.

Vagy rövidebb forma:1 Kor 13, 4– 13

ALLELUJA                                                                      Lk 4, 18

Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek.

EVANGÉLIUM                                                Lk 4, 21–30

A zsidók számon kérik Jézustól: kitől kapta tudományát, honnan vette csodatevő erejét. Ő arra hivatkozik, hogy Isten néha rendkívüli módon osztogatja ajándékait. Így például a száreptai özvegyasszony nem volt a választott nép tagja. Illés próféta által Isten mégis őrajta segített a nagy éhínség idején. A zsidók zokon vették, hogy Jézus egy pogányt eléjük helyezett, és rátámadtak, hogy letaszítsák a szikláról.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus az Eucharisztiában nekünk adja egész önmagát. Viszonzásul azt várja tőlünk, hogy mi is legyünk egészen az övé.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                         Zsolt 30, 17–18  

Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem. Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak!

 

KÉT HASZNOS GONDOLAT

  1. Fontos a kenyér, fontosabb a szabadság, de legfontosabb a töretlen hűség.
  2. Az ember csak akkor igazi ember, ha szíve van és másokért él. Vagyis: ha szeret. – Alfred Delp SJ

BALÁZS-ÁLDÁS

Február 3-a Szent Balázs püspök és vértanú napja. A IV. században Örményországban élt, hitéért Diocletianus császár borzasztó kínzások után lefejeztette. Torokbajban és más betegségekben szoktak a hívők közbenjárásáért fohászkodni. A „Balázs-áldás” szentelmény, amely az egészségünkért való imádkozáshoz hozzáadja az Egyház és a közbenjáró Szent érdemeinek támogatását.

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged (titeket) az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.

„Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum, amelyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.”                                                                   – Blaise Pascal

 

IMA A HIVATÁSOKÉRT

Jézus, isteni Pásztor, te meghívtad az apostolokat, és emberek halászává tetted őket. Hívj ma is fiatalokat követésedre és szolgálatodra. Hiszen te élsz és mindig itt vagy velünk. Áldozatod szüntelenül jelenvalóvá lesz oltárainkon, minden ember üdvösségére.

Engedd, hogy mindazok, akiket hívtál, felismerjék és magukévá tegyék akaratodat. Nyisd meg szemüket, hogy lássák az egész világot, vegyék észre annyi ember néma kérését. Ezek az igazság fényére és az igaz szeretet melegére vágyakoznak. Engedd, hogy akiket hívtál, hűségesen közreműködjenek Titokzatos Tested építésében, és így folytassák küldetésedet. Tedd őket a föld sójává és a világ világosságává.

Add, Uram, hogy sok asszony és leány is épp ilyen határozottan kövesse szereteted hívását. Ébreszd fel szívükben azt a vágyat, hogy teljesen az evangélium szelleme szerint éljenek és önzetlenül odaadják magukat az Egyház szolgálatára. Add, hogy készséggel álljanak rendelkezésére mindazoknak, akiknek szükségük van segítőkezükre és irgalmas szeretetükre. Amen.

Szent VI. Pál pápa

EGY KÉRDÉS ÉS EGY VÁLASZ

Valaki megkérdezte egyszer Jamie Cohentől:

– Szerinted mi az emberek legmulatságosabb tulajdonsága?

Cohen ezt válaszolta:

– Az,   hogy   mindig   ellentmondásokba ütköznek: sietnek felnőni, aztán visszasírják az elveszett gyerekkorukat. Feláldozzák az egészségüket a pénzért, aztán pénzt költenek az egészségükért. Annyira türelmetlenül gondolnak a jövőjükre, hogy elhanyagolják a jelent, így nem élvezik sem a jelent, sem a jövőt. Úgy élnek, mintha sosem kellene meghalniuk, és úgy halnak meg, mintha sosem éltek volna.

 

Share

Ajánlott bejegyzések