Évközi 4. vasárnap

Évközi 4. vasárnap
szerkesztő

Kezdőének:
Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk és dicséreted legyen dicsekvésünk. (Zsolt 105,47)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből (Szof 2,3;3,12-13)
Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosakat.
Keressétek az Urat, ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján.
Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosokat, akik az Úr nevében reménykednek: Izrael maradékát. Ők nem művelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lesz álnok nyelv a szájukban. Olyanok lesznek, mint a nyáj: Legelnek és lepihennek, és senki sem zavarja meg őket.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 145,7.8-9a.9bc-10)
Válasz: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. 4g. tónus.
Vagy: Alleluja. 4. szám.
Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.
Vagy: Alleluja.
E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.
Vagy: Alleluja.
E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 1,26-31)
Isten azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge.
Testvéreim!
Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek, akik a világ szerint bölcsek, és nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket; s ami a világ szemében gyönge, azt választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ előtt alacsonyrendű és megvetendő, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik látszanak valaminek. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt.
Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás szava: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!”
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Örüljetek és vigadjatok: * jutalmatok a mennyben bőséges lesz! Vö. Mt 5,12a – 7b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5,1-12a)
Boldogok a lélekben szegények.
Abban az időben:
Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és „ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy a nyolc boldogságról szóló tanítást megértsük, és életünkben meg is valósítsuk!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad eredményesen hirdesse a hegyi beszéd boldogító tanítását!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a világ a te tanításodban megtalálja békéjét és boldogulását!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy a szenvedők és az elhagyottak tanításodból erőt és vigasztalást merítsenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy itt egybegyűlt közösségünk mindig a nyolc boldogság szellemében éljen!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy halálunk után az örök boldogságot is elnyerjük!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Szent Fiad a nyolc boldogságról szóló tanításban adta meg országod alaptörvényét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítását életünkkel kövessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, hódoló szívvel hozzuk oltárodra áldozati adományainkat. Kérünk, fogadd kegyesen, és tedd megváltásunk szent áldozatává. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem. Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak! (Zsolt 30,17-18)
vagy
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. (Mt 5,3-4)

Áldozás utáni könyörgés:
Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Istenünk. Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép forrása: Konkolj Jutka)

Share

Ajánlott bejegyzések