Évközi 2. vasárnap

szerkesztő

2019. január 20.

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

 

Az évközi idő napjain tudatosítjuk magunkban, hogy Jézus az ő Egyházában ma is itt él közöttünk: tanít, vezet és segít minket, hogy életünk sikeres legyen, és hogy napról napra előbbre jussunk az üdvösség felé vezető úton.

KEZDŐÉNEK                                                     Zsolt 65, 4

Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk!

OLVASMÁNY                                                            Iz 62, 1-5

A babiloni fogságból hazatérő néphez hasonlóan mi is földi jutalmat remélünk Istentől. Ő azonban ennél értékesebb ajándékot szán nekünk. Választott népét ismét gondviselő szeretetébe fogadta. Nekünk pedig megadja az ő országának lelki javait: a bűntől való szabadulást, az istengyermekség ajándékát és az örök életet.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      95. Zsoltár

Válasz: Hirdessétek minden népnek, *

              mondjátok el az Úr csodás tetteit.

SZENTLECKE                                             1 Kor 12, 4-11

Szent Pál apostol az 1 Korintusi levél 12-15. fejezetében felsorolja azokat a különféle lelki adományokat, amelyekkel az Úr a Szentlélek által elhalmozza Egyházának tagjait. Ki-ki örülhet a kapott ajándékoknak, de soha ne felejtse el, hogy ezeket a közösség számára kell gyümölcsöztetnie.

ALLELUJA                                                             2 Tessz 2, 14

Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nekünk.

EVANGÉLIUM                                                   Jn 2, 1-11

Érdemes felfigyelni arra, hogy Jézus első csodáját egy örömteli családi esemény: egy menyegző alkalmával művelte. Ebből is kitűnik, hogy az igazi öröm nem idegen a kereszténységtől, mint ahogy ezt sokan állítják.

A kánai menyegző történetének nagy tanulsága az is, hogy Jézus csodatétele Mária közbenjárására történt. Ez bíztatást jelent számunkra, hogy mi is mindig Mária által kérjük Jézus kegyelmét.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A kánai menyegző csodájához hasonló csoda történik minden szentmisében is. Ott a víz borrá változik, itt pedig a pap szava által a bort szent vérévé változtatja az Úr. Ezt a csodát akkor értékeljük igazán, ha az Eucharisztiát – az Úr testét és vérét – felhasználjuk lelkünk javára.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                               Zsolt 22, 5

Asztalt terítettél nekem, és pompás itallal töltöd meg serlegem.

 

„Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli.”

Bosco Szent János

 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

Az Ökumenikus Imahét 2019. január 20.-27. között lesz. Az imahét anyagát az indonéz keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik:

„Az igazságra és csakis az igazságra töre-kedj…”(MTörv/5Móz 16,18-20)

Imádkozzunk a keresztények egységéért!

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK

Ebben az évben Szent Fábián pápa és vértanú, valamint és Szent Sebestyén vértanú emléknapja (január 20.) elmarad.

Január 21-én Szent Ágnes szűz és vértanú napját ünnepeljük. Róma egyik legtiszteltebb vértanú szentje (+ 304 körül). Gazdag család gyermeke, alig 13 évesen lett a tisztaság vértanúja. A gyenge Ágnes megszégyenítette a világ erőseit. Az ünnepén megáldott bárányok gyapjújából készül a pallium, amelyet Szent Péter sírjára helyeznek először, s innen adományozza a pápa egyes püspököknek. A pallium kifejezi a közösséget Péterrel és mindenkori utódjával.

Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító emléknapja. A megújuló francia egyház egyik vezéralakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók pártfogója. Filótea című könyve ma is a legelterjedtebb lelki könyvek egyike. (+ 1622)

Január 25-e Szent Pál apostol megtérésének ünnepe (Pál-forduló). Saul, a buzgó farizeus Isten kegyelme által megtér a damaszkuszi úton. A keresztények üldözőjéből a népek apostola, Pál lett.

Január 26-a Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök ünnepe.

Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!

 

PÁPAI LÁTOGATÁS

A Vatikán hivatalosan bejelentette: Ferenc pápa májusban Romániába utazik, Csíksomlyóra is ellátogat.

A Szentszék közzétette Alessandro Gisotti, a Szentszék sajtóirodája ideiglenes igazgatójának nyilatkozatát.

A nyilatkozat szövege a következő: „Elfogadva az állam elnöke, hatóságai és a Romániai Katolikus Egyház meghívását, Őszentsége Ferenc pápa apostoli utat tesz az országban 2019. május 31. és június 2. között. Ellátogat Bukarest, Jászvásár (Iaşi) és Balázsfalva (Blaj) városokba és a csíksomlyói Mária-kegyhelyre. A látogatás programját a későbbiekben teszük közzé.”

Romániában utoljára húsz éve járt katolikus egyházfő: II. János Pál pápa 1999. május 7. és 9. között látogatott el Bukarestbe. Ez volt az első alkalom, hogy egy Péter-utód ortodox többségű országba utazott.

Ferenc pápa május 31. és június 2. közötti romániai látogatásának mottója „Járjunk együtt az úton!” – „Isten romániai népe együtt jár az úton a Szűzanya oltalma alatt” – közölte a Szentszék.

Forrás: Szentszék sajtóirodája / Magyar Kurír

Share

Ajánlott bejegyzések