Teljes búcsút nyerhetnek a koronavírusos betegek mellett az értük imádkozók is…

Teljes búcsút nyerhetnek a koronavírusos betegek mellett az értük imádkozók is...
szerkesztő

+! Kedves Híveink, a pápa legújabb rendelkezése szerint teljes búcsút nyerhetnek a koronavírusos betegek, az őket gondozók, de az értük imádkozók is. Hogy milyen feltételek mellett, azt az alábbi cikkből megtudhatjátok. Imádkozzunk hát továbbra is hittel, bizalommal és lelkesen, s kérjük Istent, hogy mentsen meg bennünket ettől a csapástól!

Lelkipásztori szeretettel,

Imre atya

Stuttgart, 2020. március 21.

Világszerte teljes búcsút nyerhetnek a koronavírusos betegek, lehetővé vált az általános feloldozás

Az Apostoli Penitenciária március 20-án dekrétumot adott ki, amelyben teljes búcsút engedélyez a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A dokumentum emlékeztet a közösségi feloldozás lehetőségére is ebben a súlyos szükséghelyzetben.

A jelenlegi vészhelyzetben az Egyház felkínálja a lehetőséget a teljes búcsú elnyerésére a koronavírusban szenvedő beteg híveknek, az egészségügyi dolgozóknak, a családtagoknak és mindenkinek, aki akármilyen formában, tehát akár imával is, gondjukat viseli. Az Apostoli Penitenciária dekrétumát Mauro Piacenza bíboros, főpenitenciárius és régense, Krzysztof Nykiel prelátus írta alá.

A dekrétumhoz kapcsolódik egy jegyzék is, amelyben a főpenitenciárius emlékeztet az általános feloldozás lehetőségére több hívő számára egyszerre, előzetes egyéni gyónás nélkül a jelenlegi súlyos körülmények között, elsősorban a járványban erősebben érintett helyeken és mindaddig, amíg a jelenség meg nem szűnik.

A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott.

A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

Az általános feloldozást illetően a Penitenciária hangsúlyozza, hogy a pap lehetőség szerint előre értesítse a megyéspüspököt, vagy ha ez nem lehetséges, akkor mielőbb. A jegyzék kiemeli: mindig az egyházmegyés püspök feladata, hogy meghatározza saját egyházmegyéjének területén és a fertőzés szintjétől függően, hogy melyek a súlyos szükséghelyzet esetei, amelyekben megengedett az általános feloldozásban részesítés: például a kórházi osztályok bejáratánál, ahol a halál veszélyének kitett, fertőzött hívek fekszenek, az adott lehetőségek szerint és megfelelő elővigyázatossággal felhasználva a kihangosítást, hogy hallják a betegek a feloldozást.

A Penitenciária továbbá kéri, hogy mérlegeljék rendkívüli kórházlelkész-csoportok létrehozásának szükségességét és lehetőségét ott, ahol szükséges, az egészségügyi hatóságokkal egyetértésben. Ez történhet önkéntes alapon is, de mindenképpen a fertőzéstől való védekezés normáinak betartásával, hogy biztosítani tudják a szükséges lelki ellátást a betegeknek és a haldoklóknak.

Emellett ott, ahol az egyes hívők abban a fájdalmas helyzetben vannak, hogy nincs lehetőségük szentségi feloldozást kapni, van mód a tökéletes bánat fölindítására a Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján: „Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.”

Az egész emberiséget egy láthatatlan és alattomos betegség veszélyeztetni, amely már egy ideje mindenki életének jelentős részévé vált. A jelenlegi pillanatot az aggasztó félelem, újabb bizonytalanságok és mindenekelőtt a széles körben elterjedt fizikai és erkölcsi szenvedés jellemzi. Ebben a helyzetben az Egyház még inkább megtapasztalja a szentek szeretetközösségének erejét, felemeli a keresztre feszített és feltámadt Urához fogadalmait és imáit, továbbá kiváltképpen a szentmise áldozatát, amelyet a papok mindennap bemutatnak a hívő nép jelenléte nélkül is. Jó anyaként az Egyház azért könyörög az Úrhoz, hogy szabadítsa meg az emberiséget ettől a csapástól, és kéri a Boldogságos Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja és a Betegek Gyógyítója, valamint jegyese, Szent József közbenjárását, akiknek védelme alatt járja útját az Egyház a világban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

 

Share