Nagycsütörtök esti szentmise Weingartenből

Nagycsütörtök esti szentmise Weingartenből

Nagycsütörtök estéjén a szentmisét Weingartenből a 14 Nothelfer Kapelle-ből közvetítjük.

Babits Mihály – Eucharistia című versében visszaköszönnek a pécsi Nagy Lajos Ciszterci Gimnázium diákévei, a szerzetesi iskola atmoszférája: az első gyónás, szentáldozás, a diákmisék.

Az Oltáriszentség nem totem, hanem szent nagy titok, az Isten testét esszük, és vérét isszuk, de nem úgy, mint a törzsek borzongó lakodalmakon ették, itták királyuk húsát, vérét. Ezzel akarták elhitetni magukkal, hogy halott királyuk  ereje mellükbe száll.

A mi királyunk él! Krisztus nem törzsvezér, ereje több, ereje más. Ő óriásibb óriás! Két karjával átölel minden családot, nemzetet. Karjai az Igazság és Szeretet. Mi nem tetemet veszünk magunkhoz, mint a vadak. Amikor mi az Eucharisztiát magunkhoz vesszük, az örök igazságot és szeretetet  „esszük és isszuk”.

A lábmosás szertartása ez esztendőben elmarad. Az üzenet azonban örök, Krisztus a szolgáló szeretre hív bennünket.

A szentmise végeztével közös virrasztásra hívunk benneteket.

Az alábbiakban megtalálhatjátok szentségimádásunk, virrasztásunk szöveg részleteit, imádságait:

 

Szentóra nagycsütörtök estére.

Előimádkozó: Uram, Jézus Krisztus, Te valóságosan közöttünk vagy, itt van emberi természeted, tested és véred, lelked és szíved. Egész emberi életed közöttünk van, nem tűnt az el véglegesen és visszavonhatatlanul, ellenkezőleg, szíved örök szeretetében állandósult.

Jelen vannak itt közöttünk halálküzdelmed gyötrelmes órái. Ebben a szent órában hittel, szeretettel, hálaadással mélységes együttérzéssel gondolunk gyötrelmes éjszakádra.

Most is, égi dicsőségében is érzi emberi lelked Atyád megmásíthatatlan akaratát, mely rád mérte az Olajfák hegyének fájdalmas megpróbáltatását. És lelked, szerető, érző szíved itt van közöttünk.

Jézusunk, aki átélted ezt az éjszakát, itt vagy mellettünk. Amit akkor átéltél és végig gyötrődtél, már elmúlt; mióta bementél Atyád örök dicsőségébe, sem a szenvedés, sem a keserűség, sem a gyötrelmes halálküzdelem nem kínozza már szívedet. Mégis, amit akkor átéltél és átszenvedtél, azok rajta hagyták nyomukat szíveden, és így mindez most is közöttünk van.

Szent Pál apostol azt írja Rólad, hogy földi életed napjaiban hangos kiáltással és könnyhullatással könyörögtél ahhoz, aki meg tudott volna menteni a haláltól. És te szenvedésből tanultad meg az engedelmességet. Ezt szemlélve imádunk Téged, s könyörgünk hozzád: Irgalmazz nekünk!

Mind: Irgalmazz nekünk!

 

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben engedelmességet tanultál,

Mind: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben alávetetted magad az Atya akaratának,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben rendületlenül vállaltad a szenvedéseket,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, akinek irántunk tanúsított szeretete a Getszemáni kertben sem fogyatkozott meg,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, akinek a jósága a Getszemáni kertben sem változott keserűséggé,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben is hűségesen kitartottál,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben is változatlanul szelíd maradtál,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki ezekben az órákban féltél, és szomorú voltál,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki ezen órán irtóztál és rettegtél,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben imádkoztál,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a földre borultál,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki kitartóan és ismételten imádkoztál,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, akinek a lelke szomorú volt mindhalálig,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki így könyörögtél: „Múljék el tőlem a keserűség pohara”,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki így imádkoztál: „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied”,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki így kiáltottál fel: „Abba! Atyám!”,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki Atyád akaratára háromszor is igent mondtál,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, akit álmos apostolaid magadra hagytak,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, akit az angyal megerősített,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki haláltusádban vérrel verejtékeztél,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki előre láttad a leggyötrelmesebb szenvedéseket,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben megismerted az egész világ bűneit,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, akit minden idők bűnei láttán mélységes undor fogott el,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben bűneimet megismerted,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki bűneim miatt szomorú voltál.

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki elvállaltad, hogy minden bűn terhe Terád nehezedjék,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, akinek szívét mélységes szomorúság járta át,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, akit Isten a Getszemáni kert szenvedéseiben magára hagyott,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki Atyád felfoghatatlan akaratával szemben engedelmes voltál,

M: Irgalmazz nekünk!

Uram Jézus, akinek szeretete Isten iránt akkor sem fogyatkozott meg, amikor Őt haragvónak láttad,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, az elhagyottak között a legelhagyatottabb,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, szószólója mindazoknak, akik szorongattatásaikban hozzád kiáltanak,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, a megpróbáltatásokban sínylődők példaképe,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, a haláltusa gyötrelmeiben szenvedők vigasztalója,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, a legelső azok között, akik mások bűneit magukra vállalják,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, aki az egész világ szomorúságából és reménytelenségéből testvéri részt vállaltál,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, aki minden szenvedést megértesz,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, akinél minden elhagyott védelmet talál,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, aki nem szűnsz meg minden bűnöst szeretni,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, aki vágyva vágyódsz arra, hogy a legnagyobb bűnöst is a szívedre szorítsad,

M: Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, akinek a halálos szorongása lehetővé teszi, hogy a mi halálunk az atyai házba való visszatéréssé alakuljon.

M: Irgalmazz nekünk!

 

Getszemáni Jézus, légy irgalmas: Uram, kegyelmezz nekünk!

Getszemáni Jézus, légy irgalmas: Ments meg minket Jézus!

A Getszemáni kertben megsiratott bűnöktől,

A szereteteddel szemben való hálátlanságtól,

Szenvedéseid láttán a közömbösségtől,

Haláltusád láttán az érzéketlenségtől,

Kegyelmeidnek való ellenállástól,

A szenvedés és az áldozat elutasításától,

Életünk Getszemáni éjszakáján Isten szeretetében való kételytől,

Megpróbáltatásainkban az elkeseredéstől,

Elhagyatottságainkban a kétségbeeséstől,

 

Mi bűnösök: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy bűneinket megbocsátsd,

Hogy szenvedéseidet megértsük,

Hogy minket Atyád akaratára való ráhagyatkozásra taníts,

Hogy Getszemáni éjszakád imájának buzgóságát nekünk megadjad,

Hogy az Olajfák hegyén szenvedő szíved érzelmeiben minket részeltess,

Hogy szenvedéseink a Te szent szenvedéseidben részt vegyenek,

Hogy elhagyatottságunkban és elesettségünkben türelmedet és erődet nekünk megadjad,

Hogy a Te bátorságod legyen mellettünk halálunk óráján,

Hogy halálunk óráján küldd el hozzánk a Getszemáni vigasztaló angyalt,

Hogy minket veled együtt virrasztani, és szüntelenül imádkozni megtanítsál,

Hogy minket, még ha bátortalanok és gyengék vagyunk is, imádkozni megtanítsál,

Hogy Istent Atyának tudjuk szólítani, még ha úgy látjuk is Őt, mint fenséges és megközelíthetetlen Istent és kérlelhetetlen Bírót,

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit: Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit: Hallgass meg minket!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nekünk!

 

Könyörögjünk! Uram Jézus, aki emberi és isteni szíved megszentelt érzelmeivel itt jelen vagy, és így magunk előtt láthatjuk a Getszemáni kert haláltusájában megnyilvánuló engesztelésedet, engedelmességedet és szeretetedet, kérünk Téged, töltsd be szívünket bűneink felett érzettőszinte bánattal, s add, hogy úgy hordozzuk keresztünket, amint Te hordoztad, az engesztelés és a bűnbánat szellemében. Engedd, hogy viszonzásul azért a szeretetért, amellyel a getszemáni kertben értünk, bűnösökért vállaltad a szenvedéseket, mi is hálás szívvel szeressünk Téged. Ámen.

 

Záróének: a Hozsanna 63. énekének 1-2. szakasza:

  1. A keresztfához megyek,

Mert máshol nem lelhetek

Nyugodalmat lelkemnek.

S ott talállak, ó szűz Anya,

Fájdalom közt bágyadozva,

Tőr veré át lelkedet.

  1. Mely gyötrelem volt neked

Isteni szülöttedet

Látni szegény jászolban.

S midőn annyi ellenségek

Romlására esküvének:

Tőr veré át lelkedet.

 

Megosztás