Nemzeti Összetartozás Napja – Stuttgart – 2024. június 2.

Nemzeti Összetartozás Napja - Stuttgart - 2024. június 2.
szerkesztő

„Kétféle ember van ezen a világon, (…) az egyik karddal farag világot magának, a másik ekével. De a karddal faragott világot egy másik kard ledöntheti, s újjáfaraghatja nagyon is gyorsan. Maradandót csupán az eke farag.” (Wass Albert – 1908 – 1998)

A korábbi évek hagyományát követve, 2024. június 2-án a szentmise végeztével a Szent Gellért Egyházközség közösen a Stuttgarti Magyar Főkonzulátussal megtartotta megemlékezését a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

Dr. Izsák András főkonzul úr az összetartozás fontosságáról szólt, amelyet Tibor atya is kiemelt. Utalást tett a 2023. december 17-én megtartott „Jónak lenni jó” adománygyűjtő akcióra, amelybe a Baden-Württembergi magyarság is bekapcsolódott az „Együtt jónak lenni még jobb!” fémjelezte szeretetakcióval.

Vallom én is: „Maradandót csupán az eke farag”. Mondhatnám azt is, hogy az egymással történő viaskodás felemészti erőinket, benne elfogyunk. A puszta tény, hogy a történelmi Magyarország minden tájegységéről élünk itt, kiváló lehetőséget kínál az egység megtapasztalására és megélésére. Ehhez pedig jelenünkben minden eszközünk megvan.

Kizárólag rajtam múlik, hogy karddal vagy ekével építek világot. Ezt sohasem szabad elfelednem.

Természetesen köszönet Häfner Geiger Ildikó egyházzenésznek közreműködéséért. Továbbá Gál Zsófia egyháztanácsosunknak, aki mint mindig, most is nagy gonddal és odaadással díszítette és készítette elő templomunkat mind a szentmisére, mind a megemlékezésre. Természetesen ez alkalommal is Dávid Ferenc barátom és hívünk vállalta, hogy rögzíti mind a szentmisét, mind az ünnepi megemlékezést. Köszönet az önkéntes segédkezőknek, akik a megemlékezést követő agapéban nyújtottak segítő kezet. „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” (Wass Albert).

Stuttgart, 2024. június 4.

Merlás Tibor, a Szent Gellért Egyházközség plébánosa

*****

Share