Húsvét 6. vasárnapjára

Húsvét 6. vasárnapjára
szerkesztő
  1. május 17.

Húsvét 6. vasárnapja

Alleluja + alleluja + alleluja

 

Ha az ember önmagában bizakodnék, előbb vagy utóbb, mélységes csalódás érné. Az Egyház munkája emberi erőlködés lenne, ha a saját erejére hagyatkoznék. Az Egyház élete Krisztus, ereje a Szentlélek, aki az igehirdetésben, a szentségek kiszolgáltatásában, az emberekkel való foglalkozásban kegyelmét és vigasztalását árasztja ránk.

KEZDŐÉNEK                                                       Vö. Iz 48, 20

Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a földön: megváltotta az Úr az ő népét, alleluja.

OLVASMÁNY                                  ApCsel 8, 5–8. 14–17

Szamariában nagy örömet jelentett Fülöp diakónus működése. Örültek annak, hogy a betegek meggyógyultak, és a tisztátalan lelkek elhagyták a megszállottakat. A legszebb örömök közé tartozik, ha valaki megszabadul a kísértőtől és a bűntől, és meggyógyul a bűn ejtette sebektől.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                            65. Zsoltár

Válasz: Minden föld Istent dicsérje!

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE                                              1 Pét 3, 15–18

A nemhívők mindig kíváncsian nézik a vallásos embereket, hogy mi ad nekik boldogságot, miben nyilvánul meg a hitük. Sokszor sóvárogva tekintenek arra az emberre, aki nem roppan össze a szenvedések súlya alatt, aki tud tűrni, s tud jót tenni. Szép életet kíván tőlünk az Isten. Kell, hogy a példánk szó nélkül is prédikáció legyen!

ALLELUJA                                                                    Jn 14, 23

Jézus mondja: „Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.”

EVANGÉLIUM                                               Jn 14, 15–21

Senki sem vitatja, hogy rövid az az idő, amelyet az ember a földön tölt. Életünk értékét nem is az határozza meg, hogy rövid vagy hosszú ideig élhetünk a földön, hanem az, hogy hogyan élünk. Megtartjuk-e Krisztus parancsait? Befogadjuk-e a Szentháromságot életünkbe?

LELKI ÁLDOZÁS

Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni: MI ATYÁNK…

Vágyakozzunk Krisztus testének vételére, és lélekben áldozzunk meg.

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled. Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.

ELMÉLKEDÉS

Minél jobban kialakítja valaki magában Krisztus arcát, hogy ezáltal közelebb kerüljön az Istenben való léthez, annál istenibbé válik ő maga is, hiszen egyesül benne az ember meg az Isten. Ha a lélek egyesül Krisztussal, Istenbe öltözik, és mindent megtehet, éppúgy, mint ő.

Az a lélek, aki szereti Istent, mindig örömet akar neki szerezni, minden pillanatban, minden gondolatával, minden szavával, egész tehetségével, egész lényével.

Szent Maximilián Kolbe

ZSINATI TANÍTÁS

Minden krisztushívő állandóan könyörögjön Isten és az emberek anyjához, hogy ő, aki a kezdetnél is támogatta imájával az Egyházat, most, felmagasztalva a mennyben a szentek és az angyalok fölé, legyen közbenjárónk Fiánál, a Mindenszentek közösségében. Legyen szószólónk, amíg a világ népei, akár keresztények akár nem, békében és boldogan nem egyesülnek Isten egyetlen népe közösségében, a Szentháromság dicsőségére. – II. Vatikáni Zsinat: „Lumen Gentium” Konstitúció, 69

IMA SZENT RITÁHOZ LELKI ERŐÉRT ÉS TÜRELEMÉRT

Május 22.

Szent Rita, a lelki erő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben ne mondjak csődöt, hanem álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni Szívétől esdj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben istenfélő. Szent Patrónám! Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Amen.

IMÁDSÁG BOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK VÉRTANÚ KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Május 23.

Mindenható örök Isten, a Te szolgád Boldog Vilmos életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával védte meg a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől és elnyerte a vértanúság koronáját. Kérünk, Istenünk, hogy hathatós közbenjárására legyünk élő tagjai Egyházadnak, tartsuk drága kincsnek a papi hivatást, a szentségi házasságot és a tiszta életet. Add, hogy az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük és így mi is eljussunk egykor országodba, ahol Boldog Vilmos püspök vértanúval együtt örökké áldunk és imádunk Téged, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

AZ ISTENI ERÉNYEK FELINDÍTÁSA

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgal-mas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.

 

A kép lelőhelye: https://pixabay.com/hu/photos/szenved%C3%A9ly-kereszt-nagyp%C3%A9ntek-3111303/
Share

Ajánlott bejegyzések