Húsvét 3. vasárnapjára

szerkesztő

 

  1. ÁPRILIS 26.

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA!

 

Jézus él és nekünk is életet ad! Ezt a gondolatot soha nem felejthetjük el. Életünk sötét óráiban sem, a gyászban sem, a halálban sem.

OLVASMÁNY                                    ApCsel 2, 14. 22–28

Krisztus csodáival igazolta istenségét. A legfőbb bizonyíték a feltámadása. Szent Péter nyomatékkal hívja fel erre a figyelmet, hiszen a tanítványok lelkében inkább az maradt meg az Úr jövendöléséből, hogy neki szenvednie kell; a feltámadást nem értették.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         15. Zsoltár

Válasz: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE                                              1 Pét 1, 17–21

A szentleckében is Szent Pétert idézi az Egyház, mégpedig buzdítását, hogy „szent félelem” járja át lelkünket. Nem bénító félelem ez, hanem szeretetből fakadó félelem, hogy el ne veszítsük hitünket, s az ítéleten igaznak találjon minket az Úristen.

ALLELUJA                                                                    Lk 24, 32

Urunk Jézus, tárd fel az Írások értelmét, hadd lángoljon a szívünk, midőn tanítasz minket!

EVANGÉLIUM                                              Lk 24, 13–35

A feltámadt Jézus az emmauszi tanítványoknak feltárta az ószövetségi jövendölések igazi értelmét: a Messiás szenvedése és kereszthalála Isten tervei szerint történt. Ezáltal nyertük el bűneink bocsánatát és az örök életet.

KÉRÉSEK

Add, Urunk, hogy Isten népe nindig felismerje a földi élet útjain köztünk járó Krisztust! * Hogy életünk estéjén Krisztus velünk maradjon, és megadja nekünk a boldogító istenlátás kegyelmét!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A feltámadott Jézus a szentségekkel kapcsol bele minket az isteni életbe, a Szentháromság életébe. Ő életét adta értünk. Mi is szenteljük neki életünket.

A LELKI ÁLDOZÁS IMÁJA

JÉZUSOM! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled. Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.

 

ELMÉLKEDÉS – EMMAUSZ

Urunk, mily régóta úton vagyunk már, és nem ismertünk fel téged! Csak ballagtunk egymás mellett, a szívünk tele volt keserűséggel, csalódással, kedvetlenséggel, s tele volt kétségekkel. Azt mondtuk: Íme, vége van nemzetünknek, és a sírkő reményünket is sírba zárta. De most, ezen a hajnalon újra asztalodhoz hívtál minket! Megtöröd a Kenyeret, megnyitod a szemünket, és újra felismerünk téged. S ez a nagy baráti közösség, amely oly különböző emberekből áll, ez a te feltámadt Tested.  A. B. Pomeyrol

 

KEDVES TESTVÉREK!

A fenti elmékedés nagy igazságai felett el kell gondolkodnunk. A járvány ideje alatt nincs lehetőségünk templomainkban közös liturgiákat ünnepelni. A hétköznapi, a vasárnapi szentmisét és minden más szertartást privát ünnepeljük. Különböző szándékokra imádkozunk és furcsa az üres padokat és székeket látni… bár odaképzeljük hűséges híveinket. Vajon a „vírus okozta sebek” milyen nyomot hagynak bennünk? Milyen erős elhatározások születnek most a zárlat alatt? Valóban más emberekké válunk ezután? Lesz-e feltámadás és új élet?   – Fr. BGK

 

IMÁDSÁG A JÁRVÁNY IDEJÉRE

Istenünk, a koronavírus elleni védekezés idején fordulunk Hozzád. Bocsánatot kérünk azért, mert gyakran élünk úgy, mintha Te nem is léteznél és sokszor csak akkor gondolunk Rád, mikor súlyos veszélyekben és szükséghelyzetekben vagyunk.

Add, hogy teljes szívünkkel Hozzád forduljunk, gyógyíts ki bennünket elsősorban hitetlenségünk „vírusából”: önzőségünkből és a bűnből!

A „vírusból”, amely jobban fertőzi és pusztítja a világot, mint bármi más. Amikor egymástól és Tőled elszigeteltek vagyunk, érezzük meg a Veled való találkozás és az irgalmasságodban való bizakodás vágyát, amely egyértelmű jele annak, hogy Te teremtettél bennünket azért, hogy Érted és embertársainkért éljünk.

Kérünk Téged, ments meg bennünket ettől a vírustól, amely félelemmel tölt el minket! Mentsd meg népedet, hogy visszatérhessen Hozzád és dicsérhessen Téged közösségeinkben! Őrizd és vigasztald a fertőzötteket, az időseket, akik magányosak és immunrendszerük már nem tudja megvédeni őket! Támogasd azokat, akik nagylelkűen ápolják a betegeket, világosítsd meg a döntéshozók értelmét és azokét is, akik a tudományos kutatások végzésével keresik a kiutat a járványból!

Adj mindannyiunknak belső komolyságot és szívünknek békét, mely a Benned való bizalomból születik, Urunk, életünk, aki értünk önmagadat adtad! Fogadd be az örök élet teljességébe az elhunytakat!

Mindezeket kérjük Tőled a Szeplőtelen Szűzanya, Szent József, az ő jegyese, Szent István, Páduai Szent Antal és Boldog Batthyány Strattmann László orvos, égi pártfogóink közbenjárására. Ámen.

 

IMA MINDSZENTY JÓZSEFÉRT

ÉS AZ EGYHÁZÉRT

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt idén

 elmaradnak az esztergomi zarándoklatok.

Erdő Péter bíboros, prímás május 2-án délelőtt 10 órakor engesztelő szentmisét mutat be a Szent István-bazilika Mária-kápolnájában mártírsorsú elődje boldoggá avatásáért, amelyen Marton Zsolt váci megyéspüspök mond homíliát. A misét élőben közvetíti a Bonum TV és a főegyházmegye Facebook-oldala is.

Az elmúlt tizenhét esztendőben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a hercegprímás május 6-i halálának évfordulójára a magyar egyházért és hazáért felajánlott zarándoklatot szervezett Mindszenty József bíboros sírjához. Az esztergomi közös megemlékezés ezúttal elmarad. Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye  Facebook-oldala

 

VATIKÁN: ELHALASZTJÁK

A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUST

Budapest 2021-ben fogadja a katolikus világtalálkozóra érkező híveket.

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel, a magyar püspökökkel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire, a hívek és zarándokok utazási nehézségeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a családok világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztusában tartják meg.                                         Forrás: Vatican News

 

A NEK HALASZTÁSA LEHETŐSÉG

AZ ELMÉLYÜLÉSRE

Egy évvel elhalasztották a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A hír kapcsán Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke interjút adott a Vatikáni Rádiónak.

„Ez a felfüggesztés egyrészt nehézséget jelent a helyi szervező bizottságnak, mert például újra fel kell venniük a kapcsolatot mindenkivel, aki már jelentkezett az Eucharisztikus Kongresszusra, illetve akiket már meghívtak a teológiai szimpóziumra, valamint a többi programra. Ugyanakkor a felkészüléshez kapott újabb év lehetőséget is jelent, hogy a helyi szervező bizottság még jobban elmélyítse a kongresszus előkészítését és témáját, valamint, hogy a nemzetközi közösség pedig még inkább tudomást szerezzen az eseményről.

Remélem tehát, hogy 2021-ben még magasabb lesz a részvételi arány, mint amire számítottunk 2020 szeptemberében. Részt vettem már néhány eucharisztikus kongresszuson Québectől kezdve, de még sosem tapasztaltam ilyen széleskörű érdeklődést egy eucharisztikus kongresszus iránt és ilyen nagy számú jelentkezőt, mint a budapesti esetében” – nyilatkozta Piero Marini érsek a Vatikáni Rádiónak. Forrás: Vatican News

 

MÁJUSI LITÁNIA

MÁJUSI SZŰZ MÁRIA-ÁJTATOSSÁG

Május estéin a Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. Rendszerint népénekekből, a lorettói litániából, Mária-imádságokból, Mária-antifónából, esetleg prédikációból áll. A végén szentségi áldást adnak cibóriummal, ünnepélyesebb esetekben monstranciával.

Az első ilyen jellegű ájtatosságot 1700 körül Nápolyban tartotta P. Ansaloni SJ. A 19. század elején már egész Európában, Magyarországon is elterjedt. VII. Piusz pápa 1815-ben búcsút is engedélyezett hozzá.

 

OLTALMAD ALÁ FUTUNK

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.

 

MOST SEGÍTS MEG, MÁRIA!

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen.

 

TENGERNEK CSILLAGA, ISTEN ÉDESANYJA,

ÜDVÖZ LÉGY MINDIG SZŰZ, MENNY BOLDOG KAPUJA.

MUTASD, HOGY ANYÁNK VAGY! HALLJA MEG IMÁDAT,

KI ÉRTÜNK FIADDÁ SZÜLETNI NEM ÁTALLT.

MOSD MEG ÉLETÜNKET, KÉSZÍTSD EL UTUNKAT,

HOGY ÖRÖK ÖRÖMBEN LÁSSUK JÉZUSUNKAT.

AVE MARIS STELLA, Babits ford.

 

Share

Ajánlott bejegyzések