Hirdetések Adventre

szerkesztő

Hirdetések adventre 

 

1. December 1-jén kezdődik az Adventi ünnepkör! Az advent a latin adventus, ‘eljövetel’ szóból ered és az Egyházi (Liturgikus) Év első része, a Karácsonyt előkészítő időszak. Alapgondolata az emberré lett és közénk érkező Isten Fiának a várása. Hagyományos vallásos alaphangulatát a hajnali szentmise, a roráte jelenti.

Hogy Urunk megtestesülésének ünnepére mi is kellőképpen előkészülhessünk, Stuttgartban péntek reggelente (6-án, 13-án és 20-án) 8.00 órakor, Weingartenben pedig szombat reggelente (7-én, 14-én és 19-én) roráté-szentmisét tartunk. Utána mindkét helyen közös reggeli! Mindenkit szeretettel várunk!

 

2. Az advent alaphangulata a bűnbánat. Ilyen lelkülettel szeretnénk fogadni a hozzánk eljövő Isten Fiát. Mi, lelkipásztoraitok, mindegyikőtöknek szeretnénk megadni a lehetőséget arra, hogy karácsonyi szentgyónásotokat elvégezzétek. Használjátok ki ezt a lehetőséget!

 

3. Jelentsétek betegeiteket is, hogy Karácsony előtt hozzájuk is el tudjunk menni, s előkészíthessük őket is Urunk születésének méltó megünneplésére.

 

4. Javában folyik az ún. őszi gyűjtésünk. Ilyenkor szoktunk 10 projektünkre (Böjte atya, Erdélyi árvaházak (Vice, Szatmár, Marosvásárhely), a délvidéki KODDE-diákegyesület, a kárpátaljai munkácsi egyházmegye, a Mária Rádió, beteg testvéreink a Kárpát-medencéből, stb.) anyagi támogatást szerezni. „Kétszer ad, ki gyorsan ad” – mondta az Úr, ezzel buzdítva a felebaráti szeretet gyakorlására. Szent Pál pedig ezekkel a szavakkal ösztönöz a szolidarításra: Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat. Ne kelletlenül vagy kényszerűségből adjatok, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.”(2Kor 9,6-8)

Isten fizesse meg majd százszorosan adományaitokat!

 

5. Megérkezett a Katolikus Falinaptár és a Kincses Kalendárium. A naptár 0,50,-€, a Kincses Kalendárium 3,50,-€. Vegyétek és vigyétek, egyrészt hogy tudjátok, mikor vannak jelesebb ünnepeink, másrészt, hogy a ma annyira hiányzó lelki irodalmat is olvassátok. Vigyetek másoknak is belőlük! Különösen azokra gondoljatok, akik öregek, magányosak, és már nem tudnak eljönni szentmiséinkre, illetve rendezvényeinkre! Legalább így kapcsolódjanak bele Egyházközségünk vérkeringésébe!

Egyébként még van Böjte atya hajtogatós naptárából is, amelynek teljes bevételét az ő gyermek- és nemzetmegmentő munkájának támogatására fordítjuk.  Ára 4,-€.

 

6. Jövő évtől az összes anyagi dolgaink kezelését – a Stuttgarti Esperességen keresztül – átveszi a Püspökség. Kontóink – ez év december 12-én – megszünnek, készpénzünk nem lehet! Egyrészt, hogy az EU-s előírásoknak megfeleljünk, másrészt, hogy több időnk maradjon a lelkipásztori munkára.

Ezért, aki 2020. január 1-jétől az Egyházközségnek pénzadományt szeretne átutalni, az a következő bankszámlára teheti:

LB-BW Bank 

Kontoinhaber: Kath. Stadtdekanat Stuttgart  

IBAN: DE63 600 501 01 000 46 46 192                                                           

BIC: SOLADEST600

Kunden-Referenznummer: Ungarische Katholische Gemeinde

Egyébként a pénz nem hozzánk, hanem a közös fazékba jut el, ahonnan visszaszerezni már nem lesz lehetőségünk!

 

7. Kisebb összegeket, mint pl. a Barátom előfizetését – nehogy többe kerüljön a leves, mint a hús alapon – készpénzben kérjük fizetni!

 

8. 2020. június 1 és 14 között gyalogos zarándoklatot hirdettem Compostela-ba. Mivel számtalan olyan kérés is volt, amely szerint többen jönnének olyanok is, akik nem vagy csak keveset tudnak gyalogolni, úgy döntöttünk, hogy a gyalogos-zarándoklattal párhuzamosan egy autóbuszos zarándoklatot is szervezünk. Ez a zarándoklat június 7-én kezdődne és június 13-án érne véget. Várjuk tehát azok jelentkezését is, akik autóbusszal jönnének Compostelába!

 

9. Jövő év március 22-én Egyháztanács-választások lesznek. Miközben ezúton is megköszönjük a régi ET tagjainak az 5, sőt egyesek részéről a 10 éves önzetlen, az Egyházközség érdekében kifejtett munkát, s kérem Istent, hogy százszorosan jutalmazza meg nekik, hadd ismertessem azoknak a neveit, akik jelentkeztek, hogy a következő ET munkájában részt vegyenek: Benedek Annikó – Stuttgart; Brune Marietta Györgyi – Filderstadt; Darányi Péter Karsa – Ostfildern; Dénes-Hügel Éva – Dettingen; Fekete István – Sindelfingen; Gál Zsófia – Stuttgart; Geiger Erika – Murr; Józsa Levente – Ostfildern; Pap Lóránt – Remseck; Roób Katalin – Ostfildern; Schrepler Antal – Waiblingen; Tóth Tibor – Murrhardt; Varga Sándor – Leinfelden; Vörös István – Esslingen, és Zumbühl Csilla – Waiblingen.

Kérjük Istent, hogy Szentlelkével vezesse, lelkesítse és erősítse őket munkájukban!

 

10. Aki jövő évi Magyar Jótékonysági Bálunkat, illetve bevételéből segített szocio-karitatív projekteket támogatni akarja, az megteheti, ha előtte befizet számlánkra legkevesebb 100,-€-t. Cserébe kap két helyjegyet és neve támogatóként felkerül a báli kivetítőre. Ha valaki kedvet kapott hozzá, hívja fel az Irodánkat.

 

11. Egy röpke hónap múlva elérkezik az Egyházi Év egyik legnagyobb és legszebb ünnepe, a Karácsony: Urunk Jézus Krisztus születésének szent ünnepe. Közöljük miserendünket, hogy másoknak is tovább tudjátok mondani:

Stuttgart                    december 24 Karácsony                  19.00 óra

Weingarten               december 24 Karácsony                  20.00 óra

Böblingen                   december 25 Karácsony I.              9.30 óra

Weingarten               december 25 Karácsony I.               10.00 óra

Stuttgart                    december 25 Karácsony I.               12.00 óra

Ulm                            december 25 Karácsony I.               15.00 óra

Heilbronn                  december 25 Karácsony I.               15.30 óra

Schwäbisch Gmünd  december 26 Karácsony II.            9.30 óra

Stuttgart                    december 26 Karácsony II.             12.00 óra

Weingarten               december 31 Szilveszter                  15.00 óra

Stuttgart                    december 31 Szilveszter                  18.00 óra

 

12. Végül különösen nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik az adventi időben ünneplik név- illetve születésnapjukat. Isten éltesse őket sokáig! Adjon nekik erőt, egészséget és boldogságot szeretteik körében – és a mi körünkben is!

*

A Jézuska nem hoz semmit. Neki sem volt semmije. Csak egy szál köntöse, arra is kockát vetettek a katonák a halála után. A Jézuska csak békét tud hozni, és csendet a szívben, és szeretetet, ami a világ legnémább, legnyugodtabb, legszótlanabb állapota. Láthatatlan.” (Müller Péter – *1936 –  magyar író, dramaturg)

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk minden kedves Hívünknek bensőséges adventet és áldott Karácsonyt!

Imre atya és Tibor atya

Share