Elsőáldozás Stuttgartban

Elsőáldozás Stuttgartban
szerkesztő

Brune Györgyi Marietta: Elsőáldozás Stuttgartban

Pünkösd vasárnapján, május 20.-án újra szép ünnepre készülődtünk egyházközségünkben.

Három kislány életében először járult szentáldozáshoz.

Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség ajándékát az elsőáldozási gyertyát az édesapák gyújtották meg, majd a szülők megáldották gyermekeiket.

Az Evangélium felolvasása után Imre Atya a három kis elsőáldozóhoz prédikált.

Ezt követően a gyermekek szüleikkel együtt újították meg keresztségi fogadalmukat, majd a szülők felolvasták az egyetemes könyörgéseket.

Az elsőáldozásra készülő Alessia, Gréti és Patricia kis verssel és énekekkel készültek erre a kivételes napra: „Úgy szeretném édes Jézus, ha vendégem lennél, kis szívemnek hajlékában szépen megpihennél. A hófehér szent ostyában vágyakozva nézlek, milyen boldog kihez betérsz az a tiszta lélek. Jöjj el drága jó Jézusom, látogass meg engem, s tiszta helyed lesz az én kis  szerető szívemben. Amen.”

Az Oltáriszentséget Imre Atya és Tibor atya szolgáltatta ki a gyermekeknek.

Ez a nap valóban az egész egyházközség ünnepe volt. Mivel az első szentáldozás ünnepe egybeesett a Szent Gellért Katolikus Egyházközség 71. jubileumával, a templomtéren és a közösségi teremben a közösségünk lelkes tagjai által előkészített meleg ebéd és sütemények várták az ünneplőket. Az agapé után Böhm Timea anyák napi koncertje következett.

Hála Imre Atya támogatásának és nevelő munkájának, a Szent Gellért Katolikus Egyházközség nem szűkölködik gyermekekben és fiatal hívekben. A Jóisten tartsa meg őt erőben és egészségben, hogy töretlenül folytathassa munkáját!

Stuttgart, 2018-05-30.

Share