Egyháztanácsosok és Legátusok feladata az új helyzetben (bővített!)

Egyháztanácsosok és Legátusok feladata az új helyzetben (bővített!)
szerkesztő

+! Kedves Egyháztanácsosok, kedves Legátusok!

Amint olvashattátok Dr. Gebhard Füst püspök legújabb rendelkezéseiben, május 9-től – Istennek hála! – ismét ünnepelhetjük közösségi szentmiséinket!

Tibor atyával azonnal meg is ragadjuk az alkalmat arra, hogy ezt minden miséző helyünkön meg is tegyük. Tehát május 9-e után visszaáll a miserend, úgy, ahogyan az az Értesítőnkben is olvasható! Szeretettel várunk tehát benneteket a szentmisére! Ha valahol még sem engedélyeznék a német plébániák, ott értesítünk benneteket!

A fenti engedélyhez azonban a püspökség és az állami hatóságok egy sereg megszorítást is fűztek. Mivel mi is azon vagyunk, hogy a járványt minél hamarabb legyőzzük, ezeket a rendelkezéseket maradéktalanul be akarjuk tartani.

Alább hozzuk még egyszer a legfontosabb rendelkezéseket, amelyeket közben a Püspökség újfent kiegészített, hozzáfűzve a mi megoldási javaslatainkat, amelyek megvalósításához elsősorban a Ti segítségetekre számítunk.

  1. Minden szentmisén csak korlátozott számú hívő vehet részt. Ezért minden szentmisére előzetesen be kell jelentkezni. Stuttgartban a titkárnőnél, a többi részegyházközségben nálatok, azaz az egyháztanácsosoknál, illetve a legátusoknál. Hívjatok fel minden helyi – 60 évét nem meghaladó! – hívünket, majd névvel és telefonszámmal, készítsetek listát azokról, akik az éppen soron következő szentmisén szeretnének résztvenni. Ez a listázás két célt szolgál. Először is, hogy ne vegyen több hívő részt a szentmisén, mint amennyit a templom mérete megenged. Másodszor pedig, hogy ha valamely résztvevő későbben megbetegedne, lehessen visszakövetni, hogy kikkel és hol volt együtt a legutóbbi időben?
  2. A résztvevők létszáma, mint mondtuk, attól függ, hogy milyen nagyságú a templom, azaz: mennyi hívőt fogad be úgy, hogy közöttük – elől, hátul és a két oldalt – az előírt 2 méteres távolság meglegyen. A résztvevőkbe természetesen bele kell számolni a lelkipásztort, a sekrestyést, az orgonistát, a két ministránst, a felolvasókat, stb. Noha azt, hogy egy-egy templomba hányan férnek a napokban majd mindenütt a német egyházközség ki fogja mérni és Nektek ezzel a legtöbb helyen nem lesz gondotok. Biztosan lesznek olyan általunk használt templomok, ahol a helyi német egyházközség nem tart majd szentmisét, ezért a kimérést Nektek kell megtennetek. Ugyancsak Nektek kell majd minden szentmise előtt az ülőhelyeket egy-egy A4-es fehér lappal kijelölni. Minden valószínűség szerint csak minden második vagy harmadik padsorban lesznek ezek a helyek. A nem használható padsorokat egy tiltó szalaggal le kell zárnotok. Mivel az egy családban élőket nem kell szétválasztani, őket egymás mellé lehet ültetni! Állni a szentmise alatt nem szabad!
  3. A templomba való belépéskor és az onnan való távozáskor a híveknek egymástól a 2 méteres távolságot szintén be kell tartaniuk, és száj- illetve orrvédő maszkot kell viselniük. El kell kerülniük, hogy a templom előtt összegyülekezzenek. Ezért rátok hárul az a feladat is, hogy ezt ellenőrizzétek és ha kell – persze szép szavakkal –, megakadályozzátok. Kint egymással beszélgetni csak akkor szabad, ha mindenki betartja az egymástól előírt 2m-es távolságot!
  4. A templomok bejáratánál megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszert kell elhelyezni, hogy híveink a templomba való belépés előtt, s majd a mise végén kezüket fertőtleníthessék. Ha a német egyházközségek ezt számunkra nem biztosítanák, akkor nekünk kell a fertőtlenítőszert beszereznünk. A hogyanját beszéljétek meg velünk, lelkipásztorokkal!
  5. Az összes tárgyat (pl. kilincs, ajtókeret, pad, gyertyák, gyújtók, stb.), amelyeket több ember érint, a szentmise előtt és után fertőtleníteni kell. Ezt a hívek is elvégezhetik, viszont Ti legyetek azok, akik a megfelelő fertőtlenítőszerrel ezt a munkát majd levezetitek. Megkönnyíti dolgotokat az például, ha a szentmise előtt és után az ajtókat kinyítjátok, hogy a be- és kimenők ne érintsék a kilincset.
  6. Minden szentmisén – mellettünk, lelkipásztorok mellett – Ti legyetek azok (2 személy), akik felelnek a rendeletek betartásáért. Mi minden mise előtt kihirdetjük a rendeleteket, Ti ellenőrzitek. Ez azt jelenti, hogy ellenőrként és felelősként az ún. „Infektionsschutzkonzept”-papírra a Ti nevetek lesz majd beírva, de mindenért, természetesen, mi, lelkipásztorok leszünk a „fő-felelősek”. Ezt az fenti papírt, amit majd mi mindig magunkkal viszünk és kitöltünk, nem kell leadnunk sehova, de ha majd később valamiért kérik, akkor kéznél kell, hogy legyen.
  7. A perselyezéshez használt kosarakat ezen túl nem szabad körbe adnotok, hanem a kijáratnál helyezzétek el őket.
  8. A szentáldozás kiosztása a higiéniai szempontok tekintetében különleges figyelmet igényel. Míg a papnak fertőtlenítenie kell a kezét, Nektek illetve a híveknek az áldoztatás során meg kell tartanotok az egymástól megkövetelt 2 méteres távolságot. Ezt úgy tudjuk legkönnyebben megoldani, ha a tabernákulum vagy az oltár előtt minden 2 méterre egy-egy ragasztó szalagot teszünk a padlóra. Ebben is segítségeteket kérjük!

Nem egy német egyházközség riad vissza ezektől a rendeletektől. Olyan is van, amely ezek miatt nem ünnepel vasárnapi szentmisét. Szerintünk viszont ez nem legyőzhetetlen akadály! Sőt! Nekünk, akik már sokkal nehezebb időt is átéltünk, ez ahhoz képest semmiség!  Legfontosabb a szentmise, az Oltáriszentságben jelen lévő Úr Jézus Krisztus, akihez jövünk!

Biztosan fognak ellenőrizni bennünket is, ezért ne adjunk okot sem állami, sem  egyházi intézményeknek arra, hogy szentmiséinket a rendelkezések áthágása miatt esetleg betiltsák, vagy azokon valaki is a járványban megbetegedjék!

Köszönjük, hogy segíttek nekünk abban, hogy a szentmisét minden vasárnap megünnepeljük és a szétszéledni induló szeretett nyájunkat ismét összeszedhetjük!

 

Lelkipásztori szeretettel,

Imre atya és Tibor atya

 

Stuttgart, 2020-05-06.

 

Share

Ajánlott bejegyzések