Dr. Gebhard Fürst püspök legújabb rendelkezései

Dr. Gebhard Fürst püspök legújabb rendelkezései
szerkesztő

Kedves Híveink,

Alább közöljük dr. Gebhard Fürst rottenburg-stuttgarti püspöknek a szentmisékkel és istentiszteletekkel kapcsolatos legújabb rendelkezéseit.

„Örvendek, hogy bejelenthetem a liturgia ünneplésére vonatkozó korlátozási rendelkezések további enyhítését. Noha a jelenlegi helyzet ezt lehetővé teszi, ugyanakkor tudjuk, hogy még mindig a járvány közepén vagyunk, és hogy továbbra is nagy odafigyelésre és éberségre van szükségünk. Sajnos, az istentiszteletek nem egyszer kapcsolatba hozhatók a koronajárvány újabb és újabb kitöréséhez. Ezért kérem megértésüket, hogy a korlátozásokat a szentmise és más istentiszteletek látogatóinak védelme érdekében továbbra is megtartjuk. Kérjük a lelkipásztorokat, hogy ellenőrizzék a helyszínen: betartják-e az összes résztvevő javát szolgáló előírásokat vagy sem?

A szentmisékre és más istentiszteletekre való regisztráció ezentúl nem kötelező. Ha azonban az elkövetkező napokban vagy hetekben mégis valahol azt tapasztalják, hogy a hívők várható száma messze meghaladhatja a helyi lehetőségeket, azt javasoljuk, hogy ott folytassák a számbavételt, és a belépést ellenőrző két felvigyázó jelenléte és a szabályok betartása is változatlanul kötelező. A hétköznapi istentiszteletek és szentmisék során azonban, mivel a résztvevő hívek száma elenyésző, elegendő, ha csak egy felvigyázó  van jelen!

Noha az állami hatóságok nem írják elő a résztvevők listájának vezetését, továbbra is kérhetik azt annak érdekében, hogy szükség esetén nyomon lehessen követni a fertőződés folyamatát.A szentmisék és istentiszteletek megünneplése céljából a személyek közötti távolságot 1,5 méterre lehet csökkenteni.

Sajnos az egyházi ének a templomban lévő kis távolságok miatt még mindig nem lehetséges! Az elmúlt hónapokban szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a kilégzéskor keletkező léghullámoknak zárt térben történő terjedése fontos szerepet játszik a fertőződés folyamatában.

A szabadban tartott istentiszteletek és szentmisék esetén az éneklés csak akkor lehetséges, ha az éneklők legalább 2 méter távolságot tartanak fenn egymástól. Az istentiszteletek és szentmisék esetében továbbra is javasoljuk a kórusok vagy kántorok fellépését. Ezután a templomokon kívüli szentmisék és istentiszteletek hívei esetében nem létezik felső határ. Az egymástól való távolságra vonatkozó szabályokat (2 méter közösségi énekeléssel és 1,5 méter templomi éneklés nélkül) azonban ilyen esetekben is mindig be kell tartani. Minden istentiszteleti helyre (még a szabadban is) továbbra is szükség van fertőzésvédelmi koncepcióra illetve felvigyázókra.”

Dr. Gebhard Fürst püspök

Share