Barátom – 2017 novembere

szerkesztő

B a r á t o m

A  Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja

Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704,  BIC: PBNKDEFF

2 0 1 7   N  O V E M B E R

HALOTTAK NAPJA

A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap (november 2., ha az vasárnap, akkor november 3.) a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja, azaz Halottak Napja. Az ünnepet Szent Odiló bencés apát kezdeményezésére 998-ban kezdték el megtartani. Ezen a napon mi, a küzdő vagy zarándok egyház kérjük a megdicsőült egyház (mennybe jutott testvéreink) pártfogását, ugyanakkor a (tisztító tűzben) szenvedő egyházról sem feledkezünk meg. Imáinkkal, felajánlott szeretet-szolgálatainkkal és bemutatott szentmise-áldozatainkkal segítjük őket. De nem csak imádkozunk az elhunytak lelki üdvösségéért és a pápa szándékára, hanem gyónunk és áldozunk is. Ezzel teljes búcsút nyerhetünk a tisztítóhelyen szenvedők javára. Általános szokás szerint az előtte való nap délutánján, a „halottak estéjén” rendbe hozzuk a sírokat; virágokkal, koszorúkkal feldíszítjük, és az este közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítjuk, „hogy az örök világosság fényeskedjék” az elhunytak lelkének. Idegenben elhunyt, ismeretlen földben nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más közösségi temetőjel körül gyújtunk gyertyát. Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is égett a gyertya, mégpedig annyi szál, ahány halottja volt a családnak…

Mi, hívő emberek a halál és az elmúlás gondolatával nem vagyunk egyedül. Az élet nagy kérdései mindenkit foglalkoztatnak: Miért születtünk? Miért vagyunk ezen a földön? Mi lesz velünk, ha a mi életünk is elmúlik? Érdemes volt jónak, becsületesnek, tisztességesnek és vallásosnak lenni? Lássuk, hogyan gondolkoztak az emberiség nagyjai ezekről a veretes igazságokról…

*

„Lehetetlen, hogy a világmindenség ura csak azért adott volna életet, hogy megint megsemmisítse. Minden, ami van, van valamiért. Hogy a formák változnak folytonosan, azt is látjuk. Tehát mink is valamiért vagyunk a világon, s változton változunk. Miért ne lehetne a halál is csak változás, utolsó e földön, de nem utolsó a nagy mindenségben?” (Gárdonyi Géza író – 1863-1922)

*

„Emberként boldogan, kiegyensúlyozottan, mosolyogva élni csak azok tudnak, akik elfogadják, hogy meg fognak halni.” (Csernus Imre pszihiáter – sz.1966)

*

„Egy gyermek születésekor látjuk, hogy kiharcolja magát az anyaölből, de hogy honnan jött, nem tudjuk. Ma már ezt nem is kérdezzük. Meggyőzött minket a tudomány, hogy két öntudatlan sejt addig osztódott, míg egy ember lett belőlük. Amikor pedig meghal, látjuk, hogy itt hagyja a szánalmasan elaggott testét – de hogy hová ment, nem tudjuk. A mai ember úgy néz a halottra, mint egy autóra, mely nem működik már; a nagypapa olyan, mint egy öreg Trabant: leállt, mert nem lehet már hozzá alkatrészt kapni. Csodálkozol, hogy ilyen szemlélettel az életünk értelmetlen, a lelkünk szorongó és a szívünk boldogtalan?” (Müller Péter író – sz.1936)

*

„A ’meghal’ nem annak ellentéte, hogy ’él’, hanem annak, hogy ’születik’. Rövid történés mind a kettő, a két ellentett szó két ellentétes világba léptet át.” (Balla D. Károly író – 1956)

*

 „Ahogyan Isten kibocsátott erre a világra, éppúgy vissza is szólít!” (Gárdonyi Géza író – 1863-1922)

*

„A halál nem az élet ellentéte. Az életnek nincs ellentéte. A halál ellentéte a születés. Az élet örök.” (Eckhart Tolle író – sz.1948)

 „A halál legnagyobb baja, hogy ha egy embertársunk meghalt, nem tehetjük többé jóvá a rajta elkövetett rosszat. Azt szokás mondani: ’Élj úgy, hogy minden órában kész légy a halálra.’ Én inkább azt mondanám: ’Élj úgy, hogy mindenki meghalhasson anélkül, hogy teneked ezt a bűnbánatot kelljen érezned.’” (Lev Tolsztoj író – 1828-1910)

*

„Minden ember élete ugyanúgy ér véget. Csak hogy hogyan élt, és hogyan halt meg, az, ami megkülönbözteti egyik embert a másiktól.” (Ernest Hemingway író – 1899-1961)

*

„Ne keress olyasmit, amit Isten elrejtett a szemed elől. Az ember mindent megtud idejében, és senki sem hal meg korábban egy perccel, avagy későbben egy perccel, mint ahogy az ideje szól. Eredj haza, végezd a dolgodat, s igyekezz tiszta lenni és becsületes, mert azoknak könnyebb a halál.” (Wass Albert író, 1908-1998)

*

„Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” (Jézus – Jn 11,25)

*

„Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Szent Pál – Róm 14,8)

*

„Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.” (Szent Pál – 1Tessz 4,14)

KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK

Stuttgartban péntekenként 17.45 órakor rózsafüzér-ájtatosság, majd szentmise, keretében beszélgetés a katekizmusról. Az érdeklődőket november 3-án, 10-én,  17-én és 24-én várjuk. A Barátságklub tagjai ugyancsak ezeken a napokon találkoznak, 16.00 órakor, a Közösségi Teremben. Mindenkit szeretettel várnak!

*

Ulmban csütörtökönként, azaz november 2-án, 9-én, 16-án, 23-án és 30-án 17.30 órától, Weingartenben a Marien-Kircheben pedig péntekenként, azaz november 3-án 19.00 órától, 10-én, 17-én és 24-én 18.30 órától szentmise, előtte rózsafüzér, utána Beszélgetések a Bibliáról.

*

November 1-jén, szerdán, Mindenszentek ünnepe. Stuttgartban 18.00 órakor szentmise, utána temetőjárá Weingartenben november 1-jén, Mindenszentek ünnepén 18.00 órakor szentmise a 14 Nothelfer Kapelle-ben, utána pedig a Mária templom temetőjébe megyünk ki.

*

Stuttgartban november 3-án 19.00 órakor Imakör. November 10-én és 24-én Sportklub és Kórus. November 17-én, pénteken pedig 19.00 órakor Bibliakör. Mindenkit szeretettel várunk!

*

November 5-én, vasárnap, Stuttgartban a szentmise után előbb a csíksomlyói zarándokok találkoznak, majd Konzulátusi nyílt nap. Mindenkit szeretettel várunk, aki a konzulátus tevékenységét közelebbről is meg akarja ismerni!

*

November 18-án, szombaton, weingarteni templombúcsú, Szent Imre ünnepe. A 16.00 órakor kezdődő szentmise után – Heilige Geist Kirche – ágápé és baráti együttlét! Mindenkit szeretettel várunk! A búcsúra autóbusz indul Stuttgartból. A zarándokcsoporthoz csatlakozni lehet Ulmban és Biberachban is. Jelentkezés az Irodán.

*

November 19-én, vasárnap, Stuttgartban a 12.00 órakor kezdődő szentmise után megemlékezés Szent László királyról. Mindenkit szeretettel várunk!

*

November 25-én, szombaton, reutlingeni templombúcsú, Árpádházi Szt. Erzsébet ünnepe. A szentmise 16.30 órakor kezdődik. Utána ágápé és baráti együttlét. Mindenkit szeretettel várunk!

*

November 26-án, vasárnap, eislingeni templombúcsú, Skóciai Szent Margit ünnepe. Az ünnepi szentmise du. 15.00 órakor kezdődik. Utána ágápé és baráti együttlét. Mindenkit szeretettel várunk!

*

Nevess velünk: Egy ügyvéd meghal, és Szent Péter elé kerül. Kérdezi tőle:

– Miért kellett ilyen fiatalon meghalnom?

– Fiatalon? – csodálkozik Szent Péter

– Hiszen az ügyfeleidnek felszámolt munkaórák szerint már legalább 168 éves vagy!

 

S Z E N T M I S É I N K

 

Balingen                                    november 04 szombat  17.00 óra

Munderkingen                          november 05 vasárnap 09.00 óra

Schwäbisch Gmünd                 november 05 vasárnap 09.30 óra

Stuttgart                                    november 05 vasárnap 15.00 óra !!!

Friedrichshafen-Berg              november 11 szombat  17.00 óra

Ulm                                             november 12 vasárnap 15.00 óra

Weingarten                               november 18 szombat  16.00 óra !!!

Ludwigsburg                            november 19 vasárnap 09.30 óra

Stuttgart                                   november 19 vasárnap 12.00 óra

Heidenheim                              november 25 szombat  15.30 óra

Reutlingen                                november 25 szombat  16.30 óra !!!

Biberach                                   november 26 vasárnap 08.45 óra

Böblingen                                 november 26 vasárnap 09.30 óra

Ulm                                           november 26 vasárnap 12.00 óra

Eislingen                                   november 26 vasárnap 15.00 óra !!!     

Heilbronn                                 november 26 vasárnap 15.30 óra

Share

Ajánlott bejegyzések