Barátom 2016 november

szerkesztő

B a r á t o m

A  Szent Gellért Magyar Katolikus

Egyházközség Havilapja

Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704,  BIC: PBNKDEFF

 

2 0 1 6   N  O V E M B E R

 

 

HALOTTAK NAPJA

Ismét kopogtat a november. A természet ledobja díszeit, az i-dő szomorkásabbá válik. Körülöttünk minden az elmúlásról beszél. Ilyenkor mi is fogékonyabbak vagyunk az élet nagy kérdései iránt. Miért születtünk? Miért vagyunk ezen a földön? Mi lesz velünk, ha a mi életünk is elmúlik? Érdemes volt jónak, becsületesnek, tisztességesnek és vallásosnak lenni? Milyen megnyugtató, ha „égi jeleket” fedez fel az ember, melyek azt mutatják: Nem csak ez a világ létezik, hanem van egy másik is, amelyik belenyúl a mienkbe, amelynek már itt a földön részei vagyunk és amelynek – remélhetőleg – részesei leszünk.

Egy ilyen „égi jel” az Istentől adott értelmünk sok évezred által lecsapódott bölcsességei és tapasztalatai az életről, a halálról és a másvilágról. Ime egy pár gyöngyszem!

*

„Minden ember élete ugyanúgy ér véget. Csak hogy hogyan élt, és hogyan halt meg, az, ami megkülönbözteti egyik embert a másiktól.” (Ernest Hemingway – 1899-1961)

*

„Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol, jelnek, hogy van valami, ami több, mint az élet.” (Wass Albert – 1909-1998)

*

„Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, nem azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük.” (Szent Kalkuttai Teréz anya 1910-1997)

*

„Mindegyikünknek meg kell barátkoznia a halál gondolatával, ha valóban jóvá akar válni. Nem szükséges naponta vagy óránként rágondolnunk. De valahányszor az élet útján olyan pontra jutunk, ahol a köröttünk levő világ elhomályosul, és előttünk a távolban világosan feltárul az út vége, ne hunyjuk be a szemünket. Álljunk meg egy pillanatra, nézzünk a távolba, aztán menjünk tovább. Ha ily módon gondolkodunk a halálról, megtanuljuk szeretni az életet. Ha megbarátkoztunk a halállal, minden hetet, minden napot ajándéknak tekintünk majd. Csak ha képesek vagyunk ilyennek elfogadni az életet, akkor válik számunkra igazán értékessé.” (Albert Schweitzer – 1875-1965)

*

„Aki sohasem ette kenyerét könnyezve, aki gondterhes éjszakán sohasem sírt az ágya szélén, az nem ismeri a túlvilági erőket.” (Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832)

*

„Ne keress olyasmit, amit Isten elrejtett a szemed elől. Az ember mindent megtud idejében, és senki sem hal meg korábban egy perccel, avagy későbben egy perccel, mint ahogy az ideje szól. Eredj haza, végezd a dolgodat, s igyekezz tiszta lenni és becsületes, mert azoknak könnyebb a halál.” (Wass Albert 1909-1998)

*

„Életem és munkám öröme vagytok, amikor nem leszek már, hiába minden. Ne a koszorúkat rakjátok a síromra, élve szeressük egymást!” (Sz. Lukács Imre *1934)

*

„Mulandó életedet mérd az örökkévalóság mércéjével, akkor nem lesz rajtad ha-talma a halálnak.” (Andreas Gößling – *1958)

*

„A halál nem szomorú. A szomorú az, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem is él.” (Dan Millman – *1946)

*

„A halál az egyik fele annak, aminek a másik felét feltámadásnak hívjuk.” (Vallásos ismeretlen)

*

„Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” (Jézus – Jn 11,25)

*

„Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, a-kár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Szent Pál – Róm 14,8)

*

„Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.” (Szent Pál – 1Tessz 4,14)

 

KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK

 

Stuttgartban péntekenként 17.45 órakor rózsafüzér-ájtatosság, majd szentmise, keretében beszélgetés a katekizmusról. Az érdeklődőket november 4-én, 11-én,  18-án és 25-én várjuk. A Barátságklub tagjai ugyancsak ezeken a napokon találkoznak, 15.30 órakor, a Közösségi Teremben. Mindenkit szeretettel várnak!

*

Ulmban csütörtökönként, azaz november 3-án, 10-én, 17-én és 24-én 17.30 órától, Weingartenben pedig péntekenként, azaz november 4-én 19.00 órától (elsőpéntek!), 11-én, 18-án és 25-én  18.30 órától szentmise, utána Beszélgetések a Bibliáról. Mindenkit szeretettel vár Tibor atya!

*

Stuttgartban november 4-én 19.00 órakor Imakör. November 11-én és 25-én Sportklub és Kórus. Végül november 18-án, pénteken 19.00 órakor Bibliakör. Mindenkit szeretettel várunk!

*

November 11-én, pénteken, Stuttgartban Szent Márton ünnepe. 18.00 órakor szentmise, utána állófogadás. Vendéglátó a FőkonzulátusNovember 13-án, vasárnap 9.30 órakor német-magyar nyelvű szentmise. Utána koncert: a Sator együttes és Lovasi András középkori himnuszok átdolgozából állított össze egy csokorravalót Szent Márton tiszteletére.

November 12-én, szombaton, weingarteni templombúcsú, Szent Imre ünnepe. A 16.00 órakor kezdődő szentmise után ágápé és baráti együttlét! Mindenkit szeretettel várunk! A búcsúra autóbusz indul Stuttgartból. A zarándokcsoporthoz csatlakozni lehet Ulmban és Biberachban. Jelentkezés az Irodán. A friedrichshafeniek szentmiséje ezúttal elmarad. Várjuk őket Weingartenbe!

*

November 20-án, vasárnap, Stuttgartban a 12.00 órakor kezdődő szentmise után Kiss Benedek ifjú művész furulya-koncertet ad. Mindenkit szeretettel várunk!

*

November 26-án, szombaton, reutlingeni templombúcsú, Árpádházi Szt. Erzsébet ünnepe. A szentmise 16.30 órakor kezdődik. Utána ágápé és baráti együttlét. Mindenkit szeretettel várunk!

*

November 26-án, szombaton, Heidenheimban 14.30 órakor a szentmisét megelőzően katekézist tartunk. Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

*

November 27-én, vasárnap, eislingeni templombúcsú, Skóciai Szent Margit ünnepe. Az ünnepi szentmise du. 15.00 órakor kezdődik. Utána ágápé és baráti együttlét. Mindenkit szeretettel várunk!

*

Egyházközségünk hívei közül többen indulnak az össznemzeti zarándokvonattal a jövő évi Csíksomlyói búcsúra. Indulás 2017. június 2, visszaérkezés június 5. Aki csatlakozni szeretne, jelentkezzen Szegi Oszkárnál (Tel.: 07334-211 37).

*

Nevess velünk: Az egyik orvos váróterme tele van páciensekkel, és a sor sehogyan sem halad. Mire feláll a skót és azt mondja: „Megyek én inkább haza, ott legalább természetes halállal halok meg – és ingyen!”

 

S Z E N T M I S É I N K

 

Balingen                                november 05 szombat  17.00 óra

Munderkingen                      november 06 vasárnap 09.00 óra

Schwäbisch Gmünd             november 06 vasárnap 09.30 óra

Stuttgart                                 november 06 vasárnap 15.00 óra

Weingarten                            november 12 szombat  16.00 óra !!!

Stuttgart                                 november 13 vasárnap 09.30 óra !!!

Ulm                                          november 13 vasárnap 15.00 óra

Ludwigsburg                         november 20 vasárnap 09.30 óra

Stuttgart                                 november 20 vasárnap 12.00 óra

Heidenheim                            november 26 szombat  15.30 óra

Reutlingen                              november 26 szombat  16.30 óra

Biberach                                  november 27 vasárnap 08.45 óra

Böblingen                                november 27 vasárnap 09.30 óra

Esilingen                                  november 27 vasárnap 15.00 óra         

Heilbronn                                november 27 vasárnap 15.30 óra

 

Share

Ajánlott bejegyzések