Barátom – 2016 március

Barátom - 2016 március
szerkesztő

B a r á t o m
A Szent Gellért Magyar Katolikus
Egyházközség Havilapja
Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704, BIC: PBNKDEFF

2 0 1 6 M Á R C I U S
Hannácska állelujája…

Hannácska anyukája rendszeresen énekelt a kórusban. Néhanapján otthon is gyakorolt. Ilyenkor Hannácska áhítatosan hallgatta. Noha nem értette a szavakat, mégis szerette hallgatni, ha az anyja énekel. Mint most is. Egy szót ismétel unos-untalan, de annyiféle melódiával, hogy az embernek kacagni jön tőle a szíve: „Álleluja – Álleluja – Álleluja…”
„Mit jelent álleluja?” – kérdezte meg végül is az anyukáját.
„Azt jelenti, hogy: Jézus, szeretlek, dicsérlek és áldlak Téged!” – válaszolta az anyuka.
„És az emberek tudják, hogy mit jelent ez a szó?” – kérdezte Hannácska.
„Természetesen.” – mosolygott az anyuka.
„Sőt, nem csak azok az emberek tudják, akik itt élnek körülöttünk és a mi nyelvünkön beszélnek, hanem a világ szinte minden embere! Tudják ezt Franciaországban és Angliában, Olaszországban és Spanyolországban, Oroszországban és Amerikában, és még sok-sok országában ennek a világnak. Ha azt akarják, hogy Jézust dicsérjék, Neki hálát adjanak, Vele örvendjenek, akkor vagy kimondják vagy pedig éneklik…”
„Álleluja!” – ismételgette Hannácska.
Majd rá is zendített kis csengő gyermekhangjával: „Álleluja”…
„Milyen szép szó!” – mondta, majd kifutott játszani…

Pár nap múlva Erdélyből jöttek vendégek. Hannácska is elment eléjük apjával és anyjával a reptérre, hogy elhozzák őket. Sokáig kellett várakozni. A repülőgép késett. Hannának sok ideje volt hát, hogy körbenézzen.
„Micsoda zsivaj és rohanás!” – gondolta magában. Annyi és annyi ember ment, sietett, rohant keresztül a nagy váróteremben, hogy attól kellett félni, még elsodorják…
Hannácska sorra megnézte őket. Egyesek egészen feketék voltak, mások kávébarnák vagy kissé sárgabőrűek. A legtöbbnek olyan komikus ruházata volt, és Hannácska hiába hegyezte a fülét, nem értette a nyelvet, amelyen egymás között beszélgettek.
„Idegen a nyelvük” – gondolta Hannácska, „de az Álleluját biztosan értik?”
Ránézett egy hosszú, feketehajú fiatalasszonyra, akinek kissé sötétebb volt a bőre.
„Álleluja!” – mondta neki mosolyogva, és válaszra várva megállt előtte. A fiatalasszony szélesen visszamosolygott rá, és csodák-csodája vissza is válaszolt: „Álleluja!”
Hannácska nagyon megörvendett annak, hogy szót értett a szép idegennel.
Amint oldalt pillantott, két férfi ült egy padon, akik élénken gesztikulálva – szintén idegen nyelven – beszélgettek egymással. A férfiaknak göndör hajuk volt, és hosszú fehér ruhát viseltek.
„Álleluja!” – szólította meg őket is vidáman Hannácska.
A férfiak erre abbahagyták a beszélgetést, és elkezdtek szélesen mosolyogni. Odabólintottak neki és azt mondták: „Álleluja!”
Hannácska sugárzott.
„Ha álleluját mondok nekik,” – gondolta, „akkor megértenek engem. Olyan ez, mint egy varázsszó!”
„Álleluja, Álleluja!” – mondta oda mindenkinek, aki csak útjába futott. Majd maga is végiglibbent a nagy várótermen, és rámosolyogta a varázsszót minden útjába esőre.
„Pszt, Hannácska!” – figyelmeztette mosolyogva az anyukája.
Az embereket azonban egyáltalán nem zavarta. Sőt, sokan Hannácska után fordultak, rámosolyogtak, integettek neki, legugoltak hozzá, megsimogatták kis buksiját, vagy visszakiáltottak neki siettükben is: „Álleluja!”
Egy termetes férfi nagy körszakállal és huncutul moslygó gyermekszemmel elkezdte énekelni: „Álleluja, Álleluja!”
„Ugyanaz a melódia, amit anyuka énekelt otthon.” – ismerte fel Hannácska, és csak nevetett, nevetett csilingelő hangján.
A körszakállas bácsi, akinek olyan csodálatos hangja van, hogy olyat Hannácska még nem is hallott, abbahagyta az éneklést, zsebébe nyúlt, és egy nagy darab csokoládét nyújtott át neki. Hannácska az anyjára nézett, az mosolyogva intette, hogy szabad, ő pedig boldogan vette el a csokit.
Egyik ámulatból a másikba esik. „Milyen barátságosak az emberek, ha ezt a szót hallják.” – gondolta. „Igaza van anyukának, ezek mind Jézust akarják dicsérni, Neki akarnak hálát adni, Vele akarnak örvendeni, csak nincs idejük, mert sietnek… De ha valaki kimondja nekik ezt a varázsszót vagy elénekli nekik, akkor ők is válaszolnak…”
Mire ide jutott gondolataiban, megérkeztek a vendégek: Terike néni és Jocó bácsi.
Amint a kis csapat a csomagokkal a kijárat felé igyekezett, egy hosszúhajú, sötétbőrű fiatalasszony odaintett nekik és azt kiáltotta: „Álleluja”.
„Neked integet.” – szólt az apuka Hannának.
„Álleluja!” – kiáltott vissza Hannácska, egyik lábáról a másikra ugrálgatva.
„Igy köszönnek nálatok egymásnak az emberek?” – kérdezte Jocó bácsi az apukától.
„Nem. Csak Hannácska köszön így az embereknek” – válaszolt az anyuka. „Igazán szép köszöntés. Sokkal szebb, mint a „Guten Tag”, vagy az „Auf Wiedersehen”.
„Majd én megtanítom őket.” – mondta Hannácska, majd kilibbent a lengőajtón…

S Z E N T M I S É I N K

Balingen március 05 szombat 17.00 óra
Munderkingen március 06 vasárnap 09.00 óra
Schwäbisch Gmünd március 06 vasárnap 09.30 óra
Stuttgart március 06 vasárnap 15.00 óra
Friedrichshafen-Berg március 12 szombat 17.00 óra
Weingarten március 13 vasárnap 10.00 óra
Stuttgart március 13 vasárnap 15.00 óra !!!
Ulm március 13 vasárnap 15.00 óra
Ludwigsburg március 20 vasárnap 09.30 óra
Stuttgart március 20 vasárnap 12.00 óra
Stuttgart március 24 Nagycsütörtök 19.00 óra
Weingarten március 24 Nagycsütörtök 19.00 óra
Weingarten március 25 Nagypéntek 15.00 óra
Stuttgart március 25 Nagypéntek 18.00 óra
Stuttgart március 26 Nagyszombat 20.00 óra
Weingarten március 26 Nagyszombat 20.00 óra
Biberach március 27 Húsvét 08.45 óra
Böblingen március 27 Húsvét 09.00 óra
Weingarten március 27 Húsvét 10.00 óra
Stuttgart március 27 Húsvét 12.00 óra
Ulm március 27 Húsvét 15.00 óra
Heilbronn március 27 Húsvét 15.30 óra
Stuttgart március 28 Húsvéthétfő 10.30 óra

KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK

Stuttgartban péntekenként 17.45 órakor keresztút, majd szentmise, keretében pedig beszélgetés a katekizmusról. Az érdeklődőket március 4-én és 18-án várjuk. A Szent Erzsébet Barátságklub tagjai ugyancsak ezeken a napokon találkoznak, 15.30 órakor, a Közösségi Teremben. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség és a Tagság!
*
Ulmban csütörtökönként, azaz március 3-án, 10-én és 17-én 17.30 órától, Weingartenben pedig péntekenként, azaz március 4-én, 11-én és 18-án 18.00 órától szentmise, utána mindkét helyen Beszélgetések a Bibliáról. Mindenkit szeretettel vár Tibor atya!
*
Március 13-án, vasárnap tartjuk Nemzeti Ünnepünket. Az ökumenikus istentisztelet 15.00 órakor lesz a Bad Cannstatt-i Luther-templomban. Utána ünnepi műsor. Mindenkit szeretettel várunk!
*
Március 5-6-án, Balingenben, Munderkingenben, Schwäbisch-Gmündben, 12-13-án Friedrichshafenben, Stuttgartban, Weingartenben és Ulmban a betegek szentségét fogjuk kiszolgálni. Kérjük, hozzátok el idős és beteg hozzátartozóitokat a szentmisére!
*
Március 18-án, pénteken, 19.00 órától Stuttgartban. Téma: Tóbiás Könyve. Előadó: Imre atya.
*
Sportklubunk márciusban csak egyszer, éspedig 11-én asztaliteniszre és kórusra hívja a stuttgarti és Stuttgart-környéki tagokat és sportbarátokat!
Kellemes és kegyelemteljes Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Hívünknek!

Share

Ajánlott bejegyzések