Advent 2. vasárnapjára

szerkesztő

2019. december 8.

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

 

Az emberiség örök problémája az irigység, a versengés, a gyűlölködés, a békétlenség és a háború. Örök vágy is él az ember lelke mélyén, békét kíván. Ehhez azonban az embernek újra és újra le kell mondania önzéséről, meg kell térnie.

OLVASMÁNY                                                     Iz 1, 1–10

Várjuk a Megváltót, akin az Úr lelke nyugszik, s ezért ő hoz bölcsességet, értelmet, jótanácsot, erőt, igazi tudást, és ő győz a gonoszság felett.

VÁLASZOS ZSOLTÁR              71, 2. 7–8. 3–4a. 12–13. 17

Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék,*

             és teljes béke legyen a világ végéig.

SZENTLECKE                                                 Róm 15, 4–9

Isten teljesítette ígéretét. Fiát küldte hozzánk. Teljesítjük-e mi keresztségi ígéretünket? Irgalmas volt az Úr mindenkihez. Irgalmasak vagyunk-e vele együtt? Szeretetet hozott. Szeretetben élünk-e?

ALLELUJA                                                                   Lk 3, 4. 6

Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten.

EVANGÉLIUM                                                  Mt 3, 1–12

A szokatlanul szigorú Keresztelő János komoly megtérésre figyelmezteti az embereket, s arra, hogy ennek az ideje elérkezett. Itt a „mennyek országa”! Bűnbánatot hirdet, s jelzi azt is, hogy Jézus ezért jön, hogy a bűntől megtisztítsa a világot.

RÖVID FOHÁSZOK

Tisztítsd meg, Urunk, szívünket a bűnbánatban, hogy bizakodva várhassuk találkozásunkat Jézus Krisztussal! * Add, hogy a hívek Karácsonyra készülve kegyelmed segítségével megújítsák életüket! * Segítsd a népek vezetőit, hogy eredményesen szolgálják a békét és az egyetértést az egész világon!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus azért jött, hogy tüzet hozzon a földre, hogy lelket öntsön belénk az Isten lelkéből, tüzet az Isten szívéből. Új emberré kell lennünk, s új szívvel dicsérnünk őt és hálát adnunk neki.

ADVENTI IMÁDSÁG   

Kihez kiálthatnék, én Istenem, kihez fordulhatnék segítségért, ha nem tehozzád? Egyedül csak Isten tudja teljesíteni reményeimet. Mert magát az Istent keresem, utánad vágyódom, Istenem! Hozzád fordulok hát, hogy elérhesselek. Te teremtetted lelkemet, egyedül csak te ismered, s te tudod újjáteremteni is! Te saját képedre alkottál engem, egyedül csak te tudsz átalakítani annak képére és hasonlatosságára, aki Jézus Krisztus, Megváltóm, tükörképed, isteni lényed Jele és Igéje!

Blaise Pascal Alföldi A. Béla ford.

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

December 9.

E napon azt ünnepeljük, hogy Isten a Boldogságos Szűz Máriát, Fiának édesanyját eleve megóvta az áteredő bűntől. Máriában újból megjelent a földön a bűntelen ember, akiben Istennek kedve tellett. Az ősi keresztény hagyományt IX. Piusz pápa 1854. december 8-án dogmaként hirdette ki, s maga Szűz Mária a lourdes-i megjelenésével megerősítette. A keresztvíz által mi is megszabadultunk az eredeti bűntől és Isten gyermekeivé lettünk. Mégis be kell vallanunk, hogy mindig újra vétkezünk.

Szent Kalkuttai Teréz anyával imádkozzuk: „Mária, Jézus anyja, légy mindnyájunknak édesanyja, hogy mi is tiszta szívűek legyünk, miként te voltál; hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted őt; hogy a legszegényebbek szolgálatára legyünk, ahogy te tetted, hiszen mindnyájan Isten szegényei vagyunk.”

 

A GUADALUPEI

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

December 12.

  1. december 9-én a Tepeyac-dombon, amely Mexikóváros közelében, a jelenlegi Mexikó állam területén van, Szűz Mária megjelent egy egyszerű indiánnak, Juan Diego Cuauhtlatoatzin-nak, és egy templom építését kérte, hogy ott anyai jóságát megmutathassa. Juan Diego köpenyén, amelyben a Szűzanyától küldött virágokat vitte a püspöknek, csodálatos módon megmaradt a Szűzanya képe. Ezt a keresztények azóta is nagy áhítattal tisztelik. Isten Szent Szülője és az Egyház anyja ezen a tiszta hitű férfiún keresztül minden népet hív Krisztus szeretetére. II. János Pál pápa a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária ünnepét 2002-ben az egész Egyház számára megülni elrendelte.

 

SZENT LÚCIA

December 13-án ünnepeljük Szent Lúcia szűz, vértanú napját. A legnépszerűbb római női szentek egyike. Neve a mise kánonjában is szerepel. Valószínűleg a Diocletianus-féle üldözésben halt vértanúhalált Szicíliában.

 

AZ IDŐ ÉRTÉKE

Az idő drága kincs. Egy szempillantás alatt megtalálhatjuk az Istent, de el is veszíthetjük. Rátalálhatunk a helyes útra, de el is tévedhetünk. Éppen ezért kell megbecsülni az életet, az időt. A lepergett időt már nem hozhatjuk vissza, de mulasztásainkat jóvátehetjük. A jövő még nincs birtokunkban. A jelent kell megszentelnünk imával, jócselekedetekkel. Időnk legyen Istené!

Hofbauer Szent Kelemen nyomán

 

KÖZEL AZ ÚR MINDENKIHEZ, AKI HOZZÁ KIÁLT; MINDENKIHEZ, AKI TISZTA SZÍVBŐL HÍVJA…

Zsolt 145, 18

 

Share

Ajánlott bejegyzések