Húsvéthétfői szentmise Weingartenből

Húsvéthétfőn ismételten Weingartenből közvetítjük a szentmisét.

Egy legenda szerint mikor Jézus a keresztfán függött, előtte egy asszony egy nagy kosár tojással állt meg imádkozni, és Jézus vére rácseppent a tojásokra. Ezért szokás a húsvéti tojást pirosra festeni. A vallásos magyarázaton túl a piros szín nemcsak a vért, az életet, hanem a szerelmet is jelképezi.

Másik hagyomány szerint az asszonyok voltak a Krisztus feltámadásának első hírvivői. Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le az asszonyokat.

Keresztény hagyomány, hogy az Emmausz-járás. Az emmauszi tanítványokról szól a mai evangélium, s ehhez kapcsolódik az elmélkedés is.

E: Most ünnepi szívvel köszöntsük a Föltámadott édesanyját, a Mennynek királynéját!

  1. Mennynek királyné asszonya,

Örülj, szép Szűz, Alleluja!

Mert, kit méhedben hordozni

Méltó voltál, Alleluja!

  1. Amint megmondotta vala,

Föltámadott, Alleluja!

Imádd Istent, hogy lemossa

Bűneinket, Alleluja!

E: Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!

M: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!

E: Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.

M: Ámen.

 

Utána pedig, szintén a nap folyamán, öntözzétek meg családotok nőtagjait annak emlékére, hogy – a legenda szerint – elődeik, Jézus női tanítványai, bátran hirdették az Ő feltámadását annak ellenére, hogy a katonák vízzel leöntve őket arra akarták kényszeríteni, hogy haza menjenek, és ezt ne tegyék…

Megosztás