Barátom


2017. máj.
15

2 0 1 7   M Á J U S   “Ezért mond hát téged boldognak minden nemzedék, mert te vagy az, aki minden nemzedék számára világra szülted az életet és a dicsőséget. Benned találnak mindörökre az angyalok örömöt, az igazak kegyelmet, a bűnösök pedig megbocsátást. Joggal tekint rád az egész teremtés, mert benned, általad és belőled újított meg a Mindenható jóságos keze mindent, amit megteremtett.” (Részlet Clairvaux-i Szent Bernát apát beszédéből) Májusi litániák A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának. A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia......

Részletek


2017. ápr.
11

  Barátom A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztő: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: a Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-236 91 90, Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www. stuttgarti-katolikusok.de Facebook: Stuttgarti.Katolikusok Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80 600 100 700 002 190 704,  BIC: PBNKDEFF 2 0 1 7   Á P R  I  L I S   “A húsvét a vallás ünnepe. A vallás ad híveinek megnyugvást, hitet, föltámadást és mennybéli üdvösséget, nagypéntek pedig adja a keresztrefeszítés igazságát… Óh, boldogok......

Részletek


2017. febr.
07

  2 0 1 7   F E B R U Á R     „Minden ember annyit ér csak, mire becsüli magát! Ne add magad egy virágért, S többet érsz, mint a világ!” (Arany János)     Álarccal és anélkül…   Alig ismertelek meg a sok maskarás között a szombati farsangi bálon. Meg is kérdeztem, miért épp ilyen maszkot választottál?   Azt válaszoltad: Azért, hogy ne ismerjenek meg! Azért, hogy kérdezzék, ki rejtőzik vajon e maszk mögött?   Miközben magyaráztad, láttam, szemeddel fürkészed, hogy mit szólok  ehhez én, a lelkek ismerője? Vajon......

Részletek


2017. jan.
02

2 0 1 7   J A N U Á R „Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen Karácsony!“ Szilágyi Domokos (1938-1976)  Babits Mihály: Csillag után Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok… Körülöttem fájás-félés ködhálója kavarog. Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot s megpillantok odakint egy igéretes csillagot. Ó ha most mindent itthagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán! Gépkocsin, vagy teveháton – olyan mindegy, hogy hogyan! Aranyat, tömjént és mirrhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék száz országon át, míg utamat......

Részletek


2016. dec.
02
2016 decembere

B A R Á T O M A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztő: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: a Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-236 91 90, Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www. stuttgarti-katolikusok.de Facebook: Stuttgarti.Katolikusok vagy: Szent Gellért Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80 600 100 700 002 190 704,  BIC: PBNKDEFF 2 0 1 6   D E C E M B E R „Tudod, Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem......

Részletek


2016. okt.
29

B a r á t o m A  Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704,  BIC: PBNKDEFF   2 0 1 6   N  O V E M B E R     HALOTTAK NAPJA Ismét kopogtat a november. A természet ledobja díszeit, az i-dő szomorkásabbá válik. Körülöttünk minden az elmúlásról beszél. Ilyenkor mi is fogékonyabbak vagyunk az élet nagy kérdései iránt. Miért születtünk?......

Részletek


2016. júl.
05
Barátom: 2016 július - szeptember

B a r á t o m A  Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704,  BIC: PBNKDEFF 2 0 1 6   JÚLIUS – SZEPTEMBER   Szent Gellért püspök és vértanú (980 körül – 1046. szeptember 24.)   Budapesten, az Erzsébet-híddal szemben áll Jankovics Gyula gyönyörű alkotása, az első magyar vértanúnak, Szent Gellértnek hatalmas bronzszobra. A szobor magasra emelt jobbjában a szent keresztet tartja......

Részletek


2016. máj.
02

      BARÁTOM A  Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704,  BIC: PBNKDEFF   2  0  1  6     M  Á   J   U   S     “Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.” (1 Péter 4,10)   Pünkösd ünnepén három fontos eseményre emlékezünk mi, keresztények: ekkor jött el a Szentlélek mint......

Részletek


2016. márc.
09
Barátom - 2016 március

B a r á t o m A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704, BIC: PBNKDEFF 2 0 1 6 M Á R C I U S Hannácska állelujája… Hannácska anyukája rendszeresen énekelt a kórusban. Néhanapján otthon is gyakorolt. Ilyenkor Hannácska áhítatosan hallgatta. Noha nem értette a szavakat, mégis szerette hallgatni, ha az anyja énekel. Mint most is. Egy szót......

Részletek