Brune Györgyi Marietta: Szijjártó Péter miniszter úr stuttgarti látogatása

Brune Györgyi Marietta: Szijjártó Péter miniszter úr stuttgarti látogatása
szerkesztő

Szijjártó Péter miniszter úr stuttgarti látogatása

Nagy örömünkre szolgált, amint tudomásunkra jutott, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter úr stuttgarti útja során saját kérésére a stuttgarti magyar katolikus egyházközözség körében is látogatást tesz. Noha érkezése munkanapra esett, előkészületeiben közössegünk számos tagja készségesen segédkezett.

Imre Atya es Tibor Atya a templom előtti téren fogadták Szijjártó Péter miniszter urat és delegációját, majd bekísérték őket a templomba.

Imre Atya köszöntőjét Mindszenty József bíboros hercegprímás 1974-ben tett stuttgarti látogatásnak felidézésével kezdte. Azzal a júniusi nappal, amelyen Leiprecht püspök fogadta a bíboros urat. Magyar testvéreivel is találkozott ott, a templomban és az anyanyelv szeretetére valamint a nemzethez való töretlen ragaszkodásra szólította fel őket. Éppen 45 év telt el a látogatás óta. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a külügyminiszter urat Imre atya bevezetőjében.  Csakúgy, mint akkor, erre  a látogatásra is egy közösségként gyűlt össze katolikus, protestáns, valamint az is, aki semmiféle felekezetnek nem tagja.

Imre Atya ezt követően bemutatta a Magyar Katolikus Misszió/Egyházközség történetét, annak alakulásától, a második világháború végétől napjainkig. A Misszió történetét bemutató kiállítás, ebből az alkalomból felkerült újra a Bruder Klaus templom falára.

Imre atya említést tett a Misszióból kiteljesedett mintegy 11 kör es klub munkájáról, melynek eredményeként tagjaik a szentmiséken túl is aktívan segítik egymást és a misszió munkáját egyaránt. Elismeréssel és hálával emlékezett meg a Württembergi Protestáns Gyülekezet, a Stuttgarti Magyar Főkonzulátus, a Balassi Intézet és a stuttgarti magyar katolikusok közötti kölcsönös jó viszonyról.

Ezt követte a Mindszenty szobor megkoszorúzása és az az örömteli hír, hogy az 1985-ben készült szobor felújításában a Külügyminisztérium segítő kezet nyújt.

Mindezek után egy rövid személyes beszélgetés vette kezdetét, melyen a delegáció tagjai és két katolikus lelkipásztorunk vett részt. Mialatt az összesereglett hívek helyet foglaltak a közösségi házban, miniszter úr is megérkezett kíséretével és az atyákkal. Beszéde mindennemű hétköznapi politikai felhangot nélkülözve személyes hangvételben szólt a Stuttgarti hívekhez, melyben megerősítette a magyar kormány segítő szándékát a határon túli keresztény közösségek irányába. Látogatásának célját kiemelve megtudhattuk, hogy a kétoldalú gazdasági érdekeken túlmutatva a baden-württembergi diaszpóra magyarság iránt érzett elkötelezettség adott alkalmat erre a pénteki találkozásra.

A rövid, mintegy egyórás látogatást követően külügyminiszter úr folytatta stuttgarti útját.

Köszönet neki, hogy eljött közénk, és köszönet mindazoknak, akik itt tartózkodását bármilyen formában is feledhetetlenné tették!

Stuttgart, 2019. március 5.

Brune Györgyi Marietta

 

Share

Ajánlott bejegyzések