Július 5 és 19 között

Július 5 és 19 között
szerkesztő

Programelőzetes

A jelenlegi egyházi rendelkezések értelmében a szentmise utáni ágápé valamint egyéb rendezvények elmaradnak! Csak a szentmiséket tarthatjuk meg! Ne feledjétek: minden szentmisére BE KELL JELENTKEZNETEK az Egyházközség Irodáján!

*

Július 5-én, évközi 14. vasárnap,

Stuttgartban 12.00 órakor szentmise.

*

Július 8-án, szerdán,

Stuttgartban 10.15 órakor német-magyar nyelvű szentmise.

*

Július 10-én, pénteken,

Stuttgartban 18.00 órakor Jézus Vére ájtatosság, majd szentmise, keretében Pénteki Egyetem, azaz: Beszélgetések a katekizmusról. Téma: A házasság.

*

Július 17-én, pénteken,

Stuttgartban 18.00 órakor Jézus Vére ájtatosság, majd szentmise, keretében Pénteki Egyetem, azaz: Beszélgetések a katekizmusról. 19.00 órától kiállítás-megnyitó Kaiser Ottó képeiből: „Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!” (Zsolt 84,2) címmel.

*

Július 19-én, évközi 16. vasárnap,

Stuttgartban 10.00 órakor szentmise.

Stuttgartban 12.00 órakor szentmise.

*

Minden helyen mindenkit szeretettel vár a közösség, Imre atya és Tibor atya!

 

„Ha csak annyit imádkoznánk, mint amennyit aggodalmaskodunk, sokkal kevesebb dolog miatt főne a fejünk.” (Ismeretlen)

 

Szép nyarat, jó szabadságot, tartalmas beszélgetéseket és örömteli találkozásokat kívánunk minden Kedves Hívünknek!

 *

Kedves Híveimtől és Barátaimtól pedig ezzel a verssel búcsúzom:

 

Sík Sándor: Egy rózsacsokorra

Ne hozzatok nekem virágokat,
Hervadtukon majd a szívem szakad.

Szép szavakat se mondjatok nekem,
Az igazságot jobban szeretem.

Köszöntéssel ne kényeztessetek:
Az ember fia tesz, amit tehet.

De ha lelkem a papírra teszem,
A kéz, amely ír, nem az én kezem.

Mit adjatok hát, ha adni kívántok?
Egy kézszorítást meg egy Miatyánkot.

 

Share

Ajánlott bejegyzések