Anyák napja Weingartenben

Anyák napja Weingartenben
szerkesztő

Anyák napja 2016. május 8. – Weingarten

Mit jelent a májusi hónap számodra, számomra, mivel tudom ezt a gyönyörű hónapot összefüggésbe hozni?

Talán gondolunk a természet föléledésére a hosszú téli napokat, hónapokat követően, avagy gondolunk a gyönyörű szép virágokra, amelyek csodálatos színeikkel olykor elbűvölik emberi pillantásainkat.

Gondolunk továbbá a Szűz Anyára, akit nevezhetünk a legszebb tövis nélküli rózsának. Ő, aki életet adott Jézusnak, Szent Fiának, aki meghalt értünk, hogy halálával legyőzze a bűnt, a mi emberi gyarlóságainkat, és ezen keresztül megváltson minket.

Továbbá emlékezünk e gyönyörű hónapban az édesanyákra,  édesanyánkra, aki életet adott nekünk, testével védett, oltalmazott, táplált bennünket.

Ezen gyönyörű szép ünnepet, Anyák napját, ünnepeltük a mai szentmisében is, május 8-án Weingartenben a mi közösségünkben.

Mélyen elgondolkodtató, gyönyörű gondolatokat adott át nekünk Tibor atya a prédikációjában, elmélkedésében, hogy mit is kell jelentsen számunkra, minden egyes jelenlévő számára az édesanya, akitől kezdettől fogva védelemeben, testi- és lelki táplálékban, vigasztalásban volt és van részünk. Ezért szeretnünk, tisztelnünk,  védenünk kell.Gyermeki kötelesség, szerény hála a sok kapott jóért.

Egy másik, e napot kiemelő nagyon szép esemény volt a mai napon, Kornélia (Nelli) megkeresztelése, valamint bérmálása, aki felnőttként és édesanyaként nyerte el a mai napon családja és az egész közösség körében ezeket a szentségeket.

Ő, akinek nem hagyományosan, kisgyermekként adatott lehetősége e szentségek fölvételére, most, felnőttként és édesanyaként járulhatott az első szent áldozáshoz.

Talán a Gondviselés is így akarta hogy, aki két gyermeknek adott életet, ezen a szép napon, az Édesanyák napján, a Szűz Anya hónapjában nyerje el ezeket a számunkra, keresztények számára, szép és fontos szentségeket.

Ezen úton szívből kívánom Nellinek hogy a kereszténység mélyen gyökerezzen meg szívében és a Szűz Anya védő palástja alatt mindig lelki békére és oltalomra találjon.

A szentmisének egy gyönyörű befejező szakaszt adott a gyermekeknek, leendő ministránsoknak, valamint a pillanatnyilag aktív ministránsoknak az édesanyákat egy-egy verssel való köszöntése.

Ezt követően a szentmise befejeztével, minden édesanyának a már évek óta hagyományos piros rózsa lett átnyújtva jelképként, mint ahogyan a szentmise végeztével egyik legátus szavait idézve, „a rózsa tövisei jelzik azt, hogy sajnos édesanyánkat néha megbántjuk, a piros szín pedig Jézus vérét jelképezze, ami megváltásként mi értünk, bűnös emberekért lett a keresztfán kiontva”.

Az a szent vér aminek egy parányi részét itt védünk és őrzünk több mint 950 éve a Weingarten-i Bazilikában és minden évben, Urunk mennybemenetele utáni pénteken, a világ legnagyobb lovas felvonulása kíséretében visznek keresztül a városon.

Szentmisénket kellemes baráti körben folytattuk a Bad Waldsse -i Tannenbühl grillező helyen, beszélgetésekkel, valamint további ismerkedésekkel.

A délutáni eső, csak egy kicsit megzavarta, ám de nem riasztotta el közösségünket és kitartásunkat. Együtt voltunk egészen 18.00 óráig.

A legközelebbi találkozónk június 12-én lesz.  Az előbb említett helyen újból lehetőségünk lesz a szentmise után találkozni. Kívánok mindnyájatoknak áldásos, szép Pünkösdi ünnepet. Mindazoknak akik a vakációban elutaznak, kellemes szabadságot, szerencsés utat a Szűz Anya vezérletével, hogy egészségben és élményekkel telve ékezzetek vissza.

Addig is maradok baráti szeretettel,

Elmar Nabholz (Eli) Weingartenből

Fogadjátok szeretettel a képeket: 

 

 

Share