Barátom – 2018 február

szerkesztő

Barátom

A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja

Szerkesztő: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: a Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-236 91 90, Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www. stuttgarti-katolikusok.de Facebook: Stuttgarti.Katolikusok vagy: Szent Gellért Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80 600 100 700 002 190 704,  BIC: PBNKDEFF

 

„Életünk nem egyéb, mint apró kis megtérések sorozata…” P. Thomas Merton (1915-1968)

Jótettedért ne várj elismerést!

Egyik napon véget ért Jámbor Bendegúz plébános élete. Jámbor plébános tehát megérkezik a mennyország kapujához és illedelmesen csenget. Szent Péter előveszi mindentudó könyvét és gondterhelten ráncolja a homlokát: – „Kedves fiam, nagyon kevés jámborságot fedezek itt fel az életedben!” A plébános elsápadt: – „Az nem lehet” – kiált fel rémülten. – „Egész életemben igyekeztem mintaszerű pap lenni!” „Igen, igen” – válaszolt Szent Péter. „De ez is volt a hivatásod!” – „Minden nap lelkiismeretesen imádkoztam a zsolozsmát,” – szólt közbe a plébános, – „és csak nagy ritkán mulasztottam el.” – „Kedves fiam, a breviáriumot a püspöknek fogadtad, az a Te lelki kötelességed volt.” Jámbor plébános nem adta fel: – „Hány lelki beszélgetést folytattam papi éveim alatt. Hány hittanórát tartottam. Mennyit vesződtem az irodán az adminisztrációval. És mindez itt, a mennyben semmit nem számít?” Péter azonban hajthatatlan maradt: – „Mindezért rendes fizetést kaptál, vagy nem?” Jámbor plébános egyre csendesebb lett. – „Kérlek, Péter, annyi és annyi emberen segítettem szocio-karitatív projektek keretében: kéregetőknek, külföldre szakadt, de lecsúszott hazámfiainak, szükséget szenvedő embereknek itt és a határokon túl…” – „Hála Istennek volt miből, hisz híveid – ha szűkön is, de – adakoztak, egyéb bevételi forrása is volt az egyházközségednek, kötelességed volt ezeken az embereken abból a kevésből is segíteni.” – válaszolta Szent Péter. – „Irgalom!” – kiáltott fel Jámbor plébános, – „igénytelen és egyszerű életet éltem, alig voltam szabadságon…” – „Imponálni akartál másnak a szerénységeddel? El kellett volna menned szabadságra, mert akkor legalább kevésbé lettél volna ideges.” – mondta konokul Péter. – „Nagyböjtben lemondtam a kávéról és az italról, híveimet is erre buzdítottam, s ők értékelték önmérsékletemet…” – jutott eszébe végső kétségbeesésében a plébánosnak. Mire Péter szelíd mosollyal csak ennyit mondott: – „Akkor meg is kaptad a jutalmadat. Egyébként ez áll a hamvazószerdai evangéliumban is. Emlékszel? Gyakran pré-dikáltál róla…”

A történetet tovább lehetne fonogatni. El lehetne mondani, hogy Péter végül mégis csak talált a plébános életében annyi érdemet, hogy miatta bebocsátotta a mennyek országába. Hagyjuk azonban őt ott a menny kapujában, és összpontosítsunk arra a három dologra, ami nagyböjtben refrénként egyre-másra visszatér: böjt, ima és jócselekedet.

Böjtölni azt jelenti, hogy csökkentem az ételadagot, edzem a testet és a lelket és ezzel nyitottá válok az élet, a szükséget szenvedő felebarát és Isten számára.

Jót cselekedni azt jelenti, hogy megosztom időmet, tehetségemet azokkal, akiknek a környezetemben szüksége van rám. Ugyanakkor anyagilag is segítek mást egy egyházközségi szocio-karitatív projekt keretében.

Az ima azt jelenti, hogy ezalatt a 40 nap alatt többször fordulok Istenhez kéréseimmel és különösen hálámmal. A szentmise alatt tudatosabban odafigyelek Isten szavaira, hogy a csend pillanatiban – otthon vagy beszélgetéseim közben – lelkemhez férhessenek.

Ennyi lenne a nagyböjt lényege? Ez számítana valaminek odafönn? Nem egészen! Jézus Urunk ugyanis nem szereti a külsőségeket. Egy lépéssel tovább megy. Azt akarja, hogy szívünkkel böjtöljünk, alamizsnálkodjunk és imádkozzunk. Azaz: tegyük mindezt köszönetvárás nélkül!

Mert gyakran „áldozunk” pénzt, időt, törődést másra, és  ellenszolgáltatatást várunk érte. Természetesen nem fejezzük szavakkal, de ha miattuk elmarad a dicséret vagy a fizettség, akkor csalódottak, sértődöttek és mérgesek vagyunk, alkalom és temperamentum szerint. „Kéz kezet mos!” – ismételgetjük. Jézus azonban azt mondja: „Ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb.” (Mt 6,3) Magyarul: Ha jót teszel, szíved ne sandítson embertársaid elismerő szavára vagy gesztusára. A jót azért kell tenned, mert a jót tenni szép, helyes és jó! Lehet, hogy jót kapsz majd érte viszonzásul, de az is lehet, hogy ez elmarad. Jónak lenni önmagában is értékes!

Legyen irányadó számodra az, amit régebb szoktak volt mondogatni odahaza szüleid és nagyszüleid: „Isten fizesse meg!” Aki neked ezt őszinte szívvel mondja, az azt akarja mondani: „Nem szükséges az én ellenszolgáltatásomra várni. De bízhatsz abban, hogy Isten látta nagylelkű segítségedet és a maga módján meg fog érte jutalmazni téged.”

A nagyböjti időszak azt szeretné elérni benned, hogy ha jót tettél, böjtöltél vagy imádkoztál csak egy egyszerű „Isten fizessé”-t várj érte. Semmi többet! Ha ez az önzetlen jót tevés sikerül, akkor azzal csak nyer a házastársad, a családod, az egyházközséged – és Te magad. Talán még Szent Péter is bebocsát majd a mennyek országában, s közben huncutul rád kacsint.

Ezt kívánja teljes szívéből minden Hívének és Olvasójának,

Imre atya

S Z E N T M I S É I N K

Balingen                       február 03 szombat       17.00 óra !!!

Munderkingen              február 04 vasárnap     09.00 óra

Schwäbisch Gmünd      február 04 vasárnap     09.30 óra

Stuttgart                       február 04 vasárnap     15.00 óra !!!

Friedrichshafen-Berg    február 10 szombat       17.00 óra

Weingarten                  február 11 vasárnap     10.00 óra

Ulm                             február 11 vasárnap     15.00 óra

Ludwigsburg                 február 18 vasárnap     09.30 óra

Stuttgart                       február 18 vasárnap     12.00 óra !!!

Heidenheim                  február 24 szombat       15.30 óra

Biberach                      február 25 vasárnap     08.45 óra

Böblingen                     február 25 vasárnap     09.30 óra

Ulm                             február 25 vasárnap     12.00 óra

Eislingen                      február 25 vasárnap     15.00 óra

Heilbronn                     február 25 vasárnap     15.30 óra

 

KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK

Stuttgartban péntekenként 17.45 órakor rózsafüzér-ájtatosság, majd szentmise, keretében beszélgetés a katekizmusról. Az érdeklődőket február 2-án, 9-én, 16-án és 23-án várjuk. A Barátságklub tagjai is ugyanezeken a napokon találkoznak, 16.00 órakor, a Közösségi Teremben. Mindenkit szeretettel várnak!

*

Ulmban csütörtökönként, azaz február 1-jén, 8-án, 15-én és 22-én 17.30 órától, Weingartenben pedig péntekenként, azaz február 2-án 18.00 órától (elsőpéntek!), 9-én, 16-án és 23-án  18.00 órától szentmise, utána Beszélgetések a Bibliáról.

*

Stuttgartban február 2-án 19.00 órakor Imakör. Február 9-én és 23-án Sportklub és Kórus. Február 16-án, 19.00 órakor pedig Bibliakör.  

*

Február 3-án Boldog Magyar Pál ünnepe, Balingeni búcsú. Kérjük a környékbeli Híveinket is, hogy azon a szombaton Balingenbe jöjjenek szentmisére, így erősítve ottani közösségünket!

*

Február 4-én Stuttgartban a 15.00 órakor kezdődő szentmise keretében gyertyaszentelés és balázsáldás. A szentmise után farsangi mulatság a Bruder Klaus közösségi házban. Egy kis előadás keretében búcsút veszünk a „világi élettől”, és előkészülünk a röviddel azután kezdődő nagyböjtre!

*

Február 14-én Hamvazószerda. A nagyböjt kezdete. Szigorú böjti nap. Minden felnőttnek háromszor szabad ennie és egyszer szabad jóllaknia. De. 10.15 órakor német nyelvű szentmise a Bruder Klaus templomban.

A nagyböjt jellemzője a bűnbánat illetve annak eszközei: ima, szentírásolvasás, böjt, jócselekedetek és szentgyónás. Így akarunk Krisztus szenvedésére emlékezni és az Ő halálból való feltámadására előkészülni, majd Húsvét napján örvendezni! Kötelező böjti napok: a nagyböjt péntekjei. Szigorú böjti napok:  Hamvazószerda és Nagypéntek. Használjuk ki okosan ezt a szent időszakot lelkünk javára!

*

Február 18-án, Stuttgartban, a 12.00 órakor kezdődő szentmisénk keretében Brune Györgyi Marietta világi lelkipásztori kisegítő, Brune Markus áldoztató, Darányi Ildikó, Gál Zsófia és Tóth Márta lektorok beavatási szertartása lesz. Legyen ez egyúttal bátorító azok számára, akik egyházközségünkben valamilyen tisztséget szeretnének vállalni, de még nem gyüjtöttek össze annyi bátorságot magukban!

*

Nevess velünk –  A Stuttgarti Magyar Jótékonysági Bálon egyik hívünk hívatja a német pincért, hogy fizessen. Azonban nem bírja ki szó nélkül és ezt mondja neki: „Tudja, ettem már jobb vacsorát is.” Mire a német pincér magabiztosan: – „De nem nálunk!”

Share

Ajánlott bejegyzések