Elmélkedések

166
Vak voltam, és most látok - Nagyböjt 4. vasárnapja

Vak voltam, és most látok – Nagyböjt 4. vasárnapja

Martos Balázs atya | 2017. március 25

János evangéliumának 9. fejezetében Jézus meggyógyít egy vakon született embert. Az elbeszélés kérdése azonban nem az, vajon hogyan lehetséges ez a csoda, inkább az, miért történik, és mi lesz a következménye. A tanítványok Istentől megvertnek...

274
Karácsony éjjel: Martos Balázs atya elmélkedése a karácsonyi éjféli misére

Karácsony éjjel: Martos Balázs atya elmélkedése a karácsonyi éjféli misére

Martos Balázs atya | 2016. december 24

Jézus születésének történetét legrészletesebben Lukács evangélista írja le. Ezt a történetet ismerjük valószínűleg mi is a legjobban: József és Mária útját Názáretből Betlehembe, a kisdedet pólyában, jászolban, azután az angyal és a pásztorok találkozását a...

242
Másokért való hatalom - Krisztus Király ünnepére

Másokért való hatalom – Krisztus Király ünnepére

Martos Balázs atya | 2016. november 20

Amikor Jézus Krisztust, a mindenség királyát köszöntjük, keresztre feszítésének történetéről, utolsó óráinak emlékéről olvasunk. A szenvedéstörténet az evangélium legősibb részleteihez tartozik. Megszólal benne az őskeresztény hagyomány, amelyet először Márk evangélista rögzített, azután saját forrásai szerint...

374
Történetek az irgalmasságról - Évközi 15. vasárnap

Történetek az irgalmasságról – Évközi 15. vasárnap

Martos Balázs atya | 2016. július 11

Vasárnapi szakaszunk ismertebb része az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd. Az Isten irgalmasságát igyekszünk hirdetni, és közben még nyilvánvalóbbá válik, hogy ez szinte lehetetlen emberi irgalmasság, cselekvő szeretet nélkül. A szamaritánus irgalmasan cselekszik: hagyja, hogy megérintse...

346
Jóllakik a szív - évközi 11. vasárnap

Jóllakik a szív – évközi 11. vasárnap

Martos Balázs atya | 2016. június 13

Márk és János evangéliumában a betániai vacsorán, Jézus szenvedése előtt néhány nappal olvasunk arról, hogy egy asszony váratlan, szinte megdöbbentő gesztussal, drága olajjal keni meg Jézust, s ezzel előre jelzi halálát és temetését (Mk 14,3-9;...

306
Pünkösd vigíliájára - Szomjazónak enyhülés

Pünkösd vigíliájára – Szomjazónak enyhülés

Martos Balázs atya | 2016. május 16

János evangéliumának 7. fejezetében Jézus nem akar felmenni a sátoros ünnepre, mert halálra keresik. Később titokban mégis felmegy, sőt, nyilvánosan tanítani kezd. A nép tanakodik kilétéről, szívesen hallgatják, bár nem egészen értik, amikor visszatéréséről beszél...

600
J. S. Bach - János passió

J. S. Bach – János passió

2016. március 22

Minden Nagypénteken felhangzik a szenvedéstörténet, azaz a passió, Szent János evangélista tolmácsolásában. Előadja a müncheni Bach Kórus, vezényel: Karl Richter. Fogadjátok szeretettel!

388
Virágvasárnapra

Virágvasárnapra

Martos Balázs atya | 2016. március 21

Az Úr szenvedésének titka – Martos Balázs atya elmélkedése Virágvasárnapra Az Úr szenvedésének vasárnapján, vagyis virágvasárnap, két evangéliumi részletet is hallunk: előbb Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékét, majd a szenvedéstörténetet. A bevonulás, vagyis a körmenet evangéliuma,...

493
Nagyböjt 5. vasárnapjára: Te mit mondasz?

Nagyböjt 5. vasárnapjára: Te mit mondasz?

Martos Balázs atya | 2016. március 12

Martos Balázs atya elmélkedése: János evangéliumának 7-8. fejezetei hosszú vitákat közölnek, amelyekben Jézus személyének titkáról, az Atyaistennel való szoros egységéről vall, mégpedig egyre ellenségesebb közegben. Az éles viták helyszíne a jeruzsálemi templom (vö. Jn 7,14),...

423
Nagyböjt 4. vasárnapjára - Az örömhír forrásainál

Nagyböjt 4. vasárnapjára – Az örömhír forrásainál

2016. március 08

Martos Balázs atya elmélkedése Az irgalmas atyáról vagy tékozló fiúról szóló példabeszédet csak Lukács közli evangéliuma 15. fejezetében. Az egész fejezet három vitabeszédet közöl, amelyekben Jézus a farizeusokkal és írástudókkal száll szembe, akik a hozzá...

384
Nagyböjt 3. vasárnapjára - A megtérés ideje

Nagyböjt 3. vasárnapjára – A megtérés ideje

Martos Balázs atya | 2016. március 01

A megtérés ideje – Martos Balázs atya elmélkedése Nagyböjt 3. vasárnapjára Vasárnapi szakaszunk Lukács szerint Jézus hosszabb beszédének befejezése. Az Úr ugyanis már a 12. fejezet kezdetén „megszámlálhatatlanul nagy tömeg” jelenlétében kezdett tanítani (Lk 12,1)....

378

Próbatétel és kísértés: Nagyböjt 1. vasárnapjára

Martos Balázs atya | 2016. február 16

Az ősegyház hálás szeretettel emlékezett arra, hogy Mestere és Megváltója mindenben hasonlóvá lett hozzá, jól tudta nemcsak azt, hogy mi lakik az emberben, hanem azt is, hogy milyen embernek lenni. A Zsidókhoz írt levél szinte...

712

Elmélkedés adventre

Imre atya | 2015. december 18

Amikor 1990 első hónapjaiban megindult Szatmár vidékéről a kivándorlás, s mi, papok aggódva, fájó szívvel és tehetetlenül  szemléltük, egyik testvérünk azt mondta: „Mindegyik magával visz egy darab fényt innen. Lassan sötétség vesz körül bennünket!” Emlékszem,...

479

Krisztus Király vasárnapja

Kakucs Szilveszter | 2015. november 26

„Nyújts nekik képet arról, hogy ki vagyok”! „Abban az időben: Pilátus megkérdezte Jézustól: “Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt… “Az én országom nem ebből a világból való… “Tehát király vagy?” Jézus így felelt:...

486

Elmélkedés Nemzeti Ünnepre

Imre atya | 2015. november 25

„Roppant kínos ez a történet” – mondta nekem egyszer halálkomolyan az egyik német kolléga. „Miért?” – kérdeztem. „Mert egyáltalán nem egyezik azzal a képpel, amely bennem Jézusról él. Jézus, a jóságos, a szelíd, az irgalmas,...