Elmélkedések

181
Örüljetek velem! - Advent 3. vasárnapja

Örüljetek velem! – Advent 3. vasárnapja

Martos Balázs atya | 2017. december 16

Izajás könyvének 60., 61. és 62. fejezetei összetartoznak. A 60. és a 62. fejezetben, vagyis a kompozíció kezdő és befejező költeményében, Sion szépségéről és gazdagságáról van szó, amelyet újra eltölt az Úr dicsősége, s amelyhez...

148
Az adópénzről - Évközi 29. vasárnap

Az adópénzről – Évközi 29. vasárnap

Martos Balázs atya | 2017. október 20

Máté evangéliumának 21-22. fejezete egy vita története. A jeruzsálemi templomba érkező Jézus példabeszédei Máté szerint egyre világosabb ítéletet fogalmaztak meg a zsidó nép vezetőivel, s talán nagyobb részével szemben is. A fügefa megátkozásának prófétai jele,...

342
A színeváltozás titkai - Urunk színeváltozásának ünnepe

A színeváltozás titkai – Urunk színeváltozásának ünnepe

Martos Balázs atya | 2017. augusztus 05

Urunk színeváltozásának története ragyogóan fényes, ugyanakkor titokzatos és többértelmű. Bibliai értelemben azért, mert egész sor ószövetségi megfeleléssel, előzménnyel állítható párhuzamba. Mindegyik valahogy része a színeváltozás ragyogásának, de egyik sem meríti ki, egyik sem ad egész...

266
Megszívlelni, termést hozni - Évközi 15. vasárnap

Megszívlelni, termést hozni – Évközi 15. vasárnap

Martos Balázs atya | 2017. július 15

Vasárnapi szakaszunkat hosszabb és rövidebb változatban olvashatjuk. A rövidebb változat a magvetőről szóló példabeszédet közli, Máté evangéliuma szerint, a hosszabb folytatja a tanítványok és Jézus párbeszédének, majd a magvetőről szóló példabeszéd magyarázatának leírásával. A szöveg...

107

Ítélet, osztozás, kereszt – Évközi 13. vasárnap

Martos Balázs atya | 2017. július 08

Vasárnapi szakaszunk a Jézus küldötteinek szóló beszéd befejezése. Két mondássorból áll. Az első három mondás a küldetés alapelvét nyomatékosítja: a küldött számára Jézus az első és legfontosabb érték. Jézussal való kapcsolatának minden mást meg kell...

269
Vak voltam, és most látok - Nagyböjt 4. vasárnapja

Vak voltam, és most látok – Nagyböjt 4. vasárnapja

Martos Balázs atya | 2017. március 25

János evangéliumának 9. fejezetében Jézus meggyógyít egy vakon született embert. Az elbeszélés kérdése azonban nem az, vajon hogyan lehetséges ez a csoda, inkább az, miért történik, és mi lesz a következménye. A tanítványok Istentől megvertnek...

433
Karácsony éjjel: Martos Balázs atya elmélkedése a karácsonyi éjféli misére

Karácsony éjjel: Martos Balázs atya elmélkedése a karácsonyi éjféli misére

Martos Balázs atya | 2016. december 24

Jézus születésének történetét legrészletesebben Lukács evangélista írja le. Ezt a történetet ismerjük valószínűleg mi is a legjobban: József és Mária útját Názáretből Betlehembe, a kisdedet pólyában, jászolban, azután az angyal és a pásztorok találkozását a...

385
Másokért való hatalom - Krisztus Király ünnepére

Másokért való hatalom – Krisztus Király ünnepére

Martos Balázs atya | 2016. november 20

Amikor Jézus Krisztust, a mindenség királyát köszöntjük, keresztre feszítésének történetéről, utolsó óráinak emlékéről olvasunk. A szenvedéstörténet az evangélium legősibb részleteihez tartozik. Megszólal benne az őskeresztény hagyomány, amelyet először Márk evangélista rögzített, azután saját forrásai szerint...

513
Történetek az irgalmasságról - Évközi 15. vasárnap

Történetek az irgalmasságról – Évközi 15. vasárnap

Martos Balázs atya | 2016. július 11

Vasárnapi szakaszunk ismertebb része az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd. Az Isten irgalmasságát igyekszünk hirdetni, és közben még nyilvánvalóbbá válik, hogy ez szinte lehetetlen emberi irgalmasság, cselekvő szeretet nélkül. A szamaritánus irgalmasan cselekszik: hagyja, hogy megérintse...

423
Jóllakik a szív - évközi 11. vasárnap

Jóllakik a szív – évközi 11. vasárnap

Martos Balázs atya | 2016. június 13

Márk és János evangéliumában a betániai vacsorán, Jézus szenvedése előtt néhány nappal olvasunk arról, hogy egy asszony váratlan, szinte megdöbbentő gesztussal, drága olajjal keni meg Jézust, s ezzel előre jelzi halálát és temetését (Mk 14,3-9;...

455
Pünkösd vigíliájára - Szomjazónak enyhülés

Pünkösd vigíliájára – Szomjazónak enyhülés

Martos Balázs atya | 2016. május 16

János evangéliumának 7. fejezetében Jézus nem akar felmenni a sátoros ünnepre, mert halálra keresik. Később titokban mégis felmegy, sőt, nyilvánosan tanítani kezd. A nép tanakodik kilétéről, szívesen hallgatják, bár nem egészen értik, amikor visszatéréséről beszél...

785
J. S. Bach - János passió

J. S. Bach – János passió

2016. március 22

Minden Nagypénteken felhangzik a szenvedéstörténet, azaz a passió, Szent János evangélista tolmácsolásában. Előadja a müncheni Bach Kórus, vezényel: Karl Richter. Fogadjátok szeretettel!

524
Virágvasárnapra

Virágvasárnapra

Martos Balázs atya | 2016. március 21

Az Úr szenvedésének titka – Martos Balázs atya elmélkedése Virágvasárnapra Az Úr szenvedésének vasárnapján, vagyis virágvasárnap, két evangéliumi részletet is hallunk: előbb Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékét, majd a szenvedéstörténetet. A bevonulás, vagyis a körmenet evangéliuma,...

611
Nagyböjt 5. vasárnapjára: Te mit mondasz?

Nagyböjt 5. vasárnapjára: Te mit mondasz?

Martos Balázs atya | 2016. március 12

Martos Balázs atya elmélkedése: János evangéliumának 7-8. fejezetei hosszú vitákat közölnek, amelyekben Jézus személyének titkáról, az Atyaistennel való szoros egységéről vall, mégpedig egyre ellenségesebb közegben. Az éles viták helyszíne a jeruzsálemi templom (vö. Jn 7,14),...

604
Nagyböjt 4. vasárnapjára - Az örömhír forrásainál

Nagyböjt 4. vasárnapjára – Az örömhír forrásainál

2016. március 08

Martos Balázs atya elmélkedése Az irgalmas atyáról vagy tékozló fiúról szóló példabeszédet csak Lukács közli evangéliuma 15. fejezetében. Az egész fejezet három vitabeszédet közöl, amelyekben Jézus a farizeusokkal és írástudókkal száll szembe, akik a hozzá...

538
Nagyböjt 3. vasárnapjára - A megtérés ideje

Nagyböjt 3. vasárnapjára – A megtérés ideje

Martos Balázs atya | 2016. március 01

A megtérés ideje – Martos Balázs atya elmélkedése Nagyböjt 3. vasárnapjára Vasárnapi szakaszunk Lukács szerint Jézus hosszabb beszédének befejezése. Az Úr ugyanis már a 12. fejezet kezdetén „megszámlálhatatlanul nagy tömeg” jelenlétében kezdett tanítani (Lk 12,1)....

503

Próbatétel és kísértés: Nagyböjt 1. vasárnapjára

Martos Balázs atya | 2016. február 16

Az ősegyház hálás szeretettel emlékezett arra, hogy Mestere és Megváltója mindenben hasonlóvá lett hozzá, jól tudta nemcsak azt, hogy mi lakik az emberben, hanem azt is, hogy milyen embernek lenni. A Zsidókhoz írt levél szinte...

834

Elmélkedés adventre

Imre atya | 2015. december 18

Amikor 1990 első hónapjaiban megindult Szatmár vidékéről a kivándorlás, s mi, papok aggódva, fájó szívvel és tehetetlenül  szemléltük, egyik testvérünk azt mondta: „Mindegyik magával visz egy darab fényt innen. Lassan sötétség vesz körül bennünket!” Emlékszem,...

1 / 2 oldal12